Tân Thủ Em là người mới. Xin ra mắt các đạo Huynh a!!

Status
Not open for further replies.

KìNgộ

Luyện Hư Hậu Kỳ
Ngọc
106
Tu vi
831
Em là người mới, xưa nay chỉ biết tu luyện. Nay mong muốn góp một phần sức nhỏ bé của mình vào Thế giới Tu Tiên này. Mong các Sư Huynh, Đệ, Tỷ, Muội giúp đỡ. Đa tạ!
Lời đầu...Chào mừng huynh đệ :chucmung:

Lời 2... Dịch truyện ko huynh đệ.. cực vui:3:
 
Status
Not open for further replies.

Top