Cầu chỉ dẫn

Niệm Di

Trúc Cơ Sơ Kỳ
Moderator
Dịch Giả Thiên Phủ
Mik là thành viên mới tham gia vào Bạch Ngọc Sách rất muốn theo chân mọi người học hỏi và trau dồi nghiệp edit, k biết có ai có thể chỉ dẫn mik k, nếu được các bạn kết bạn facebook zs mik được k?
🙏🙏:4zykgg7:
Cám ơn tỷ tỷ @Vũ Tích đã tag.
Hiện forum mình đang làm những "version" truyện như sau:
1 - Convert = chuyển ngữ (giữ nguyên cấu trúc câu và từ ngữ theo ngữ pháp/từ vựng Trung Quốc)
2 - Dịch: chuyển ngữ -- sắp xếp câu chữ -- chọn lọc từ vựng ---> tạo ra 1 văn bản theo cấu trúc ngữ pháp/từ vựng của Việt Nam

Chẳng hay, bạn nói edit là theo nghĩa nào ạ
 

Đậu xanh

Phàm Nhân
Ngọc
280,50
Tu vi
0,00
Cám ơn tỷ tỷ @Vũ Tích đã tag.
Hiện forum mình đang làm những "version" truyện như sau:
1 - Convert = chuyển ngữ (giữ nguyên cấu trúc câu và từ ngữ theo ngữ pháp/từ vựng Trung Quốc)
2 - Dịch: chuyển ngữ -- sắp xếp câu chữ -- chọn lọc từ vựng ---> tạo ra 1 văn bản theo cấu trúc ngữ pháp/từ vựng của Việt Nam

Chẳng hay, bạn nói edit là theo nghĩa nào ạ
cái 2 dịch ấy ạ
 

Niệm Di

Trúc Cơ Sơ Kỳ
Moderator
Dịch Giả Thiên Phủ

Top