Để phòng ngừa Covid-19, mọi người nhớ thực hiện theo "Thông điệp 5K: Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tụ tập – Khai báo y tế” :hoa:

Luận Truyện Sư Huynh Ta Thực Quá Ổn Trọng - Ngôn Quy Chính Truyện - tiên hiệp - từng số 2 Khởi Điểm, đã full

lão nên sắc

Phàm Nhân
Super-Moderator
Ngọc
126.591,65
Tu vi
0,00
Fanpage 1222x465.png

Sư Huynh Ta Thực Quá Ổn Trọng
我师兄实在太稳健了 Ngã Sư Huynh Thực Tại Thái Ổn Kiện Liễu
Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện 言归正传
Thể loại: Tiên hiệp

《我师兄实在太稳健了》_言归正传著_仙侠_起点中文网

Tu tiên mịch trường sinh,
Nhiệt huyết nhiệm tiêu dao,
Đạp liên duệ ba địch kiếm cốt,
Bằng hư ngự phong tố thánh hồn!

Giới thiệu vắn tắt nội dung trên Khởi Điểm:

Trùng sinh tại thời đại thượng cổ trước đại chiến Phong Thần, Lý Trường Thọ trở thành một luyện khí sĩ nho nhỏ, không có khí vận gì gia cố bản thân, cũng không phải đại kiếp nạn chi tử tiền định nào đó, hắn chỉ có một mộng ước tu tiên trường sinh bất lão.

Vì có thể sống yên phận tại Hồng Hoang tàn khốc, hắn cố gắng không dính nhân quả, giết người xong tất hỏa hóa vung tro, mọi việc đều mưu trước rồi mới động, trước sau không bao giờ khinh suất để mình rơi vào vòng nguy hiểm.

Giấu con bài tẩy, tu độn thuật, luyện đan độc, chưởng thần thông, bất động vững như lão cẩu, động liền long trời lở đất, động sau nhỏ giọng chạy lấy người.

Vốn theo Lý Trường Thọ quy hoạch, mình sẽ một mạch trốn ở trong núi bình an vô sự tu hành thành tiên, thẳng đến một năm, lão sư phụ của hắn tĩnh cực nghĩ động, lại thu nhận về cho hắn... một sư muội...


:thank: Cảm ơn bạn @Bảo Hoa Thánh Tổ đã tặng chúng ta món quà quý: Bản dịch Ổn Tự Kinh, tinh túy của Sư Huynh. (Sư Huynh Ta Thực Quá Ổn Trọng [C] - Quà tặng quý: Ổn Tự Kinh (bản dịch của @Bảo Hoa Thánh Tổ))
« Ổn Tự Kinh » (tinh tu đệ nhị bản)

(Hồng Hoang ẩn danh)

Tới vội vàng, chớ lười nhác, đạo củng cố, đỡ gian nan.

Gặp bất bình, nhớ tự lực, gặp việc khó, chớ tự bế.

Bạn nếu nhiều, không cần tránh, bạn nếu ít, giảm tai họa.

Địch chớ lập, lập tất nguy, xuống tay trước, đốt thành tro.

Tìm chỗ dựa, gần bắp đùi, chớ kiềm chế, chớ tự ti.

Tham dục vọng, tai họa ngầm, nên an mệnh, sau tu thân.

Đạo phía trước, bước vững vàng, nhìn xung quanh, họa không ngừng.

Bảo dù tốt, không cưỡng đoạt, đạo mới thực, tu chính quả.

Nhập lối rẽ, lui tức tiến, gặp cơ duyên, mưu để đoạt.

Xưa Hồng lão, người hiền lành, bị tính toán, sao mà thảm.

Có Yêu Sư, mưu tính nhiều, bị đánh ngất, đeo nồi sắt.

Thủy Hỏa Thần, gặp khiêu khích, thiên trụ đảo, mệnh tan tành.

Lão Huyền Quy, tính an nhàn, không biết tránh, gặp tai họa.

Khoa Phụ chết, Nghệ bắn nhật, đều thành tro, kiếp sau rơi.

Cựu Vu Tổ, lực nghịch thiên, ít cẩn trọng, ôm hận rơi.

Xưa Yêu Hoàng, không nhìn ai, lại tàn nhẫn, chung kết cục.

Xưa tới nay, cường giả nhiều, đến ngày nay, lưu bao nhiêu?

Long Phượng tộc, ý bất bình, cường tranh vận, cũng lại rơi.

Sau Vu Yêu, phân thiên địa, nhận khiêu khích, đều suy tàn.

Chí nhân lên, tụng lễ nhạc, thánh hiền trợ, tiên sĩ nhiều.

Đến đời ta, vận rủi tránh, tiên lộ toàn, giàu đạo quả.

Ở an nhàn, nhớ lo họa, sự ổn trọng, cự nhân quả.

Kẻ khoe khoang, tất bị ấn, không tranh công, giữ an phận.

Tránh thiên tai, có biến hóa, tránh nhân họa, không giữ nồi.

Lễ tiền bối, tôn vãng giả, kính thánh cường, tụ công đức.

Cần đốt hương, chuyên tu hành, đến trường sinh, không thể lười.

Đạo vô tận, tâm hữu hạn, kiên định đường, chớ bị rơi.

Suy nghĩ loạn, khó viên mãn, kẻ vấn vương, không được gì.

Nay nghe đạo, gian nan nhiều, Ổn Tự Kinh, luôn cầm theo./.

*****

《 稳字经 》(精修第二版)

(洪荒 · 佚名)

来匆匆, 莫管闲, 道已固, 争前难.

遇不平, 思自力, 遭难事, 莫自闭.

朋若多, 事无躲, 友若寡, 少横祸.

敌莫立, 立必危, 先下手, 需扬灰.

寻靠山, 傍大腿, 莫自持, 勿自卑.

私之欲, 祸之根, 且安命, 后修身.

道在前, 稳步行, 多张望, 祸不停.

宝虽好, 不强夺, 道之真, 修正果.

入歧路, 退则进, 遇机缘, 谋后得.

昔红某, 老好人, 终遭算, 何其惨.

有妖师, 谋算多, 被敲昏, 装铁锅.

水火神, 遇挑拨, 天柱倒, 命无果.

老玄龟, 性安乐, 不识躲, 遭横祸.

夸父亡, 羿日射, 俱成灰, 劫后落.

旧巫祖, 力逆天, 慎思寡, 徒悲落.

昔妖皇, 目无人, 事狠辣, 终无躲.

古而今, 强者多, 至今日, 留几何?

龙凤族, 意不平, 强争运, 归落寞.

后巫妖, 分天地, 受挑拨, 皆败落.

至人起, 颂礼乐, 圣贤助, 仙士多.

抵我辈, 霉运躲, 仙路全, 富道果.

居安乐, 思忧祸, 事稳健, 拒因果.

显摆者, 必被摁, 不论功, 唯本分.

避天灾, 有变化, 躲人祸, 不留锅.

礼前辈, 尊往者, 敬圣强, 聚功德.

勤燃香, 奋修我, 得长生, 不可惰.

道无尽, 心有垠, 踏实路, 莫空落.

思愈乱, 难圆满, 牵挂者, 不可多.

今闻道, 艰难多, 稳字经, 伴手侧./.

*****

《 ổn tự kinh 》(tinh tu đệ nhị bản)

(hồng hoang · dật danh)

Lai thông thông, mạc quản nhàn, đạo dĩ cố, tranh tiền nan.

Ngộ bất bình, tư tự lực, tao nan sự, mạc tự bế.

Bằng nhược đa, sự vô đóa, hữu nhược quả, thiểu hoành họa.

Địch mạc lập, lập tất nguy, tiên hạ thủ, nhu dương hôi.

Tầm kháo sơn, bàng đại thối, mạc tự trì, vật tự ti.

Tư chi dục, họa chi căn, thả an mệnh, hậu tu thân.

Đạo tại tiền, ổn bộ hành, đa trương vọng, họa bất đình.

Bảo tuy hảo, bất cường đoạt, đạo chi chân, tu chính quả.

Nhập kỳ lộ, thối tắc tiến, ngộ ky duyên, mưu hậu đắc.

Tích hồng mỗ, lão hảo nhân, chung tao toán, hà kỳ thảm.

Hữu yêu sư, mưu toán đa, bị xao hôn, trang thiết oa.

Thủy hỏa thần, ngộ thiêu bát, thiên trụ đảo, mệnh vô quả.

Lão huyền quy, tính an nhạc, bất thức đóa, tao hoành họa.

Khoa phụ vong, nghệ nhật xạ, câu thành hôi, kiếp hậu lạc.

Cựu vu tổ, lực nghịch thiên, thận tư quả, đồ bi lạc.

Tích yêu hoàng, mục vô nhân, sự ngoan lạt, chung vô đóa.

Cổ nhi kim, cường giả đa, chí kim nhật, lưu kỷ hà?

Long phượng tộc, ý bất bình, cường tranh vận, quy lạc mịch.

Hậu vu yêu, phân thiên địa, thụ thiêu bát, giai bại lạc.

Chí nhân khởi, tụng lễ nhạc, thánh hiền trợ, tiên sĩ đa.

Để ngã bối, môi vận đóa, tiên lộ toàn, phú đạo quả.

Cư an nhạc, tư ưu họa, sự ổn kiện, cự nhân quả.

Hiển bãi giả, tất bị ân, bất luận công, duy bản phân.

Tị thiên tai, hữu biến hóa, đóa nhân họa, bất lưu oa.

Lễ tiền bối, tôn vãng giả, kính thánh cường, tụ công đức.

Cần nhiên hương, phấn tu ngã, đắc trường sinh, bất khả nọa.

Đạo vô tẫn, tâm hữu ngân, đạp thực lộ, mạc không lạc.

Tư dũ loạn, nan viên mãn, khiên quải giả, bất khả đa.

Kim văn đạo, gian nan đa, ổn tự kinh, bạn thủ trắc./.

Lão Nến giới thiệu:
Ta đã lần đầu "chào hàng" ở đây: [Phàm Nhân Tông] - Quán lão Nến ven RỪNG PHÀM..

Ngã Sư Huynh chính thức lên kệ sách Khởi Điểm ngày 13/10/2019, đến 9/3/2020 đã ra được 328 chương (bình quân 2 chương/ngày), gần 132 vạn chữ (bình quân 4000 chữ/chương).

Hiện đang đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng tổng Nguyệt Phiếu của Khởi Điểm (từ tháng 1/2020 bắt đầu vào top 5). Nếu chỉ xét riêng thể loại Tiên hiệp, từ tháng 12/2019 (sau 2 tháng ra mắt) đã trèo lên đầu bảng.

Nếu chỉ có 1 chữ để bình truyện thì theo ta đó là HÀI. :d6m3l1y:

Mỗi ngày chích 2 bi Vitamin Hài tăng sức đề kháng để độ qua mùa COVID, còn gì bằng?! 😍

Đã tháng rưỡi qua ta theo Ngã Sư Huynh, 280 chương đầu ta đọc bản convert trên diễn đàn khác, sau đó bắt đầu lọ mọ lục lại đống "dao thớt nồi niêu" cũ tự "tay làm hàm nhai". Do quỹ thời gian eo hẹp và cũng lực bất tòng tâm, nên ta chỉ có thể dùng QuickConverter cv gộp 320 chương đầu, từ chương 321 mới dùng QuickTranslator cv từng chương, up tạm sau đây.

