Bần đạo mới gia nhập Bạch Ngọc Sách, các vị tiền bối xin chỉ giáo...

MaThiênHành

Phàm Nhân
Administrator
Ngọc
89,457
Tu vi
0

Bunny

Phàm Nhân
Ngọc
123
Tu vi
0
Bần đạo từ vị diện khác ghé ngang qua đây, tiện thể thăm thú một lượt, các vị huynh đệ tỷ muội đi trước cho ta vài câu giúp đỡ a, ta thực sự không hay biết gì về nơi này...
Bần đạo từ vị diện khác ghé ngang qua đây, tiện thể thăm thú một lượt, các vị huynh đệ tỷ muội đi trước cho ta vài câu giúp đỡ a, ta thực sự không hay biết gì về nơi này...
Ngươi đi bán manh là có người bày cho :leuleu: :leuleu:
 

Top