Tân Thủ Tại hạ xin ra mắt!

Status
Not open for further replies.

chymcut

Phàm Nhân
Ngọc
0
Tu vi
0
Xin kính chào các vị chưởng môn, các trưởng lão chấp sự, các lão quái vật, các đạo hữu đồng đạo, các quý tiên tử anh hùng hào kiệt.

Tại hạ họ Chu, người trong làng vẫn thường gọi là chymcut. Đã nghe danh Bạch Ngọc Sách từ lâu nay mới có dịp gia nhập, quả thật là danh bất hư truyền!

Nay đầu nhập làm tân thủ Bạch Ngọc Sách, xin kính mong các vị chưởng môn, các trưởng lão chấp sự, các lão quái vật, các đạo hữu đồng đạo, các quý tiên tử anh hùng hào kiệt chiếu cố giúp đỡ.

Chúc mọi người có đc sức khoẻ dồi dào tu hành thành công.
 

Haihoatac

Tầm Tiên
Ngọc
132
Tu vi
5
Xin kính chào các vị chưởng môn, các trưởng lão chấp sự, các lão quái vật, các đạo hữu đồng đạo, các quý tiên tử anh hùng hào kiệt.

Tại hạ họ Chu, người trong làng vẫn thường gọi là chymcut. Đã nghe danh Bạch Ngọc Sách từ lâu nay mới có dịp gia nhập, quả thật là danh bất hư truyền!

Nay đầu nhập làm tân thủ Bạch Ngọc Sách, xin kính mong các vị chưởng môn, các trưởng lão chấp sự, các lão quái vật, các đạo hữu đồng đạo, các quý tiên tử anh hùng hào kiệt chiếu cố giúp đỡ.

Chúc mọi người có đc sức khoẻ dồi dào tu hành thành công.
Bạn muốn bị.... cut chym à. :xk7yfus:
 

chymcut

Phàm Nhân
Ngọc
0
Tu vi
0
Haha, chính vì những suy nghĩ có phần lệch lạc cho nên mới đẻ ra cái "tiếng Việt song song 4.0" đó mấy đậu hũ.

Chứ thực ra ta cũng là sính ngoại, chữ "cut" kia là lấy chữ chữ tây phương đọc là "cắt" để chơi chữ, chim thì tất nhiên là "i" nhưng ở đây ta dùng"y" là để thể hiện rằng đây là loài chim to lớn chỉ có Côn Bằng mới sánh đc ^.,,.^

Vì thế biệt danh chymcut của ta có nghĩa là chim cắt ;))
 

Lục Lam

Luyện Hư Sơ Kỳ
Moderator
Ngọc
1,568
Tu vi
650
Xin kính chào các vị chưởng môn, các trưởng lão chấp sự, các lão quái vật, các đạo hữu đồng đạo, các quý tiên tử anh hùng hào kiệt.

Tại hạ họ Chu, người trong làng vẫn thường gọi là chymcut. Đã nghe danh Bạch Ngọc Sách từ lâu nay mới có dịp gia nhập, quả thật là danh bất hư truyền!

Nay đầu nhập làm tân thủ Bạch Ngọc Sách, xin kính mong các vị chưởng môn, các trưởng lão chấp sự, các lão quái vật, các đạo hữu đồng đạo, các quý tiên tử anh hùng hào kiệt chiếu cố giúp đỡ.

Chúc mọi người có đc sức khoẻ dồi dào tu hành thành công.
Xin chào
Đạo hữu muốn làm thợ săn quái vật sao?
:2w2yq2l:
 
Status
Not open for further replies.

Top