Mời các bạn, nhất là các Phàm mê (@kotori, @Đông Phương Hàn Vân, @Bảo Hoa Thánh Tổ,…) nếm thử, nếu đồng cảm thì chúng ta lại cùng "nhậu lai rai", với "món mới" Ngã Sư Huynh. 😍

Đồng kính mời quý vị huynh đệ quản trị (@nhatchimai0000, @Glomed, @pctrieu0812,…) "ngó" qua, nếu cũng thấy món này hợp "pháp nhãn" thì giúp tổ chức động thủ cước. 😍

Ta chỉ đủ sức "chào món mới" thôi. Hậu kỳ thì mong quý vị và các bạn lượng thứ! :thank:

Mời các bạn cùng vui:
- Đọc truyện dịch tại: Sư Huynh Ta Quá Ổn Trọng - Ngôn Quy Chính Truyện
- Đọc truyện convert tại: Sư Huynh Ta Thực Quá Ổn Trọng [C] - Ngôn Quy Chính Truyện
- Link lấy text: 我师兄实在太稳健了
- Đăng ký dịch tại: [ĐK Dịch] - Yêu lại Sư huynh ta từ đầu
- Tham gia event tại: *Event* - Rình Sư Huynh Mò Ngọc Muôn Sắc :))

:thank: Sư Huynh Fan listCái all fan list lập rất đơn giản, từ phần cuối chương 1 Sư Huynh (Sư Huynh Ta Thực Quá Ổn Trọng - Chương 1: Tiểu Linh Nga).
200505 SH like chuong 1.jpg
Tất nhiên nó sẽ tiếp tục dài thêm và được cập nhật, với phương châm bất hủ kiểu Tào Tháo "thà xxx nhầm còn hơn bỏ sót" :)). Ai bày event nào tiếp theo nhớ kéo list này vào bài (để trong thẻ Spoiler cho ngắn) nhé 😍
 
Last edited:

lão nên sắc

Phàm Nhân
Super-Moderator
Ngọc
126.591,65
Tu vi
0,00
QC Ngã Sư Huynh: Từ đầu đến chương 80.
 

Attachments

 • Ngã Sư Huynh - Lời giới thiệu -- chương 20.pdf
  699,1 KB · Lượt xem: 36
 • Ngã Sư Huynh - chương 21 -- 40.pdf
  744,9 KB · Lượt xem: 5
 • Ngã Sư Huynh - chương 41 -- 60.pdf
  832,5 KB · Lượt xem: 2
 • Ngã Sư Huynh - chương 61 -- 80.pdf
  878,6 KB · Lượt xem: 6

lão nên sắc

Phàm Nhân
Super-Moderator
Ngọc
126.591,65
Tu vi
0,00
QC Ngã Sư Huynh: Từ chương 81 đến 160.
 

Attachments

 • Ngã Sư Huynh - chương 81 -- 100.pdf
  872,4 KB · Lượt xem: 7
 • Ngã Sư Huynh - chương 101 -- 120.pdf
  812,3 KB · Lượt xem: 4
 • Ngã Sư Huynh - chương 121 -- 140.pdf
  823,9 KB · Lượt xem: 12
 • Ngã Sư Huynh - chương 141 -- 160.pdf
  824,7 KB · Lượt xem: 2

lão nên sắc

Phàm Nhân
Super-Moderator
Ngọc
126.591,65
Tu vi
0,00
QC Ngã Sư Huynh: Từ chương 161 đến 240.
 

Attachments

 • Ngã Sư Huynh - chương 161 -- 180.pdf
  866,5 KB · Lượt xem: 18
 • Ngã Sư Huynh - chương 181 -- 200.pdf
  860 KB · Lượt xem: 15
 • Ngã Sư Huynh - chương 201 -- 220.pdf
  969,7 KB · Lượt xem: 3
 • Ngã Sư Huynh - chương 221 -- 240.pdf
  870,3 KB · Lượt xem: 4

Lan Chi

Phàm Nhân
Ngọc
87.566,78
Tu vi
0,00
Món đó ta không thạo, nhờ quý vị làm giúp. Nếu có cao thủ CV nhận làm giúp, từ sau ta chỉ việc vào đọc và chém gió thì tốt quá :thank: 😍
Ta cũng muốn giống lão lắm luôn đó :xmzbxva:

Mà chủ động vẫn hơn lão à.

Lão vào đây đăng ký tài khoản reader
https://bachngocsach.com/forum/threads/12732/

Sau đó up lên thôi à, còn đơn giản hơn bên 4r luôn.

Ưng bìa nào thì đặt trong team design.
 

lão nên sắc

Phàm Nhân
Super-Moderator
Ngọc
126.591,65
Tu vi
0,00
QC Ngã Sư Huynh: Từ chương 241 đến 320.
 

Attachments

 • Ngã Sư Huynh - chương 241 -- 260.pdf
  869,8 KB · Lượt xem: 4
 • Ngã Sư Huynh - chương 261 -- 280.pdf
  941,5 KB · Lượt xem: 1
 • Ngã Sư Huynh - chương 281 -- 300.pdf
  936,9 KB · Lượt xem: 1
 • Ngã Sư Huynh - chương 301 -- 320.pdf
  944,7 KB · Lượt xem: 1

lão nên sắc

Phàm Nhân
Super-Moderator
Ngọc
126.591,65
Tu vi
0,00
Chương 321: Tiệt Giáo, khá bảo trọng a

【 thư danh: Ta sư huynh thật sự quá thận trọng đệ ba trăm hai mươi mốt chương Tiệt Giáo, khá bảo trọng a tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện 】

Rừng hoa đào trung, Lý Trường Thọ chủ động hỏi ra một câu, Vân Tiêu tiên tử hoãn tiếng trả lời:

"Ta nhãn trung ngươi. . .

Thiện mưu thiện hoạch, tiến thối có độ, hành sự cẩn thận, không dính nhân quả, cùng ta có nhiều tương tự chỗ.

Tuy là Hậu Thiên sinh linh, tu hành bất quá mấy trăm tuổi, cũng đã là sừng sững ở Thiên Địa giữa, liền tính không đề cập tới cân cước đạo thừa, cũng nhiều là độc đáo chỗ."

Lý Trường Thọ đáy lòng một trận chột dạ, tổng cảm thấy còn là Linh Nga đối mình oán giận, càng tiếp cận chân thật mình.

Đây là thông thường 【 sơ liếc mắt một cái lộ vẻ tốt đẹp, sau quãng đời còn lại loạn lộn xộn 】.

Vân Tiêu nhẹ giọng vấn: "Loại này nói, khả có bất sấn chỗ?"

"Vân Tiêu đạo hữu, chúng ta muốn thực sự cầu thị, " Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, "Phi Thánh Nhân giả, như thế nào vô quá?"

Vân Tiêu ý cười càng nhiều chút, bước chân cũng càng nhẹ nhàng, ôn nhu nói: "Vậy ngươi làm việc có khi chiêm tiền cố hậu, luôn câu nệ ở quy củ hai chữ, mưu lược tính kế có khi quá đa, có vẻ có chút thâm trầm.

Ta loại này nói, ngươi khả muốn tức giận?"

"Cái này, bị ngươi loại này nói, mất mát còn là sẽ có chút, " Lý Trường Thọ hí mắt cười, lại nói, "Kia đến ta nói rồi, ta nhãn trung ngươi. . .

Bất đồng ở phàm tục, không rơi ở vân đoan.

Lúc đầu Tam Tiên Đảo thượng mới gặp ngươi thời, lại đột nhiên 'Ôi chao, này vị tiên tử ta như là ở nơi nào gặp quá' .

Sau nghe ngươi răn dạy quỳnh, bích hai vị tiên tử, lại cảm thấy ngươi xử sự có độ, hành sự ổn trọng, rất có đại tỷ phong, tại ngươi bên cạnh liền thấy có chút tâm an. . ."

"Hảo rồi, " Vân Tiêu cắt đứt hắn lời nói, trắng nõn hai gò má hiện lên một chút đỏ ửng, "Ngươi những lời này thường thường vô kỳ, sao được nhượng người nghe xong loại này tâm khẩn.

Kia, ngươi cũng có thể nói ta bất túc chỗ."

Thổ động trung, Tiệt Giáo một đám nam tiên nữ tiên nhất thời vểnh tai.

Lý Trường Thọ cơ hồ thuận miệng liền đến:

"Không hề khuyết điểm, không có bất túc."

Có một nói một, bản thân quả thật như thế, chính là thân chu đứng mấy cái 'Nhân quả hắc động' .

Vân Tiêu bất giác xoay người sang chỗ khác, sẵng giọng: "Ngươi này người, quả thật!"

Lý Trường Thọ vội vàng bồi lễ, không bao lâu liền khiến Vân Tiêu xoay người lại, ý cười càng đậm, nhu tình càng sâu.

Thổ động trung, Đa Bảo đạo nhân trầm ngâm vài tiếng, nhỏ giọng vấn: "Này không phải trước sau mâu thuẫn ư?

Ngươi vừa mới nói phi Thánh Nhân đều có bất túc, mặt sau lại nói loại này thoại. . ."

"Đại sư huynh, ngươi cái này không hiểu rồi, " Kim Quang Thánh Mẫu hừ một tiếng, "Đây là này vị Nhân Giáo đệ tử lợi hại chỗ, trách không được liền là Vân Tiêu sư tỷ cũng bị hắn hồ lộng."

"Không sai, " Kim Linh Thánh Mẫu lạnh nhạt đạo, "Như vừa rồi này vị Hải Thần nói mấy thứ khuyết điểm, sợ là đều sẽ nhượng Vân Tiêu sư muội không mừng, này đúng là nó cao minh sở tại."

Lý Trường Thọ: . . .

Ca tại mặt trên thiệt tình thực lòng đàm luyến ái, các ngươi tại hạ mặt nhớ bút ký còn chưa tính, còn một đám hiện trường giảng giải!

Bất quá, lúc này bước đầu tiên đã là hoàn thành, đề tài quyền chủ động đã là chặt chẽ nắm tại Lý Trường Thọ trong tay.

Không chỉ là cùng Vân Tiêu trò chuyện với nhau, liền là Tiệt Giáo tiên lực chú ý, cũng bị hắn khiên tại chỉ giữa.

Cắt nhập đệ nhị bước: Lấy tiến làm lùi, chế định tiêu chuẩn.

Rừng hoa đào trung, Lý Trường Thọ chiết một chi hoa đào, cắm ở ngọc tiêu trung, nhẹ nhàng lắc lư.

"Vân Tiêu, ngươi có thể tưởng tượng quá, như ngươi ta kết thành đạo lữ, chính là loại nào tình hình?"

Vân Tiêu tiên tử bất giác ngẩn ra, cũng là lần đầu tiên có rõ ràng quở trách mồm miệng.

Nàng ôn nhu nói: "Sao được đột nhiên nói này chút? Ta cùng với ngươi lúc này chỉ là quen biết, mặc dù lẫn nhau có tâm ý, nhưng đường này chầm chậm, nói còn quá sớm rồi."

Lý Trường Thọ đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, tán thưởng quả thật không hổ là hắn xem trọng tiên tử, đúng là chút nào bất loạn, ý nghĩ như thế rõ ràng.

Nhưng tùy theo, Lý Trường Thọ liền có điểm bất đắc dĩ. . .

Này muốn thật sự cùng Vân Tiêu tiên tử tốt hơn rồi, chớ không phải là luyến ái dài chạy tám nguyên hội? Hôn trước chuẩn bị tám nguyên hội? Đính hôn tám. . .

Khụ, nghĩ quả đào, nghĩ quả đào.

Án trước đây kế hoạch, Lý Trường Thọ tiếp tục hướng dẫn từng bước.

Gặp Lý Trường Thọ sắc mặt có chút mất mát, Vân Tiêu thoáng cân nhắc, lại nhẹ giọng nói: "Nhưng ngươi ta chỉ cần ngày thường đa gặp nhiều lời, thì sẽ. . . Mau một ít. . ."

Lý Trường Thọ vừa muốn nói tiếp, đột thấy mình giấy đạo nhân trên cổ đao, lại đa hai thanh.

Hắn ôn tiếng nói: "Ta cũng muốn cùng ngươi đa gặp."

Kia chút đáng yêu dao nhỏ, nhất thời cách hắn giấy đạo nhân cổ xa hơn một chút chút.

