[YouTube] Khai giảng khoá đầu tiên đào tạo kỹ thuật cho kênh Youtube Bạch Ngọc Sách

Cún Con Xa Nhà

Phi Thăng Kiếp
Chuyển Ngữ Tiểu Thành
Ngọc
23,499
Tu vi
585
Như mọi người đã biết kênh Youtube - Audio của Bạch Ngọc Sách được đặt nền móng dưới sự vận động và điều hành của cựu admin @kethattinhthu7. Bộ sậu kỹ thuật: @Hầm Lạc @phuongkta1 @Cún và sau này là @Chí Bảo. Đã đưa kênh Youtube từ 0 lượt subcride lên tới hơn 2000 lượt xem và hiện tại kênh đã bật được kiếm tiền

- Để duy trì kênh hoạt động ổn định nên cũng cần một bộ phận kỹ thuật mới...

- Người phụ trách hướng dẫn cũng như chia sẻ là mình @Cún. Hình thức dạy học hướng dẫn qua video. Khoảng 2 video: 1 video về xử lý âm thanh + 1video về cách xử lý hình ảnh

- Phần mềm xử dụng: Camtasia + Adobe Audition

- Mẫu đơn đăng ký tham gia
+ Tên nick:
+ Tên thật:
+ Giới tính:
+ Tuổi:

* Yêu cầu: Làm tối thiểu ít nhất 5 video cho Bạch Ngọc Sách
Cấu hình máy tính Intel Core i5 trở lên.
 

Top