Luận Truyện Sư Huynh Ta Thực Quá Ổn Trọng - Ngôn Quy Chính Truyện

Ái Phiêu Diêu

Đại La Trung Vị
Moderator
Đào Hoa Thôn Trưởng
Ngọc
378,715
Tu vi
4,265
Truyện phong thần hay là phong thần diễn nghĩa vậy các huynh
Truyện tiên hiệp nha đạo hữu, main xuyên không vào thời kỳ đầu, sau này vì bị “nhân quả” lôi vào nên sẽ nhúng tay nhúng chân vào phong thần diễn nghĩa á. Còn nhúng bằng cách nào thì đành theo dõi truyện thôi đạo hữu à. :2w2yq2l:
 

Top