Tân Thủ Em là người mới. Xin ra mắt các đạo Huynh a!!

Status
Not open for further replies.

Vạn_Quỷ_Tôn

Vấn Đạo
Ngọc
2,031
Tu vi
9
Muội không nên để ý đến mấy vấn đề của nam Nũ như này.

Ôi nhớ năm đó, lúc ta bằng muội, một tâm hồn ngây thơ vô số tội, à nhầm ngây thơ vô tà biết bao...Nay nhìn lại thời thế bây h. Haizzzzz :buonqua:
Huynh hông phải nữ thì ta hông kím đc tiền chớ seo??? Huynh nghĩ đi đâu đấy???
Còn nữa, ghi Vô tội đi, ghi Vô Tà ta suýt lộn
 

TieuLangQuan

Phàm Nhân
Ngọc
3,837
Tu vi
0
Huynh hông phải nữ thì ta hông kím đc tiền chớ seo??? Huynh nghĩ đi đâu đấy???
Còn nữa, ghi Vô tội đi, ghi Vô Tà ta suýt lộn
Ây dà thật ra thì huynh đang nghĩ về nhân sinh của mình đó mà. Tích cảnh sinh tình...
À thật ra muội nghĩ theo ngĩa vô tà đi. Chứ vô tội giống như ta đang lấp liếm tội lỗi của mình vậy. :seuf3xv:
 
Status
Not open for further replies.

Top