Tân Thủ Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ.

Status
Not open for further replies.

Bán Nhị Lang

Phàm Nhân
Ngọc
0
Tu vi
0
Tại hạ tân nhân, kính chào các đạo hữu.

Trước giờ tại hạ vẫn hay ghé qua đây tìm đọc các kiến giải cũng như các tâm đắc của các tiền bối để không lầm đường lạc lỗi trong con đường tu luyện. Nhưng từ khi bản thiên thư "Phàm nhân đệ nhị" kết thúc cũng như thiên họa đang diễn ra khắp nơi như bây giờ, ta cảm thấy con đường tu luyện bị chững lại, không thể tiến xa thêm nữa nên mạo muội xin gia nhập giao lưu cùng các đạo hữu để tìm kiếm công pháp tu luyện thích hợp.

Mong các đạo hữu chỉ giáo nhiều hơn.
 

Lục Lam

Luyện Hư Sơ Kỳ
Moderator
Ngọc
7,036
Tu vi
650
Xin chào
:7obgkek:
Tại hạ tân nhân, kính chào các đạo hữu.

Trước giờ tại hạ vẫn hay ghé qua đây tìm đọc các kiến giải cũng như các tâm đắc của các tiền bối để không lầm đường lạc lỗi trong con đường tu luyện. Nhưng từ khi bản thiên thư "Phàm nhân đệ nhị" kết thúc cũng như thiên họa đang diễn ra khắp nơi như bây giờ, ta cảm thấy con đường tu luyện bị chững lại, không thể tiến xa thêm nữa nên mạo muội xin gia nhập giao lưu cùng các đạo hữu để tìm kiếm công pháp tu luyện thích hợp.

Mong các đạo hữu chỉ giáo nhiều hơn.
 

LOLOTICA

Luyện Hư Hậu Kỳ
Moderator
Ngọc
11,718
Tu vi
853
Tại hạ tân nhân, kính chào các đạo hữu.

Trước giờ tại hạ vẫn hay ghé qua đây tìm đọc các kiến giải cũng như các tâm đắc của các tiền bối để không lầm đường lạc lỗi trong con đường tu luyện. Nhưng từ khi bản thiên thư "Phàm nhân đệ nhị" kết thúc cũng như thiên họa đang diễn ra khắp nơi như bây giờ, ta cảm thấy con đường tu luyện bị chững lại, không thể tiến xa thêm nữa nên mạo muội xin gia nhập giao lưu cùng các đạo hữu để tìm kiếm công pháp tu luyện thích hợp.

Mong các đạo hữu chỉ giáo nhiều hơn.
@Độc Hành @WhiteTiger @Đông Phương Hàn Vân
 

Đông Phương Hàn Vân

Hợp Thể Trung Kỳ
Ngọc
1,435
Tu vi
1,020
Tại hạ tân nhân, kính chào các đạo hữu.

Trước giờ tại hạ vẫn hay ghé qua đây tìm đọc các kiến giải cũng như các tâm đắc của các tiền bối để không lầm đường lạc lỗi trong con đường tu luyện. Nhưng từ khi bản thiên thư "Phàm nhân đệ nhị" kết thúc cũng như thiên họa đang diễn ra khắp nơi như bây giờ, ta cảm thấy con đường tu luyện bị chững lại, không thể tiến xa thêm nữa nên mạo muội xin gia nhập giao lưu cùng các đạo hữu để tìm kiếm công pháp tu luyện thích hợp.

Mong các đạo hữu chỉ giáo nhiều hơn.
Đạo hữu xin dời bước qua đây
Công pháp này ắt sẽ làm đạo hữu hứng thú trở lại
 

Mạt Thế Phàm Nhân

Vấn Đạo
Moderator
Tầm Thư Đại Thừa
Ngọc
392,362
Tu vi
7
Tại hạ tân nhân, kính chào các đạo hữu.

Trước giờ tại hạ vẫn hay ghé qua đây tìm đọc các kiến giải cũng như các tâm đắc của các tiền bối để không lầm đường lạc lỗi trong con đường tu luyện. Nhưng từ khi bản thiên thư "Phàm nhân đệ nhị" kết thúc cũng như thiên họa đang diễn ra khắp nơi như bây giờ, ta cảm thấy con đường tu luyện bị chững lại, không thể tiến xa thêm nữa nên mạo muội xin gia nhập giao lưu cùng các đạo hữu để tìm kiếm công pháp tu luyện thích hợp.

Mong các đạo hữu chỉ giáo nhiều hơn.
Cho hỏi ngu bán nhị lang giá bao nhiêu thế tôi mua nhất lang
 
Status
Not open for further replies.

Top