"Kia, " Vân Tiêu hỏi, "Chúng ta mỗi ngũ trăm năm gặp một mặt, khả ư?"

Lý Trường Thọ: . . .

Ngũ trăm năm, hầu tử đều có thể ngao ra tù!

Tiên Thiên sinh linh cùng Hậu Thiên sinh linh đàm luyến ái một đại lực cản, xem ra chính là này có chút không đúng xưng thời gian quan niệm.

Tuy rằng Lý Trường Thọ đối này không hề dị nghị, thậm chí nghĩ cử hai chân tán thành.

Nhưng mà, kia mấy bả đao. . .

"Kỳ thật không cần loại này câu thúc, " Lý Trường Thọ cười nói, "Như ngươi muốn gặp ta rồi, đã tới tìm ta, như ta nghĩ gặp ngươi rồi, liền đi tìm ngươi.

Chỉ là ngươi thường xuyên bế quan, ta cũng không biết, có thể hay không quấy rầy."

"Đã đến loại này cảnh giới, bế quan chẳng qua là không nghĩ nhượng mình nhàn hạ thôi, " Vân Tiêu đạo, "Ngươi tùy thời khả đến trên đảo, ta ngũ trăm năm đi tìm ngươi một lần, được?"

"Đều y ngươi thì là.

Ta có một ít ý tưởng, Vân Tiêu ngươi khả nguyện ý nghe thượng vừa nghe?"

Vân Tiêu nhẹ nhàng vuốt cằm, con ngươi lóe ánh sáng.

Lý Trường Thọ cười nói: "Ngươi ta giữa, cũng là một trận tu hành, thành đạo lữ liền là đạo quả, sau này này một đường, cũng đương phân chút cảnh giới."

—— chế định tiêu chuẩn.

"Ân?" Vân Tiêu bất giác đến rồi hào hứng, "Này còn có loại nào cảnh giới?"

"Cũng là có, " Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, "Ta đem nó chia làm hảo cảm cảnh, tâm động cảnh, thăng ôn cảnh, nhiệt lãng cảnh, nhân duyên cảnh, nhân duyên cảnh như đại thành, tất nhiên là đạo lữ."

Vân Tiêu vấn: "Này mấy cái cảnh giới lại nên như thế nào phân chia?"

Lý Trường Thọ thanh thanh giọng hát, tiên thức đảo qua thổ động chỗ, tự nhiên bắt không đến bất luận dấu vết.

【 Tiệt Giáo, bảo trọng. 】

Hắn cười nói:

"Thật cũng đơn giản.

Lẫn nhau tương kiến, tương văn, cảm thấy đối phương không sai, hợp nhãn duyên, hợp tâm tính, nguyện cùng đối phương nói chuyện với nhau, này liền là hảo cảm cảnh."

Rừng hoa đào, Vân Tiêu chậm rãi gật đầu, có chút tán thành.

Thổ động trung, Tiệt Giáo nam tiên nữ tiên cho nhau liếc nhau, từng người như có chút suy nghĩ, đại bán mặt lộ vẻ giật mình, kia chút cầm ngọc phù, một chữ không kém đem này chút nhớ.

Chợt nghe Lý Trường Thọ tiếp tục nói:

"Nhị giả hỗ có hảo cảm, cảnh giới tấn thăng nhanh nhất, như đơn nhất có hảo cảm, liền muốn tốn nhiều một ít trắc trở.

Lẫn nhau trò chuyện với nhau mấy lần, mấy mươi lần, lại tìm được đối phương thiểm quang chỗ, một khi đáy lòng nổi lên, nghĩ cùng hắn đa ở chung, muốn cùng hắn nhiều lời nói, này liền là tâm động cảnh."

Nào đó không muốn lộ ra họ tên thanh khâu hồ nữ, yên lặng xì một tiếng khinh miệt.

Vân Tiêu ôn nhu nói: "Kia, ngươi ta chắc là ở vào thăng ôn cảnh?"

Lý Trường Thọ nói: "Ân, thăng ôn cảnh liền là chỉ lẫn nhau quan hệ càng phát ra hòa hợp, trao đổi không ngại, đạo tâm gần.

Cái này cảnh giới khả cực nhanh, cũng khả thập phần thong thả, không đồng nhất mà nói."

"Kia, như thế nào mới là nhiệt lãng cảnh?"

"Liền là tâm trung lửa nóng, nguyện ý vi lẫn nhau làm việc, không chấp nhận được người bên ngoài nói xấu tâm trung người, cũng không chấp nhận được mình người trong lòng chịu ủy khuất, đây là tâm như nhiệt lãng.

Tại loại này cơ sở thượng, nguyện ý vi đối phương phấn đấu quên mình, không để ý nhân quả, này liền là đột phá, bước vào nhân duyên cảnh."

Vân Tiêu mặt lộ vẻ giật mình, cẩn thận cân nhắc, lại có chút nghiêm túc địa nói: "Vậy ngươi ta còn muốn tiếp tục tu hành, lúc này ta thượng làm không được vi ngươi không để ý nhân quả."

Lý Trường Thọ: . . .

Cái này, kỳ thật không cần phải nói ra tới.

"Việc này cấp bất được, " Lý Trường Thọ cười nói, "Vân Tiêu ngươi cùng Triệu Công Minh. . . Huynh trưởng, còn có hai vị tiên tử, tuy không phải tình yêu nam nữ, cũng có phấn đấu quên mình loại tình cảm nghị.

Này chính là nhượng ta cực kỳ hâm mộ."

Lão tử tại thượng, muội muội hai chữ quả nhiên là hô không được!

Vân Tiêu nói: "Ta khả hỏi nhiều một câu ư?"

"Vấn liền là."

"Ngươi cùng ngươi sư muội, khả đã là đến nhân duyên cảnh?" Vân Tiêu nhẹ nhàng nháy mắt.

Cơ hồ chỉ là một cái chớp mắt, thổ động trung đao quang kiếm ảnh, một cái bả đao kiếm đặt tại Lý Trường Thọ trên cổ, thậm chí trong đó còn trộn lẫn nào đó Tiên Thiên chí bảo khí tức. . .

Đưa, toi mạng đề?

Nhưng việc này Lý Trường Thọ như thế nào dám nói lung tung!

Lúc này nói mỗi một câu, nói không chừng sau này đều sẽ được đến xác minh, nhất là tại cái này sự thượng!

Lý Trường Thọ giờ phút này chỉ có thể đỉnh đầy trời áp lực, nói:

"Còn kém một ít.

Nàng tu hành lúc này mới bao lâu, cũng là ta một tay nuôi lớn, ta cùng với nàng sớm chiều ở chung, đáy lòng tự đối nàng có vài phần yêu thích, chỉ là nàng tính tình còn quá mức nhảy thoát, xa không đủ thành thục."

Làm sao bây giờ?

Kế tiếp phải là đạo thứ hai 'Tuyển ta còn là tuyển nàng' toi mạng đề đi?

Vân Tiêu tiên tử như thế nào hội đột nhiên. . .

Quả nhiên, nữ tử đều là nhiễu không ra vấn đề này. . .

"Vậy là tốt rồi, " Vân Tiêu nhẹ nhàng nhẹ nhàng thở ra.

Đến rồi đến rồi!

Lý Trường Thọ đáy lòng một trận kêu rên, đã là chuẩn bị hô to 'Ta vi Nhân Giáo chảy qua huyết, ta vi Nhân Giáo lần lượt quá đánh' !

Nhưng!

Vân Tiêu nói: "Như có cơ hội, ta cũng đương cùng nàng gặp một lần."

Lý Trường Thọ cái trán toát ra mấy cái dấu chấm hỏi, Vân Tiêu tiên tử lời này. . . Mấy cái ý tứ?

"Linh Nga cùng ta coi như là thanh mai trúc mã, ngươi chẳng lẽ để ý việc này?"

"Tất nhiên là để ý, " Vân Tiêu mắt trung mang theo tinh quang, "Nhưng ngươi ta sự, cũng không phải ngươi có ý gây ra, là ta đối với ngươi trước động tình niệm, này liền là thua ngươi một trận, chỉ có thể nuốt xuống quả đắng.

Việc này cũng không có gì tốt tranh đoạt, đạo lữ chung quy bất quá là làm bạn tu hành, cho nhau đến đỡ.

Hôm nay ngươi tại chỗ đó chờ ta, cần phải chính là có lão sư bày mưu đặt kế, Đa Bảo sư huynh an bài, mà ta lúc này tư tâm quấy phá, cũng không muốn cự tuyệt lão sư cùng Đa Bảo sư huynh ý tốt.

Khả mọi việc đều muốn nói đạo lý, tổng không thể nguyên nhân ta ý nghĩ cá nhân, mà nhượng ngươi đoạn nguyên bản tình niệm, kia chẳng lẽ không phải quá mức mãnh liệt."

Lý Trường Thọ thật dài thở dài, ngửa đầu nhìn không trung đám mây, buồn bã nói: "Chớ có hơn nữa, nếu là lại loại này nói tiếp, ta quả thật. . .

Liền muốn nhiệt lãng."

Vân Tiêu bị khiến được cười khẽ liên tục, ở trong mắt Lý Trường Thọ, nàng giống như tán ánh sáng nhu hòa.

"Chúng ta không bằng trao đổi một kiện tín vật, " Vân Tiêu đạo, "Như thế cũng khả thường xuyên niệm khởi.

Đúng rồi, ta còn có một bức ngươi bức họa, là Huyền Đô sư huynh mang cho ta."

Lý Trường Thọ cười nói: "Ta đây có không trở về cũng họa ngươi một bức bức họa, treo tại ta tu hành chỗ?"

Vân Tiêu ánh mắt lả lướt nhìn về phía bên, nhỏ giọng nói: "Tất nhiên là tùy ngươi."

Nói xong, nàng tại trong tay áo lấy ra một chỉ hà bao, nó thượng thêu một đóa đám mây; tay trái tham hướng kiên sau, khúc một sợi tóc đen, đem tóc đen bao tại hà bao trung, dĩ cấm chế phong trấn, đưa tới.

Lý Trường Thọ hai tay tiếp nhận, nghĩ trước nghĩ sau, tại trong tay áo lấy ra một chỉ đồng tiền, liền là kia Lạc Bảo Đồng Tiền trung một chỉ, đưa cho Vân Tiêu.

Vân Tiêu vội nói: "Ngươi sao được còn muốn tặng ta linh bảo?

Ngươi ta tương giao, hẳn thanh đạm vô lợi mới là."

"Vật ấy thả ngươi này, ta tối an tâm, " Lý Trường Thọ lại cầm ra một khác chỉ đồng tiền, mắt trung đa một chút ôn nhu, cười nói, "Chúng nó cũng chia Âm Dương, nhất hợp với tình hình."

Vân Tiêu lúc này mới bất đa chối từ, đem Lạc Bảo Đồng Tiền thu.

Khanh tặng một sợi tóc đen, ta còn một phần nhân quả.

Chỉ là, Vân Tiêu cũng không biết này đồng tiền ẩn chứa loại nào thâm ý, mà Lý Trường Thọ cũng sẽ không đa đi giải thích.

"Đúng rồi, " Vân Tiêu đạo, "Vật ấy cùng ngươi, còn muốn mời ngươi chuyển tặng ngươi sư muội."

Nói trung, nàng đem trên đầu cái trâm cài đầu lấy xuống, đưa cho Lý Trường Thọ.

Lý Trường Thọ nhất thời không biết nên như thế nào nói, chỉ có thể đem cái trâm cài đầu tiếp nhận.

Hắn nhận quá giáo dục, không cho phép hắn làm ra loại này bắt cá hai tay sự!

Nào đó không chớp mắt Tru Tiên Tứ Kiếm nhẹ nhàng run minh.

Ân, Thông Thiên giáo chủ lão gia xem người thật chuẩn. . .

