Tân Thủ Giới thiệu thành viên mới

Status
Not open for further replies.

Thông Thiên Mộc

Phàm Nhân
Trial-Moderator
Chuyển Ngữ Quán Thông
Phu Quân của Juvia
Ngọc
16,729
Tu vi
0
:6ztiwqu: Lam sư tỷ là tỷ tỷ iu dấu của tiểu trư. Sao nỡ chém đc.
:p5p1om6:
:99::99::99:
đừng mà
ta chỉ mới nói là tiểu tam mà thôi. vậy muội thừa nhận muội là tiểu tam rồi hả @Lục Lam đến tiểu trư cũng nhận định tiểu tam là muội rồi... bây giờ uống canh mạnh bà cũng ko rửa trôi a.
 

Lục Lam

Luyện Hư Sơ Kỳ
Moderator
Ngọc
7,036
Tu vi
650
ta chỉ mới nói là tiểu tam mà thôi. vậy muội thừa nhận muội là tiểu tam rồi hả @Lục Lam đến tiểu trư cũng nhận định tiểu tam là muội rồi... bây giờ uống canh mạnh bà cũng ko rửa trôi a.
Ây dà. Quân tử báo thù nghìn năm chưa muộn.
Tỷ chờ đệ chút, nghìn năm sau đệ nã Mộc huynh cho tỷ hả giận. :hayqua:
Bọn mi cút đi
Quân ăn cướp
:k4yro2a:
 

TieuLangQuan

Phàm Nhân
Ngọc
3,837
Tu vi
0
ta chỉ mới nói là tiểu tam mà thôi. vậy muội thừa nhận muội là tiểu tam rồi hả @Lục Lam đến tiểu trư cũng nhận định tiểu tam là muội rồi... bây giờ uống canh mạnh bà cũng ko rửa trôi a.
Ây dà ây dà. Hiểu lầm hoàn toàn là hiểu lầm.
Tiểu tam ở đây là đệ hiểu. Lam tỷ là tiểu tam tỷ tỷ xếp.thứ 2 trong gia đình ấy mà. :015::015:
 
Status
Not open for further replies.

Top