Tân Thủ Xuyên không

Status
Not open for further replies.

Lục Lam

Luyện Hư Sơ Kỳ
Moderator
Ngọc
1,568
Tu vi
650
là ta ib riêng chỉ dẫn hắn mà, bài giới thiệu của hắn có tên ta đó:k4yro2a:
:k4yro2a:
Là ta thuyết phục hắn về
Là ta phải dùng ion thưởng hun để câu dẫn hăn
Bị thiệt là ta mà đệ còn lên tiếng hả
Ta mất sức mất công
Chết ngàn tế bào não mới câu hắn về đó
 
Status
Not open for further replies.

Top