Lý Trường Thọ để tay lên ngực tự hỏi, không đề cập tới đỉnh đầu huyền Tru Tiên Tứ Kiếm, dưới chân ẩn núp một cái bả đao nhận, loại này nữ tử, như thế nào có thể cự tuyệt?

Đương Vân Tiêu nói lên, không bằng liền ngay trước mặt nàng vẽ tranh, nhượng nàng xem xem Lý Trường Thọ công lực như thế nào, Lý Trường Thọ mỉm cười đáp ứng một tiếng, mới vừa cầm ra một chỉ trắng tinh họa trục. . .

"Nha?"

Trời cao trung đột nhiên truyền đến một tiếng hơi kinh ngạc la lên, lập tức chỉ thấy một đóa mây trắng vội vàng từ phía tây mà đến, vân thượng nhảy xuống một danh diện mạo đường đường, súc mỹ nhiêm, thân áo giáp đạo nhân.

"Nhị muội, lão đệ, các ngươi tại này làm gì? Còn muốn họa họa ư như thế nào?"

Đệ ba bước, cầu viện phá cục, vững vàng rơi xuống đất.

Chỗ đó tụ hơn mười vị Tiệt Giáo tiên, nếu là bại lộ rồi, hôm nay chắc chắn vô cùng xấu hổ, song phương ai đều không thể hạ đài, vô cùng có khả năng không trâu bắt chó đi cày!

Lúc này liền cần một cái đúng lúc xuất hiện làm rối giả!

Lý Trường Thọ sớm đã âm thầm dùng giấy đạo nhân thỉnh động Triệu đại gia, đơn giản nói rõ lợi hại, thỉnh hắn tới đây địa một chuyến.

Triệu Công Minh nhiệt tình vì lợi ích chung, nghĩa bạc vân thiên, vừa nghe nói việc này, lập tức mã bất đình đề tới rồi nơi này.

"Đại ca, " Vân Tiêu hạ thấp người hành lễ.

Lý Trường Thọ làm cái đạo vái chào: "Tiền bối."

"Ha ha ha, " Triệu Công Minh vuốt râu cười, ánh mắt đa là bỡn cợt, "Thế nào, không quấy rầy các ngươi đi? Ha ha ha ha!"

Vân Tiêu đạo một câu "Ta cũng nên hồi trên đảo", cùng Lý Trường Thọ bốn mắt nhìn nhau, liền là nói thiên ngôn vạn ngữ.

Nhưng vô luận nàng như thế nào bình tĩnh, bóng lưng như thế nào mờ mịt, chạy như thế nào nhanh chóng, đều che dấu không được, nàng chạy hai má hơi hơi đỏ ửng. . .

Lý Trường Thọ nhìn chăm chú vào Đông Hải, đáy lòng một trận ưu sầu.

Trơ mắt nhìn mình cùng Tiệt Giáo liên lụy càng ngày càng thâm, cùng Vân Tiêu nhân quả bị đánh thượng chết khấu, nhưng mình nhưng còn không thể cự tuyệt, càng không thể có thể trực tiếp làm rõ. . .

Đây là Thánh Nhân tính kế a.

Thông Thiên giáo chủ này cử tất có thâm ý!

Lý Trường Thọ lúc này có thể làm lớn nhất cố gắng, chính là dùng 'Phân tầng' phương pháp, nhượng Vân Tiêu rõ ràng nhận tri đến bọn họ giữa quan hệ, cũng đem việc này về phía sau kéo dài.

Nhân duyên đại nhân quả, quả thật khó khăn tính kế.

Một mở lớn tay đột nhiên nhấn trụ Lý Trường Thọ đầu vai.

Triệu Công Minh cười ha ha địa tiếp cận lại đây, một quyền đánh vào Lý Trường Thọ xương sườn, tự nhiên là vô dụng nhiều lắm khí lực.

"Ngươi được đấy người này, vô thanh vô tức ta Nhị muội liền đối với ngươi. . . Ừ?"

Lý Trường Thọ cái trán gặp hãn, vội vàng cười làm lành vài tiếng.

Chính lúc này, phía sau đột có một đạo đạo sát khí kinh hiện, Lý Trường Thọ xoay người mắt nhìn, nhất thời cái trán treo đầy hắc tuyến. . .

Rất nhiều Tiệt Giáo tiên xuất hiện tại rừng hoa đào, một đám xoa tay, cầm trong tay đao kiếm.

Kim Linh Thánh Mẫu cầm lấy long hổ như ý, Đa Bảo đạo nhân cầm ra một chỉ túi tiền. . .

"Các vị!" Lý Trường Thọ liên tục lui về phía sau.

Đa Bảo đạo nhân chà chà cười, "Tuy rằng ngươi là án sư tôn ý tứ đến làm, nhưng như thế nào liền cảm giác, ngươi loại này thiếu đánh."

Này nhóm người ảnh phát ra từng đợt nhe răng cười, không biết trước đây cụ thể Triệu Công Minh, cũng thức thời địa lui về phía sau vài bước, đúng lúc phân rõ giới hạn.

"Chậm đã!"

Lý Trường Thọ nâng nhẹ tay uống, nghiêm mặt nói: "Các vị chẳng lẽ không nghĩ biết, kia nhân duyên cảnh sau đó còn có loại nào cảnh giới?"

Tiệt Giáo chúng tiên nhất thời sửng sốt hạ.

Mà Lý Trường Thọ bình tĩnh cười, chính là không lại nhiều lời.

Tay trái chí chóe cái đơn giản pháp quyết, một sợi ngọn lửa tự ngực dấy lên, chợt nghe 'Hô' một tiếng, này thân hình nháy mắt bị ngọn lửa nhen nhóm, đảo mắt hóa thành một bổng tro tàn, theo gió tiêu tán.

Một Tiệt Giáo tiên kinh ngạc địa đạo câu: "Hắn khi nào thì thay đổi hóa thân? !"

Tiệt Giáo chúng tiên cũng là hai mặt nhìn nhau, duy độc tại đám người sau đó Kim Linh Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu, cùng Đa Bảo đạo nhân, Triệu Công Minh, hoặc là cười khẽ, hoặc là bĩu môi.

Lý Trường Thọ vừa mới chính là bản thể, mà này cực kỳ giống 'Hải Thần tự vung người giấy' tình hình, kỳ thật là một môn cao thâm độn pháp.

Mấy ngàn trong ngoài, một chỗ dưới đất hang trung, một đoàn ngọn lửa nhẹ nhàng lóe ra, Lý Trường Thọ thân hình tự trong đó đi ra.

Hắn vốn là muốn lập tức rời khỏi, nhưng một mạt đạo vận trống rỗng xuất hiện, tụ tại hắn thân chu.

Lý Trường Thọ cúi đầu nhìn lại, gặp ngực xuất hiện một trương bát to lớn nhỏ Thái Cực Đồ hư ảnh, mà này Thái Cực Đồ nhẹ nhàng xoay tròn, chui vào hắn trong cơ thể. . .

Uy năng gấp bội!

Lý Trường Thọ lập tức làm cái đạo vái chào, đáy lòng chính là cười khổ tiếng.

Quả nhiên, hôm nay cái này sự, nhà mình Thánh Nhân lão gia cũng tham dự rồi, trước đây còn có một đoạn, lâm thời lấy đi Thái Cực Đồ uy năng, lúc này lại gấp bội cho trở về.

Vân Tiêu. . .

Phong Thần. . .

Hận Thánh Nhân. . .

"Thôi, " Lý Trường Thọ nhẹ nhàng thở dài, không thể bị tiên tử ôn nhu choáng váng đầu óc, việc này còn phải muốn bàn bạc kỹ hơn.

. . .

Rừng hoa đào trung, lúc này bầu không khí thoáng có chút không đúng.

Biên giác chỗ, một nữ tiên nhìn mình trước mặt nam tiên, nhỏ giọng vấn: "Sư đệ, ngươi ta xem như loại nào cảnh giới?"

Hoa đào cây hạ, Kim Quang Thánh Mẫu nắm bắt váy giác, đáng yêu khuôn mặt thượng mang theo một chút khiếp nhược, nhìn trước mặt bị mình hô qua tới công minh sư huynh, sỉ run run sách địa nói bất chỗ đầy đủ câu.

"Ta, ta khả năng, khả năng. . . Sư huynh, ta. . . Khả, khả năng đã muốn đối với ngươi đã muốn. . . Nhiệt lãng. . .. . ."

Công Minh tiền bối cái trán tràn đầy dấu chấm hỏi, quả thật không biết vì sao.

Còn có một vị lão đạo nhìn bên cạnh, kia cùng nhau tu hành nửa nguyên hội lão đạo, cười nói: "Đạo huynh, ngươi ta khả xem như thăng ôn cảnh?"

Một vị khác lão đạo nhãn thần nháy mắt trở nên vô cùng sắc bén.

Chương 322: Bàn Đào Yến sắp tới, Trường Thọ mưu Phong Thần!

【 thư danh: Ta sư huynh thật sự quá thận trọng đệ ba trăm hai mươi hai chương Bàn Đào Yến sắp tới, Trường Thọ mưu Phong Thần! Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện 】

Đêm đen phong cao, Lý Trường Thọ lặng lẽ trở về Tiểu Quỳnh Phong, nơi nơi đi một chút nhìn xem, phát hiện các nơi như thường, mới an tâm trở về đan phòng trung.

Tuy rằng đến nay che chở mình Thái Cực Đồ uy năng gấp bội, Lý Trường Thọ bản thể cũng là trốn trốn tránh tránh nửa đêm, để lại cũng đủ đa nhiễu loạn manh mối, lúc này mới thi triển độn pháp hồi sơn môn. . .

Hồi sơn chuyện thứ nhất, liền phải đi mắt nhìn Linh Nga.

Rõ ràng mình cũng không có làm gì, nhưng không hiểu chính là có điểm vi diệu chột dạ cảm. . .

Đâu sợ đối mặt, còn là cái Diệp Công thích rồng hơi nước tuyển thủ.

Hồi dưới đất mật thất sau, Lý Trường Thọ đề bút họa phúc bức họa, đúng là Vân Tiêu tiên tử đứng ở hoa đào cây hạ kia một cái chớp mắt ngoái đầu nhìn lại.

Hắn đem này bức họa treo ở tại bàn sách bên, đồng thời. . .

Ở bên cạnh treo hai hàng thật to 'Ổn' chữ.

Nghĩ nghĩ, Lý Trường Thọ lại đề bút, vẽ một bức Linh Nga quang chân răng, tại bên hồ trảo cá thời bức họa.

Dương liễu lả lướt, họa trung thiếu nữ kéo ống tay áo, xoay người nhìn chằm chằm mặt hồ hạ du động linh cá, biểu tình phá lệ nghiêm túc, khuôn mặt thượng còn mang theo một chút nước tí, tóc dài thùy ở bên bên cạnh. . .

Này là nàng mười bảy tuổi năm ấy, Lý Trường Thọ vì rèn luyện nàng phản ứng năng lực, che nàng pháp lực, nhượng nàng đồ thủ trảo một trăm lần trong hồ linh cá.

Kia cũng là Lý Trường Thọ lần đầu tiên phát hiện, mình mỗi ngày nhìn thấy Tiểu sư muội, đã là duyên dáng yêu kiều.

Bất quá. . .

Lý Trường Thọ nhìn này hai phúc bức họa, khóe miệng nhẹ nhàng một phiết.

Nếu chỉ là loại này trình độ, thật cũng không đủ để ảnh hưởng đến mình đối Phong Thần đại kiếp nạn phán đoán.

Hắn đem Linh Nga bức họa treo ở tại Vân Tiêu bên cạnh, thoáng suy nghĩ hạ hậu sự xử trí như thế nào, nhất thời một trận đầu đại.

Vô hắn, Vân Tiêu tiên tử thực lực quá mạnh mẽ, lại quá mức trí tuệ, mình rất khó tượng hồ lộng Linh Nga như vậy đi tính kế.

