Tân Thủ 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 .....

Status
Not open for further replies.

Quasimodo

Phàm Nhân
Ngọc
-19
Tu vi
0
Chắc chắn là người này không bị treo cổ. Người này đã tự đến đây và chết ở đó. Khi người ta muốn tách nó ra khỏi bộ xương kia thì bộ xương tan thành bụi..
 

Lục Lam

Luyện Hư Sơ Kỳ
Moderator
Ngọc
7,036
Tu vi
650
Chắc chắn là người này không bị treo cổ. Người này đã tự đến đây và chết ở đó. Khi người ta muốn tách nó ra khỏi bộ xương kia thì bộ xương tan thành bụi..
Chào bạn
Bạn là fan truyện trinh thám hay linh dị à?
:2w2yq2l:
 
Status
Not open for further replies.

Top