Tân Thủ Tam Thốn Nhân Gian [bản dịch]

Status
Not open for further replies.

Hoàng Dũng

Phàm Nhân
Ngọc
0
Tu vi
0
Hiện tại Tam Thốn Nhân Gian bản dịch mới có 225 chương, mà cv đã hơn 800 chương rồi, vậy nên tiểu đệ cầu khẩn các vị sư huynh sư tỷ dịch bộ này được không ạ.
 

tiểu toán bàn

Đại Thừa Sơ Kỳ
Ngọc
823
Tu vi
1,387
Hiện tại Tam Thốn Nhân Gian bản dịch mới có 225 chương, mà cv đã hơn 800 chương rồi, vậy nên tiểu đệ cầu khẩn các vị sư huynh sư tỷ dịch bộ này được không ạ.
Bộ này dính bản quyền rồi lão, không làm ăn gì được đâu, convert giờ cũng phải đăng ở Bạch Ngọc Sách group đó.
 
Status
Not open for further replies.

Top