Linh Nga bị hắn bảo hộ quá hảo, mà lại bản tính hoạt bát, tâm tư cũng có chút đơn thuần; cho dù là hắn không ngừng dạy lòng người hiểm ác, Linh Nga có đôi khi vẫn như cũ hội cảnh giác bất túc.

Vân Tiêu tiên tử thuần túy là bởi vì quá mạnh mẽ rồi, người khác không dám tính kế, cố tương đối đơn thuần. . .

Nhìn bức họa trung Vân Tiêu ôn nhu mỉm cười bộ dáng, Lý Trường Thọ lại thưởng thức đến, nàng loại này ôn nhu trung, nhiều nhất còn là đạm bạc.

Tương so với mà nói, còn là lừa dối Linh Nga tương đối đơn giản.

Cầm ra kia chỉ ngọc sai, Lý Trường Thọ nghĩ nghĩ, còn là quyết định đẳng Linh Nga xuất quan rồi, đã đem vật ấy cấp nàng, thuận tiện gõ gõ, cấp Linh Nga một chút áp lực.

"Nhân quả. . . Kiếp nạn. . .

Sự vô cùng, tâm vô cùng."

Thánh Nhân xuất thủ, tất có thâm ý, tuyệt đối không thể là nhất thời hứng khởi, hồ nháo được an bài.

Lý Trường Thọ ngồi ở ghế bành trung, nhấc lên một trận tâm hải gió lốc, tinh tế thưởng thức, phân tích.

Hôm nay cái này sự, kỳ thật vẫn chưa đạt tới 'Tối hoại' tình hình, mình tại không thể thay đổi cấu trúc thời, cũng coi như ổn định thế cục.

Thậm chí, hắn một bộ phận tâm thần, một mực Nam Thiệm Bộ Châu lái thuyền mà đi, mang theo Long Cát cùng Long tộc ba vị cao thủ, kể lại sửa sang lại hai điều tiểu nhánh sông.

Rất khả năng, Tiệt Giáo một phương cũng phát hiện Thiên Đình tầm quan trọng, do đó nghĩ thông suốt quá ảnh hưởng mình, đến ảnh hưởng Phong Thần đại kiếp nạn.

【 trước giả thiết, nhà mình Thánh Nhân lão gia đã muốn suy tính ra Phong Thần đại kiếp nạn đại khái. 】

Như thế, lại xuống phía dưới dẫn hai điều chi nhánh 【 giả thiết sáu vị Thánh Nhân đều có nhà mình Thái Thanh lão gia suy tính năng lực 】, hoặc 【 cái khác Thánh Nhân suy tính năng lực không bằng Thái Thanh lão gia 】. . .

Thói quen tính lấy ra một tờ giấy, Lý Trường Thọ tinh tế họa, bất tri bất giác liền là dựa bàn mấy ngày, viết đầu hôn nhãn trướng.

Thế là, mấy tháng sau.

Đương ——

Độ Tiên Môn nội các nơi tung bay du dương tiếng chuông, từng đạo thân ảnh tự tất cả phong mà ra, hướng Phá Thiên Phong tụ tập mà đi.

Lý Trường Thọ cũng bị nhà mình sư phụ hô ra đến, đi theo nhà mình sư phụ phía sau, chạy tới Độ Tiên Điện.

Bản kỳ đại bộ phận đệ tử, hôm nay liền muốn bước trên đường về.

Lý Trường Thọ cúi đầu, đáy lòng còn tại không ngừng cân nhắc:

'Vẫn như cũ không thể bài trừ Thông Thiên giáo chủ đã biết Tiệt Giáo vận rủi sự. . .'

'Bách phân bát thập xác suất, nhà mình Thái Thanh lão gia không nghĩ nhìn đến Đạo Môn cấp tốc suy nhược, phải cũng suy nghĩ biện pháp sửa chữa Phong Thần đại kiếp nạn kịch bản, mà ta thành trong đó một khối tiểu cái đinh. . .'

'Nếu có thể nhượng nhà mình Thánh Nhân đều cảm thấy phải từ từ đồ, kia Phong Thần đại kiếp nạn kịch bản, hoặc là nói Phong Thần đại kiếp nạn bùng nổ sự tất yếu, ở đâu?'

"Trường Thọ a. . ."

Tề Nguyên lão đạo tại trước hô tiếng, Lý Trường Thọ khẩn trương thu nhiếp tinh thần; tại Nam Thiệm Bộ Châu họa thuỷ lợi đồ giấy đạo nhân, cũng là tay run lên, dơ một phần văn chương.

"Đệ tử tại."

"Có gì chuyện phiền toái ư?" Tề Nguyên lão đạo nhíu mày hỏi, "Xem ngươi sắc mặt đều có chút tiều tụy rồi, chính là gần nhất tu hành gặp vấn đề?"

Tùy theo, Tề Nguyên lão đạo truyền thanh nói: "Ngươi tu hành như có phiền toái, còn là đi thỉnh giáo hạ chưởng môn hoặc là sư phụ của thầy!"

Lý Trường Thọ cười nói: "Sư phụ ngài không cần lo lắng, đệ tử gần nhất hao phí tâm lực nhiều lắm, tu hành sự nhưng thật ra rất thông thuận, chính là so thành tiên trước chậm rất nhiều."

Câu câu là thật, nhưng không hề hữu hiệu tin tức.

Tề Nguyên lão đạo lúc này mới phóng tâm mà gật gật đầu, cười nói: "Sự sự lo lắng cũng không ổn, đa giao điểm bằng hữu, đa nhận biết chút nhân vật lợi hại, cùng bọn chúng thương lượng thương lượng, ý niệm trong đầu cũng liền hiểu rõ.

Nhất thiết không được tự mãn, cũng chớ có quá mức sầu lo."

"Ân, đệ tử nhớ kỹ, " Lý Trường Thọ đáy lòng ấm áp, lại một trận bất đắc dĩ.

Hắn hiện tại mưu tính tự hỏi này chút đại sự, trừ nhà mình Thánh Nhân lão gia, còn có thể đi tìm ai thương lượng?

Phàm là mình mở miệng nói ra có quan hệ Phong Thần bán việc, thậm chí nhắc tới loại này đại kiếp nạn nửa chữ, chỉ sợ đều sẽ đưa tới Tử Tiêu Thần Lôi • phi cảnh cáo chính thức bản!

Phong Thần kiếp trước, nhân quả cấu kết.

Thiên Đình đương hưng, như thế nào phá cục?

Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, đi theo sư phụ mặt sau, tinh tế tự hỏi.

Vân Tiêu tiên tử sự chứng minh rồi, đại kiếp nạn cũng không phải là chủ quan nói né tránh liền đã né tránh, mình nếu bởi vì trước thời hạn tiến vào Thiên Đình liền cảm giác tốt đẹp, phỏng chừng thật sự hội bị té nhào.

Nếu tránh né không thể giải quyết vấn đề, kia Lý Trường Thọ cũng chỉ có thể tại bảo đảm mình an toàn cơ sở thượng, phối hợp nhà mình Thánh Nhân đi tính kế.

May mà, hắn bây giờ còn đứng ở trên bờ, phá cục phương pháp còn có mấy cái khả tuyển.

Công đức kim thân tốt nhất là có thể tại Phong Thần đại kiếp nạn trước ngưng tụ thành, này tất nhiên hội trở thành mình một trương con bài chưa lật khố nội vương tạc. . .

Lý Trường Thọ ý niệm trong đầu có chút hỗn loạn, nhưng lại nhịn không được ngáp một cái.

Tề Nguyên lão đạo nhượng hắn trở về nghỉ ngơi, Lý Trường Thọ cười cự tuyệt, tùy sư phụ tham gia Độ Tiên Môn đệ tử 'Tốt nghiệp điển lễ' .

Bảy hơn trăm danh đệ tử đứng ở Độ Tiên Điện trước đất trống thượng, mặc các màu đạo bào, gần nửa có đôi có cặp, một đám đều thu thập hảo bọc hành lý, mang theo không tha cùng khát khao. . .

Bọn họ sắp bước trên các nơi hành trình, đại bán trở về tam nghìn thế giới, non nửa sẽ ở ngũ bộ châu nơi, hoặc là gia nhập một phương tu đạo thế lực, hoặc là về nhà kế thừa một phần sản nghiệp, hoặc là trở thành một địa tán tu.

Bọn họ bên trong, chỉ có đã thành tiên, có được Độ Tiên Môn 《 Vô Vi Kinh 》 thượng phần, cần lập hạ nặng thệ không thể đối ngoại truyền thụ.

—— trừ 《 Vô Vi Kinh 》 ở ngoài, tuyệt đại bộ phận kinh văn, thuật pháp, đều nhưng ở ngoài truyền lưu.

《 Vô Vi Kinh 》 hạ phần chỉ truyền Chân Tiên hoặc bài danh trước nhất kia tốp mầm tiên, đệ tử hàng vị dựa trước, tư chất tốt hơn, tuyệt đại đa số đều sẽ tiếp tục tại tất cả phong tu hành.

Đợi chưởng môn, phó chưởng môn, Thái thượng trưởng lão, phát biểu bất như thế nào cảm động cũng bất như thế nào bơm hơi diễn thuyết, này chút đệ tử liền lục tục ra sơn môn, cưỡi mây giẫm lên hạc, hướng khắp nơi mà đi.

Giống như tản ra đầy trời ngôi sao.

Tiễn đưa giả tụ tại sơn môn chỗ, không ít 'Sư phụ' tràn đầy cảm khái, hơi hiển cảm tính nữ tiên đỏ đôi mắt.

Án Độ Tiên Môn quy củ, tại trước hai trăm niên chu kỳ nội thu đồ đệ Chân Tiên, sau chu kỳ khả tự hành lựa chọn có hay không thu đồ đệ, cũng coi như môn nội an bài tu đạo nhiệm vụ.

Cũng chính là tại hôm nay, Độ Tiên Môn công bố khai sơn đại điển ngày, đồng thời do này chút xuất sư đồ đệ, đem mấy tin tức này mang đi thiên Nam Hải bắc.

Sau đó môn nội cũng sẽ an bài các vị chấp sự, đi một ít ưu tú 'Sinh nguyên địa' tuyên truyền, đồng thời xem xét đợt tiếp theo không sai hạt giống.

Đại điển khi nào cử hành?

Thập bát năm sau, xuân hạ chi giao.

Nguyên bản khai sơn đại điển nói là muốn trước thời hạn, nhưng nguyên nhân ngoại bộ nhân tố —— không ít tiên môn lựa chọn khai sơn đại điển ngày tương đối tập trung, Độ Tiên Môn cuối cùng quyết định, đem khai sơn đại điển sau đẩy một ít, tránh đi thu đồ đệ cao phong.

Đối với khai sơn đại điển, Lý Trường Thọ nhưng thật ra không bao nhiêu cảm giác, trước đây hắn đã chứng kiến quá một lần.

Tiểu Quỳnh Phong chỉ cần không thu đồ, liền sẽ không tăng cơ kỳ quái nhân quả, điểm ấy hắn đã muốn đối sư tổ cùng sư phụ dặn dò đếm rõ số lượng lần, theo lý không có quá lớn bại lộ.

Ổn thỏa khởi kiến, sau đó còn là đi Bách Phàm Điện đi lại đi lại, nhượng các trưởng lão bất cấp cho Tiểu Quỳnh Phong phân phát danh ngạch. . .

Bằng không, hắn chỉ có thể tìm chưởng môn giải quyết việc này.

Đưa tiễn các vị bất nhận biết đồng môn, Lý Trường Thọ đi theo sư phụ trở về Tiểu Quỳnh Phong, bắt đầu chầm chậm bế quan con đường.

