[ĐK Dịch] Yêu lại Sư huynh ta từ đầu.

Độc Hành

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Administrator
Dịch Giả Tử Vi
Ngọc
618,853
Tu vi
8,888

Độc Hành

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Administrator
Dịch Giả Tử Vi
Ngọc
618,853
Tu vi
8,888
Cập nhật đến thời điểm hiện tại, mọi người trả chương nhanh để dí kịp lão tác giả nha :)
 

Tiểu Tán Tu

Phàm Nhân
Chuyển Ngữ Tinh Tiến
Ngọc
447
Tu vi
0
@Cua Đá @Ái Phiêu Diêu
2 tỉ văn hay, chém giúp đệ đoạn dưới xem, sáng giờ không được ăn sáng nên chữ nghĩa chạy trốn mất tiêu rồi :(
Hữu Cầm Huyền Nhã nghe được có chút nhập thần, đôi tròng mắt kia phản chiếu Lý Trường Thọ bên mặt, nhỏ giọng nói: "Sư huynh kiến thức thật rộng rãi..."
 

Độc Hành

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Administrator
Dịch Giả Tử Vi
Ngọc
618,853
Tu vi
8,888
@Cua Đá @Ái Phiêu Diêu
2 tỉ văn hay, chém giúp đệ đoạn dưới xem, sáng giờ không được ăn sáng nên chữ nghĩa chạy trốn mất tiêu rồi :(
Hữu Cầm Huyền Nhã nghe được có chút nhập thần, đôi tròng mắt kia phản chiếu Lý Trường Thọ bên mặt, nhỏ giọng nói: "Sư huynh kiến thức thật rộng rãi..."
Hữu Cầm Huyền Nhã nghe được có chút (hoặc hơi) nhập thần, đôi mắt nàng phản chiếu một bên mặt Lý Trường Thọ, nhỏ giọng nói: "Kiến thức sư huynh thật rộng rãi..."
 

Cua Đá

Đại Thừa Trung Kỳ
Thanh Ngọc Ký Giả
Ngọc
194
Tu vi
1,459
@Cua Đá @Ái Phiêu Diêu
2 tỉ văn hay, chém giúp đệ đoạn dưới xem, sáng giờ không được ăn sáng nên chữ nghĩa chạy trốn mất tiêu rồi :(
Hữu Cầm Huyền Nhã nghe được có chút nhập thần, đôi tròng mắt kia phản chiếu Lý Trường Thọ bên mặt, nhỏ giọng nói: "Sư huynh kiến thức thật rộng rãi..."
Hữu Cầm Huyền Nhã mê mẩn lắng nghe, đáy mắt nàng lấp lánh hình ảnh góc nghiêng của Lý Trường Thọ rồi thì thầm: "Sư huynh kiến thức uyên bác quá..."
 

Mèo Bụng Phệ

Phàm Nhân
Ngọc
226,824
Tu vi
0
@Cua Đá @Ái Phiêu Diêu
2 tỉ văn hay, chém giúp đệ đoạn dưới xem, sáng giờ không được ăn sáng nên chữ nghĩa chạy trốn mất tiêu rồi :(
Hữu Cầm Huyền Nhã nghe được có chút nhập thần, đôi tròng mắt kia phản chiếu Lý Trường Thọ bên mặt, nhỏ giọng nói: "Sư huynh kiến thức thật rộng rãi..."
Hữu Cầm Huyền Nhã lắng nghe một cách say sưa, trong đáy mắt ánh lên góc nghiêng thần thánh của Lý Trường Thọ, nàng đỏ mặt thì thầm: "Kiến thức của sư huynh thật là rộng rãi..."

Chém mạnh, chém bừa, chém tứ tung lên. Việc còn lại ta lo.
 

Cua Đá

Đại Thừa Trung Kỳ
Thanh Ngọc Ký Giả
Ngọc
194
Tu vi
1,459
Hữu Cầm Huyền Nhã lắng nghe một cách say sưa, trong đáy mắt ánh lên góc nghiêng thần thánh của Lý Trường Thọ, nàng đỏ mặt thì thầm: "Kiến thức của sư huynh thật là rộng rãi..."

Chém mạnh, chém bừa, chém tứ tung lên. Việc còn lại ta lo.
Uyên bác uyên thâm cho nó hoành tráng nha. .
Tỷ còn chưa chém đã thấy đệ thả haha, thế chạy đây
 

Top