[ĐK Dịch] Yêu lại Sư huynh ta từ đầu.

Mèo Bụng Phệ

Phàm Nhân
Ngọc
188,518
Tu vi
0
@Mèo Bụng Phệ lão cân nhắc xem có thay đổi xưng hô không?
Sư phụ - đệ tử, sư huynh - sư muội mà cứ xưng hô ta - ngươi ta thấy không ổn lắm. :D
Trong lúc nói chuyện bình thương thì huynh muội, sư phụ , đệ tử, thầy con, anh em được ráo. Lúc nào lão già kia quát thì ta ngươi đấy.
 

Top