Tân Thủ Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ.

Status
Not open for further replies.

LụcDươngTiểuSinh

Luyện Khí Sơ Kỳ
Ngọc
71
Tu vi
10
Ở đâu có drama - ở đó có ta ! Kage bushin no jutsu ! ( thật ra đây là thuật phân thân, cơ mà thêm vào cho ngầu thoy~ đừng để ý trong ngoặc ):tungtang:
 
Status
Not open for further replies.

Top