Bởi vì này lần Linh Nga bế quan có chút quá dài, Lý Trường Thọ lo lắng Linh Nga tu hành xuất hiện gì phiền toái, rõ ràng trở về nhà cỏ, cầm một chỉ chỉ trắng tinh thư trục, bắt đầu đóng cửa bất ra, tính kế Phong Thần sự.

Loại này Thiên Địa đại kiếp nạn, liên lụy sinh linh nhiều lắm, không có khả năng sự vô toàn diện.

Lý Trường Thọ chỉ có thể quay chung quanh một ít hạt nhân nhân vật, vài vị Thánh Nhân lão gia ý nguyện, cùng với Thiên Đình, Tây Phương Giáo đối việc này ảnh hưởng, từ bất đồng góc độ triển khai phân tích;

Cũng không tuyệt tự nhập 'Nếu ta là Ngọc Đế', 'Nếu ta là lan hoa thảo', 'Nếu ta là không biết xấu hổ cây cung' vân vân trọng yếu đại lão vị trí, đi tinh tế suy tính. . .

Thậm chí, hắn còn cố ý mở ra mình phong lên kia đoạn trí nhớ mắt nhìn, lần này không có lại một lần nữa phong ấn.

Ngả bài!

Nếu mệnh trung định trước hắn chính là Thái Bạch Kim Tinh, kia hắn liền bả cái này Thái Bạch Kim Tinh, làm thành cùng mình sở biết không đồng dạng như vậy bộ dáng!

Ân, trước ổn một tay, đối 'Thái Bạch Kim Tinh' sự tiếp tục bảo trì hoài nghi.

Này kỳ thật lại mở ra hoàn toàn mới ý nghĩ.

Lý Trường Thọ tổng hợp lại mình sở biết sự, hoặc là do hiện trạng đi suy tính Phong Thần đại kiếp nạn, hoặc là do mình sở biết Tây Du kiếp nạn Thiên Đình trạng huống, đi phản đẩy Phong Thần đại kiếp nạn.

Nguyên bản một đoàn sương mù, cũng dần dần đa một ít manh mối. . .

Tề Nguyên thường xuyên có thể gặp, Lý Trường Thọ hồi nhà cỏ bế quan sau đó, nhà cỏ bên trong vô luận ngày đêm, đều sẽ có pháp bảo cây đèn ánh sáng, ngày đêm không ngừng, nguyệt niên không ngừng.

Tề Nguyên lão đạo trừ có chút lo lắng, thật đúng là. . . Gì đều không thể giúp.

Dần dần, họa trục đống đầy nhà cỏ, Lý Trường Thọ tất cả người đều gầy yếu rất nhiều.

Công phu không phụ lòng người, hắn cuối cùng là suy luận ra một điều tối ổn đường đi!

Tại này điều đường đi thượng, hắn thấy được Phong Thần đại kiếp nạn phát sinh một chút tính tất yếu, thấy được Tây Phương Giáo hội nhân cơ hội làm ra các loại động tác, cũng thấy được Thiên Đình sở sắm vai nhân vật.

Cũng không biết có hay không tại minh minh trung có sở an bài, cởi bỏ Phong Thần thảm kịch một bả chìa khoá, lúc này đã tại Lý Trường Thọ bên cạnh.

—— Thiên Đình Long Cát công chúa.

Long Cát công chúa đặc thù địa vị, trác tuyệt tư chất, cùng với nàng tại Phong Thần đại kiếp nạn trung tượng trưng ý nghĩa, đều giao cho nàng tràn đầy thâm ý.

Lý Trường Thọ tại bất xác định Phong Thần đại kiếp nạn bản chất trước, tuyệt không hội đơn giản xuất thủ.

Nhưng chỉ cần xuất thủ, cái nào phương án đều nhiễu bất khai Long Cát.

Mười một niên bán, liền loại này vội vàng mà qua.

Khoảng cách cùng Vân Tiêu tiên tử lần tiếp theo gặp mặt, lý luận thượng còn có đại khái tứ bách bát thập bát niên.

Được ích ở Kim Tiên kiếp sau thực lực tăng lên, này đoạn thời gian, Lý Trường Thọ kỳ thật chỉ bảo trì một nửa tâm thần tại tính kế Phong Thần.

Nam Thiệm Bộ Châu thủy lộ thanh tra không thể hạ xuống, tứ hải Long tộc sự cũng thường xuyên cần phân tâm.

Tuy rằng Đông Hải long cung lập thệ nguyện trung thành Thiên Đình sau đó, Long tộc sự lực cản giảm nhỏ đại bán; nhưng Long tộc nội bộ mâu thuẫn, cũng không hội bởi vì việc này liền giảm nhỏ, ngược lại hội càng thêm xông ra.

Mà Tây Phương Giáo tại Hải Thần miếu ăn một lần thiệt thòi, sẽ không có đến tiếp sau hành động, Ngưu Đầu Mã Diện từ lâu mang theo chiến vu trở về địa phủ.

Không thể không nói, Vu tộc chiến pháp quả thật có độc đáo chỗ, Hải Thần giáo thần sứ nhóm thực lực nhất tề tiêu thăng, Hải Thần giáo tự bảo vệ mình năng lực càng tăng vài phần.

Đương nhiên, gặp được cao thủ còn là bị tàn sát phần.

Lý Trường Thọ nhắm lại hai mắt, trước mắt tựa hồ có một phiến phiến đại môn, chờ đợi hắn không ngừng đi đẩy ra. . .

Thu long cung, vọng địa phủ, mưu tính tam nghìn thế giới;

Tăng Thiên Đình, trừ Yêu tộc, Nam Châu tiên phàm chia lìa.

Tam giáo tiên nhân không thể toàn bộ cứu, tam giáo cao thủ không thể tẫn hủy;

Tây Phương đại hưng còn cần áp sau, Thiên Đình quật khởi thế không thể đỡ!

Ổn thỏa, chỉ là mình phong cách hành sự, không có nghĩa là hắn chỉ biết né tránh.

Tránh né vẻn vẹn là nguyên nhân phong hiểm thấp nhất, nhưng đương muốn tránh cũng không được, mà lại phong hiểm đánh giá xuất hiện chuyển hoán, Lý Trường Thọ thì sẽ làm ra càng phù hợp tự thân an nguy kế hoạch.

"Chủ động suy nghĩ việc này, nhưng thật ra cảm giác tất cả người đều tự tin chút."

Lý Trường Thọ nói thầm một tiếng, mắt nhìn cách vách còn tại nhập định trạng thái Linh Nga, khóe miệng nhẹ nhàng run rẩy.

Hoàn hảo bàn đào bảo đảm chất lượng kỳ một ngàn niên!

Nha đầu kia, thật muốn thượng thiên bất thành? Ổn tại Thiên Tiên liền thôi, cũng sẽ không nhượng nàng trảm chín lần đạo cơ!

Lắc đầu, Lý Trường Thọ vừa muốn tiếp tục múa bút thành văn, đáy lòng chợt nghe đến một sợi kêu gọi.

. . .

"Lão đệ? Lão đệ?"

Thần niệm chuyển quá, chính là Nam Hải Hải Thần giáo đến rồi khách quen ——

Triệu Công Minh, Triệu đại gia.

Lý Trường Thọ giấy đạo nhân tự dưới đất mà ra, cùng Triệu Công Minh chào sau, thỉnh Triệu Công Minh tại hậu đường nhập tọa, xem Triệu Công Minh có chút mặt co mày cáu, bất giác hỏi:

"Lão ca, ngươi này là sao?"

"Ai, ngươi nói chuyện này như thế nào giải quyết?"

Triệu Công Minh thở dài: "Ngươi lần trước cùng Nhị muội chạm mặt, nói kia chút thoại, này hơn mười niên, tại Tiệt Giáo bên trong truyền điên rồi!

Hiện tại này quần gia hỏa, một đám hô nháo nói mình tại Hảo Cảm kỳ, xem có thể hay không tiến vào Tâm Động kỳ, thuận tiện làm cái Thăng Ôn kỳ, các nơi đều là chướng khí mù mịt!"

Lý Trường Thọ cau mày, nhượng mình không cười ra tiếng đến.

Nhân quả thôi, phần lớn đều là một hoàn khấu một hoàn.

Tiệt Giáo một đám tiên nhân lấy đao đỉnh hắn thời điểm, nên nghĩ tới, bọn họ Nhân Giáo tiểu pháp sư, cũng không phải dễ chọc.

Đương nhiên, này chút không thể đề.

Lý Trường Thọ nói: "Đại gia tu đạo đều quá tịch mịch rồi, như chỉ là loại này sự, không đến mức nhượng tiền bối loại này phát sầu đi."

"Cái này, quả thật như thế, " Triệu Công Minh phủ phủ chòm râu, theo bản năng mắt nhìn đại điện ở ngoài, thấp giọng nói, "Kim Quang. . . Ngươi khả nhận biết?"

Lý Trường Thọ cười nói: "Kim Quang Thánh Mẫu tiền bối, đệ tử tự nhiên là nhận biết."

"Khả có biện pháp nào, nhượng nàng đánh mất đối lão ca ta này phần niệm tưởng?"

Triệu Công Minh sầu nói: "Việc này quả thật nhượng ta khó xử, ngươi nói nếu là gì cường địch, ta cứ việc hướng địa thượng một chuyến, tự nhiên liền giải quyết.

Nhưng việc này, ta cuối cùng cảm thấy. . .

Ta nếu là nằm địa thượng, nàng sợ là muốn nằm ta bên cạnh."

Lý Trường Thọ bị Triệu đại gia khiến một lạc, lập tức liền lắc đầu, "Cảm tình sự, ai có thể nói được thanh?

Nếu là vô ý, trực tiếp sảng khoái cự tuyệt là được."

"Tất cả mọi người là cùng môn, da mặt còn là muốn băn khoăn!" Triệu Công Minh trầm ngâm vài tiếng, mọi cách buồn bực.

Lý Trường Thọ vừa muốn cấp Triệu Công Minh ra chủ ý, đáy lòng đột nhiên linh quang chợt lóe, nghiêm mặt nói: "Lão ca, ta có một cái bằng hữu, là loại này vấn đề hành gia."

"A? Hắn là người phương nào?"

"Tất nhiên là Thiên Đình nhân duyên điện Nguyệt Lão, chấp chưởng chúng sinh nhân duyên người, " Lý Trường Thọ cười nói, "Việc này đến hỏi hắn, kia lại thích hợp bất quá, không bằng lão ca cùng ta đi Thiên Đình đi một chuyến?"

Triệu Công Minh trước mắt sáng ngời, "Kia cảm tình hảo, chúng ta khi nào đi?"

"Thiên Đình quy củ, nếu không Thiên Đình tiên thần không thể đơn giản đi vào, chúng ta cường xông bọn họ tự nhiên không dám ngăn đón, nhưng tóm lại có tổn hại lão ca ngươi uy danh."

Lý Trường Thọ mặt lộ vẻ khó xử, "Ta cũng chỉ là cái nho nhỏ Hải Thần, không thể nói rõ nhiều lắm thoại.

Loại này, lại có nửa tháng không đến, Thiên Đình muốn tổ chức Bàn Đào Yến, ta đi ý tưởng tử làm một trương thiệp mời, đến lúc đó chúng ta đi trước Dao Trì ăn quả đào, lại đi nhân duyên điện vấn biện pháp.

Như thế nào?"

"Diệu a!"

Triệu Công Minh vỗ đùi, cười nói: "Ta cái này đi hô ta tam cái muội tử cùng nhau!"

"Ai, ai, lão ca đừng vội, " Lý Trường Thọ vội nói, "Việc này không nên lộ ra, nhất là. . .

Thiên Đình lần này còn muốn làm một đại sự, Tiệt Giáo đi người nhiều lắm, dễ dàng bả sự tình huyên càng phức tạp."

Triệu Công Minh nghe vậy gật gật đầu, tuy rằng cảm thấy Hải Thần lão đệ nói lắm có đạo lý, nhưng tóm lại, có một loại mình bị an bài ảo giác.

Ân, ảo giác.

Chương 323: Thiên Đình từ đó hưng!

【 thư danh: Ta sư huynh thật sự quá thận trọng đệ ba trăm hai mươi ba chương Thiên Đình từ đó hưng! Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện 】

"Tiệt Giáo Công Minh, dục đến Bàn Đào Yến thượng?"

Lăng Tiêu bảo điện, áo trắng Ngọc Đế ngồi ở đài cao ngọc án sau đó, nghe nói dưới đài Hải Thần lão thần tiên bẩm báo, nhất thời có chút buồn bực.

Ngọc Đế cười nói: "Trường Canh ngươi thỉnh hắn lại đây, bởi vì chuyện gì? Thỉnh động loại này cao thủ, chẳng lẽ cũng là vi đề phòng Tây Phương?"

Dưới đài, Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói: "Bệ Hạ, này vị Công Minh tiền bối tính thích đụng. . . Khụ, hỉ động, cùng tiểu thần xem như có chút giao tình.

Lần này hắn đến Bàn Đào Yến. . ."

"Mà lại đẳng, nhượng ta đoán thượng nhất đoán!"

Trên đài cao áo trắng thanh niên trầm ngâm vài tiếng, cười nói: "Trường Canh ngươi này cử mục đích có sáu, đúng hay không?"

Lý Trường Thọ: . . .

Sáu, sáu?

Sao đoán được này là?

"Bệ Hạ anh minh đấy nhé!"

Ngọc Đế cười nói: "Thứ nhất có cân nhắc Thiên Đình uy nghiêm, thứ hai là vi kinh sợ Long tộc, thứ ba vi đối Tiệt Giáo kỳ hảo, thứ tư vi khai đạo môn tam giáo cao thủ cùng Thiên Đình kết giao khơi dòng.

Thứ năm là vi phòng bị Tây Phương, thứ sáu là vi Bàn Đào Yến sự tăng thêm vài phần Đạo Môn bối cảnh!"

Tiếp cận, liền ngạnh tiếp cận.

Triệu Công Minh đến đây Thiên Đình, rõ ràng chỉ là muốn đi tìm Nguyệt Lão cố vấn hạ cảm tình vấn đề.

Mà hắn lừa dối Triệu đại gia đến Thiên Đình, cũng bất quá là vi nhượng Triệu đại gia trước thời hạn hiểu biết Thiên Đình, thuận tiện mình sau này hành sự. . .

Nhưng Lý Trường Thọ nhìn đến Ngọc Đế Bệ Hạ lộ ra loại kia nhàn nhạt ý cười, chỉ có thể làm cái đạo vái chào, đạo câu:

"Bệ Hạ một lời, cái tiểu thần hồi lâu vấn vương rồi."

Áo trắng Ngọc Đế mỉm cười lắc đầu, khinh phiêu phiêu địa dời đi đề tài.

Thiệp mời, tự nhiên là muốn bao nhiêu có bao nhiêu.

Đâu sợ Lý Trường Thọ bất gián ngôn, đương nhật trực tiếp dẫn người thượng thiên, cũng không có thiên tướng dám ngăn trở, Ngọc Đế Bệ Hạ nói không chừng còn có thể tự hành tổng kết ra 'Mục đích có bát' .

Bàn Đào Yến sắp tới, này đối quân thần lại thương thảo rất nhiều chi tiết, Lý Trường Thọ mới cáo lui mà đi.

Lăng Tiêu trong điện, Ngọc Đế khởi thân bước đi thong thả bước, mắt trung thần thái sáng láng.

Dao Trì các nội, vị kia phương hoa tuyệt đại nữ tiên thủ, dựa phượng tháp tinh tế cân nhắc, vài lần nghĩ mở miệng đều muốn nói lại thôi, tựa hồ có sở kiêng dè.

Không bao lâu, nàng gọi ngoài điện nữ quan, nói một tiếng:

"Đến hỏi vấn Bệ Hạ, có không đưa hắn Trường Canh ái khanh mượn ta dùng một chút, Dao Trì Bàn Đào Yến các nơi bố trí, còn là nhượng này vị Hải Thần tự mình xem qua đi."

Phía dưới nữ quan cung tiếng chắc là, khởi thân làm cái đạo vái chào, xoay người hướng ngoài điện mà đi.

"Quả thật phiền toái, " nữ tiên thủ khẽ hừ một tiếng.

Vốn là dáng vẻ hàng vạn hàng nghìn, đoan trang thanh lịch nàng, bất giác phiết hạ khóe miệng, nháy mắt phá công.

'Thối hạo thiên, mỗi ngày hô vô sự vô sự, nhưng mình tâm nhãn tiểu được cùng châm chọc dường như!'

Ngoài điện lại có tiếng bước chân truyền đến, nữ tiên thủ lập tức thay đổi cái tọa tư thế, nhất thời khôi phục khí tràng, hí mắt chờ nữ quan đến đây bẩm báo một ít Dao Trì việc vặt.

Bất quá chốc lát, hai gã thiên tướng che chở một vị Dao Trì tiên tử, đến Hải Thần bên trong phủ.

Này vị tiên tử hướng trước ôn nhu bẩm báo, Lý Trường Thọ bình tĩnh địa đáp ứng, nói mình hồi bẩm Ngọc Đế Bệ Hạ, phải đi Dao Trì bái kiến Vương Mẫu.

Không có biện pháp, này là tương đương tất yếu trình tự.

Dù sao Lý Trường Thọ cũng không biết, Ngọc Đế Bệ Hạ có thể hay không để ý loại sự tình này, còn là đi chuẩn bị cái án tương đối ổn thỏa. . .

Thế là, chỉ là 'Vương Mẫu thỉnh Hải Thần đi Dao Trì một chuyến' loại này việc nhỏ, đã vượt qua hai lần Lăng Tiêu bảo điện, Vương Mẫu, Hải Thần phân biệt đối Ngọc Đế bẩm báo một lần, điều này làm cho vừa rồi còn có chút đắc ý Ngọc Đế, bất giác lâm vào trầm tư.

Này là. . . Làm sao vậy?

Đối mặt hắn thời, mình sư muội, đạo lữ, mình tối tín nhiệm thần tử, về phần loại này cẩn thận chặt chẽ ư?

Hắn đường đường Thiên Đế, còn có thể bởi vì này loại việc nhỏ bất mãn bất thành?

Hơn nữa Trường Canh ái khanh là ai? Liền phải đi Dao Trì trung, kia cũng sẽ không có bất luận thất lễ cử động.

"Ân?"

Ngọc Đế Bệ Hạ đột nhiên nhíu mày, đáy lòng tiếp thu đến hóa thân truyền đến tin tức.

【 Tây Thiên môn có hai gã thiên tướng đàm luận nổi lên Long Cát nhân duyên vấn đề 】

'Hừ, phòng giữ Thiên Đình loại này đại sự, lại vẫn dám nói chuyện phiếm trêu ghẹo, mỗi người khấu sáu trăm năm công đức!'

Vừa rồi nghĩ đến đâu?

Không sai, Trường Canh ái khanh định sẽ không thất lễ mới đúng.

. . .

Lý Trường Thọ một khối giấy đạo nhân tiến đến Dao Trì thời, một khác cái giấy đạo nhân cũng dừng trong tay văn chương, nói:

"Long Cát? Vương Mẫu nương nương có hay không gì phiền chán sự?"

Đang ở đuôi thuyền ngồi xuống tu hành Long Cát lập tức trợn mắt, đầu tiên là phân tích hạ Hải Thần đại nhân vấn đề, chợt đáp: "Mẫu thân ngày thường thập phần ôn hòa, đối người cũng có chút khoan dung.

Hải Thần, ngài muốn đi gặp mẫu thân ư?"

"Ân, Vương Mẫu triệu kiến."

Lý Trường Thọ tiên thức đảo qua phía dưới đại xuyên, mắt nhìn này cuối cùng một bức sắp hoàn thành thuỷ văn đồ, cười nói: "Nói là nhượng ta đi bố trí Bàn Đào Yến, phỏng chừng chính là chút dọn dọn cái bàn, xóa xóa chén đĩa sống."

Long Cát phù xì nở nụ cười tiếng, tiểu thuyền chung quanh trốn tránh tam cái long thủ lão giả cũng phát ra vài tiếng cười to.

Tuy rằng tiếng cười thập phần sang sảng, nhưng hình ảnh quả thật có chút. . . Quỷ dị.

Lý Trường Thọ mắt nhìn Long Cát, đứng dậy, nghiêm mặt nói: "Ngươi ở bên nhìn thập dư niên, chỗ đó chính là cuối cùng một chỗ đại xuyên.

Khoảng cách Bàn Đào Yến còn có mười một nhật, ngươi mà lại đến thử xem, án ta trước đây sở làm loại kia, đem này đại xuyên thuỷ văn làm tốt sửa sang lại.

Như thế, cũng coi như không nhượng ngươi uổng công này một chuyến."

"Ta, ta khả ư?"

Long Cát nhất thời có chút ngây người.

"Đến đi, " Lý Trường Thọ bưng kia can tiên bút, "Bao nhiêu có chút tham dự cảm."

"Tạ ơn Hải Thần dẫn!"

Long Cát chắp tay làm cái đạo vái chào, khuôn mặt nhỏ nhắn thượng mang theo vài phần hưng phấn, bước nhanh đi hướng đến đây.

Nàng như thế nào không biết, Hải Thần này là tại phân nàng một phần công đức, nhượng nàng tại Thiên Đình công lao bộ thượng lưu danh.

Lập tức, Long Cát nín thở ngưng thần, mỗi lần viết đều sẽ tinh tế cân nhắc, xinh đẹp chữ nhỏ sôi nổi vải vóc phía trên.

Lý Trường Thọ đứng ở khoang thuyền ở ngoài, cúi đầu và ngẩng đầu Thiên Địa giữa, mắt trung tràn đầy bình yên, đại bán tâm thần quy về Thiên Đình trung, nơi đó giấy đạo nhân đã đến Dao Trì phụ cận.

Cái gọi là Dao Trì, bản thân kỳ thật là do mười sáu tọa tiên sơn chắp vá mà thành.

Loại này tiên sơn tại Thiên Đình tùy ý có thể thấy được, mà lại đại bán đều là hoang, chỉ đợi Thiên Đình tiên thần tăng nhiều, mở thành thần tiên phủ đệ.

Xa xem Dao Trì, kia mười sáu tọa tiên sơn liên miên phập phồng, vờn quanh thành nhất cái hoàn chỉnh viên, nó nội là nhất khẩu tiên hồ, nơi đó chính là 'Dao Trì bản trì'.

Tiên hồ như một mặt bảo kính, ảnh ngược mây trắng vài đóa, thiển trời xanh khung, nó thượng lại nổi lơ lửng nhiều tiên đảo, trên đảo phong cảnh tráng lệ, bố cục khác nhau, chỉ có số ít lầu các, thật là tao nhã.

Tại Dao Trì bên kia chút tiên trên núi, quỳnh lầu cung vàng điện ngọc liên miên không dứt, các nơi bóng người đi lại, tiếng hoan hô tiếu ngữ liền như bách chim hót đề.

Xa xôi chút đền lầu các trung, tiên tử chơi đùa cười lạc, kia chắc là Dao Trì tiên tử nghỉ ngơi địa.

Cách hồ nước so với gần đền trung, có thể nhìn đến thành đàn tiên tử tại dày linh khí trung ngồi xuống tu hành, không khí liền trang nghiêm trang nghiêm rất nhiều.

Mà kia chút trên mặt hồ tiên đảo, phần lớn chỉ có tiếng nhạc, điểu tiếng, nước chảy tiếng động, tiên ít có người ngữ.

Lý Trường Thọ đã bị tiên tử dẫn, lập tức hướng ở giữa kia tọa tiên đảo mà đi.

Cách gần chút, Lý Trường Thọ cũng thấy được lần này Bàn Đào Yến tổ chức nơi —— bên hồ một góc nào đó tọa tiên sơn.

Nơi đó đã muốn dọn xong Ngọc Đế cùng Vương Mẫu ngai vàng, mấy trăm yến khách thấp bàn, các nơi có rất nhiều tiên tử bay tới bay lui, treo một ít tinh xảo trang sức vật.

Này bất đều bố trí hảo?

Lý Trường Thọ đáy lòng thoáng có chút hồ nghi, cũng không biết Vương Mẫu nương nương cụ thể hô hắn lại đây làm chi, nhưng đáy lòng chính là đả khởi hoàn toàn tinh thần.

Ổn thỏa khởi kiến, Lý Trường Thọ tại Tiểu Quỳnh Phong bản thể, đã muốn cầm ra mới nhất tác phẩm tâm huyết 《 Bách Mỹ Cương Thiết Lão Hậu Đồ 》, tinh tế phẩm đọc một lần, nhượng mình tiến nhập 'Không màng danh lợi' hình thức.

Hắn bị vài vị tiên tử đưa một chỗ đại điện trung, hướng trước bái kiến Vương Mẫu nương nương, tầm mắt dư quang thấy được ngồi ngay ngắn tại ngai vàng thượng, vị kia thân màu xanh váy dài tuyệt mỹ nữ tử.

Ha, sắt thép bộ xương khô rồi.

"Tiểu thần bái kiến Vương Mẫu nương nương!"

"Trường Canh ái khanh, " Vương Mẫu hoãn tiếng mở miệng, "Ta nghe nói, Bệ Hạ mệnh ngươi lần này Bàn Đào Yến thượng, hành thu long sự, hôm nay liền mời ngươi lại đây, đi nhìn một cái các nàng bố trí như thế nào.

Phải thưởng phải phạt, ngươi nhất tịnh quyết đoán liền là."

"Tiểu thần lĩnh mệnh, " Lý Trường Thọ thành thành thật thật làm cái đạo vái chào, vừa muốn cáo lui xoay người, Vương Mẫu rồi lại tiếp tục mở miệng.

Vương Mẫu nói:

"Ta lâu cư Dao Trì, bận về việc tu hành, thường xuyên nguyên nhân không thể vi Bệ Hạ phân ưu mà tự trách, hạnh được Trường Canh ái khanh nhập Thiên Đình hiệu lực, Thiên Đình tất cả sự từng bước bước lên chính đồ.

Thiên Đình có thể có hôm nay vận mệnh, Trường Canh ái khanh công không thể không."

"Tiểu thần không dám kể công, " Lý Trường Thọ vội nói, "Hết thảy đều là Bệ Hạ bả khống thích đáng, Bệ Hạ hùng tài đại lược, dốc sức trị vì, tâm niệm Tam Giới chúng sinh, thực khiến tiểu thần khâm phục."

Vương Mẫu bất giác cười khẽ tiếng, kia tiếng cười giống như chim sơn ca uyển chuyển, có chút động lòng người.

Ân, bất quá sắt thép bộ xương khô ma sát cốt cách tiếng ồn rồi.

"Sau đó ta hội phái người đem ban cho đưa đi ngươi phủ trung, chớ có chối từ ghét bỏ liền là.

Trường Canh ái khanh, ta đối Thiên Địa đại thế không hiểu rõ lắm rồi, có một chút nghi hoặc, có không mời ngươi giải đáp một hai."

"Nương nương xin hỏi, " Lý Trường Thọ cúi đầu chắp tay, "Tiểu thần chắc chắn cân nhắc dĩ đáp."

"Ta nghe nói, trước hết tính kế Long tộc là Tây Phương Giáo, nhưng ngươi thượng tấu biểu ở Bệ Hạ, nói rõ việc này lợi hại, rồi sau đó thỉnh Bệ Hạ duẫn ngươi hành phù long thượng thiên sự.

Ngắn ngủi tuổi tác, đã là đến đến nay loại này cục diện, Tây Phương Giáo dường như bại hạ trận đi. . .

Trường Canh ái khanh này là như thế nào làm được?"

Lý Trường Thọ: Cái này muốn từ nhất chỉ Kim Thiền Tử tại hắn Hải Thần miếu lập thệ nói lên.

"Nương nương có sở không biết, " Lý Trường Thọ cười nói, "Tây Phương là trong thiên địa có số đại giáo, cũng có hai vị Thánh Nhân lão gia, bọn họ dục lấy Long tộc, nhất là vi đem Long tộc hóa thành trong tay lưỡi dao sắc bén, nhị là coi trọng Long tộc vô số tuế nguyệt tích lũy.

Này phần long tài, như bị Tây Phương lấy được, Tây Phương đại hưng liền có càng nhiều nội tình.

Đại giáo khinh mạn Long tộc, dục muốn Long tộc nguyện trung thành, rồi lại không muốn cấp Long tộc chỗ tốt, cố thủ đoạn tàn nhẫn, sai phái hung thú, thế cho nên Long tộc tử thương rất nhiều, thống khổ bất kham.

Chúng ta Thiên Đình, nạp Long tộc là vi chính thiên uy, lập uy nghiêm, tăng Thiên Đình thế, khả cấp Long tộc nhiều chỗ tốt, giải bọn họ tự thân nghiệp chướng.

Này tiêu bỉ dài, chỉ cần nắm chắc trụ đại thế, kỳ thật không cần quá đa tính kế, Long tộc tự khả quy tâm."

Vương Mẫu nghe vậy chậm rãi gật đầu, cười nói: "Trường Canh ái khanh tuy nói đơn giản, nơi này gian khổ, sợ là khó khăn vi người bên ngoài biết được.

Chỉ là kể từ đó, Tây Phương há khả cam tâm?

Lần này Bàn Đào Yến, Tây Phương có biết có gì tính kế?"

"Có, " Lý Trường Thọ đạo, "Căn cứ tiểu thần suy tính, sau đó sợ là phải có một ít Tây Phương Giáo Thánh Nhân đệ tử bất thỉnh từ trước đến nay, bất quá việc này tiểu thần đã gián ngôn Bệ Hạ, Bệ Hạ cũng đã an bài ứng đối phương pháp."

"Kia liền hảo, " Vương Mẫu chậm rãi gật đầu, ngôn nói: "Nếu Bệ Hạ sớm có chuẩn bị, kia ta cũng khả yên tâm."

Vương Mẫu tại cái này sự thượng vẫn chưa hỏi nhiều, tùy theo lại hỏi Lý Trường Thọ mấy cái không quan hệ quan trọng vấn đề.

Tỷ như, Lý Trường Thọ lúc này có hay không đã có đạo lữ, hoặc là Lý Trường Thọ đối lúc này thiên quy có hay không có ý kiến gì, vân vân.

Lý Trường Thọ cân nhắc trả lời, cẩn thận ứng đối, từ đầu tới cuối không có ra gì sai sót, cũng chưa từng chủ động ngẩng đầu đa xem Vương Mẫu đâu sợ bán nhãn.

Mãi cho đến Lý Trường Thọ ra Vương Mẫu điện, đi hướng Bàn Đào Yến hội hội trường chỉ huy tương quan công tác, Lý Trường Thọ nhìn kia chút oanh oanh yến yến, thành quần kết đội mạn diệu thân ảnh, đáy lòng đều không tự chủ được địa cấp các nàng. . .

Bộ thượng một tầng tầng sắt thép thể xác.

Tê ——

Này mới nhất đồ, tác dụng chậm quả thật quá lớn rồi!

Thập nhật bất quá nhoáng lên một cái mà qua, Lý Trường Thọ tam tuyến đa khai, cũng là bôn trước đi rồi, thập phần bận rộn.

Khoảng cách Bàn Đào Yến còn có nửa ngày, Lý Trường Thọ một khối giấy đạo nhân tại Đông Hải long cung hiện thân, cùng Đông Hải Long Vương, Đông Hải long cung đại thái tử, hai vị long nữ, thập đa vị trưởng lão long tộc, tướng lãnh, cùng nhau hướng Trung Thiên Môn mà đi.

Thuận gió ngao du, Lý Trường Thọ cùng các vị Long tộc đại lão, hết lần này đến lần khác dặn dò một ít chi tiết.

Long tộc cũng biết lần này thượng thiên phải đi xưng thần, Đông Hải Long Vương cũng hoán hạ kim bào.

Bọn họ mới vừa đến Trung Thiên Môn, tây, nam, bắc, đều có hơn mười điều thương long mặc vân quá vụ, tự Hồng Hoang đại địa chạy như bay mà đến, rơi vào Trung Thiên Môn trước hóa thành hình người.

Lý Trường Thọ mắt nhìn Tây Hải Long Vương, cùng với Tây Hải Long Vương phía sau kia chút sắc mặt có dị trưởng lão long tộc, tướng lãnh, đáy lòng cũng là cười.

Bàn Đào Yến thời gian, đối Long tộc mời, tự nhiên không thể gạt được Tây Phương Giáo, việc này hơi làm suy tính có thể tính ra đến.

Nhưng Lý Trường Thọ này thập đa niên, một mực bảo trì chi tiết thao tác, đầu tiên là bỏ rơi Tây Hải long cung, không ngừng thả ra nhất sóng lại nhất sóng thiệt giả tin tức.

Thẳng đến hôm qua, mới nhượng Đông Hải Long Vương viết phong tự tay viết tín cấp Tây Hải Long Vương, làm hắn chọn lựa tối có thể tin được người, hôm nay lúc này tới đây địa hội hợp.

Tây Hải đội ngũ bên trong Nhị Ngũ Tử khẳng định không ít, như bọn họ tại Bàn Đào Yến nháo sự, Lý Trường Thọ vừa vặn có thể bắt đầu dùng dự bị kế hoạch.

Bàn Đào Yến thu long đã xem như dương mưu, minh bài;

Vô luận Tây Hải long cung trên thực tế có phải hay không bị Tây Phương Giáo khống chế, nhưng trên danh nghĩa, phải quy thuận ở Thiên Đình.

Này liền là đại thế.

"Các vị, " Lý Trường Thọ tay phải duỗi ra, "Thỉnh."

Tứ hải Long Vương cưỡi mây phi tại trước nhất, Lý Trường Thọ ở bên đi theo, tất cả Long tộc tướng lãnh, long tử, trưởng lão, tại sau nhất tề đi theo, đại bán đều có chút khát khao cùng chờ mong, non nửa. . .

Tổng cảm thấy như là long tràng dạ dày không khoái một loại.

Trung Thiên Môn chỗ, sáu vạn Thiên Đình tinh binh chẩm qua dĩ đợi, chín vị Thiên Đình Kim Tiên cảnh tướng lãnh lẳng lặng mà đứng.

Cùng lúc đó, Nam Hải Hải Thần giáo đại miếu.

Lý Trường Thọ đánh thức mấy ngày trước đây say rượu Triệu Công Minh, một bên đợi chờ lâu ngày Ngao Ất vội vàng hướng trước hành lễ.

Lý Trường Thọ cười nói: "Thiên Đình Bàn Đào Yến đã mau mở, ta hóa thân ngay tại Trung Thiên Môn chỗ đợi chờ, lão ca ngươi cùng Ngao Ất cùng nhau thượng thiên, chúng ta đi Trung Thiên Môn tương kiến."

"Hành!"

Triệu Công Minh ngáp một cái, lại hỏi: "Ta muốn hay không cấp Nguyệt Lão mang điểm lễ vật?"

Lý Trường Thọ từ trong tay áo lấy ra một vò tiên tửu, cười nói: "Đã là chuẩn bị hạ, này là Nguyệt Lão hoan hỷ nhất rượu trái cây, không phải gì quý trọng vật, vừa vặn tính một phần tình nghĩa."

"Được rồi, " Triệu Công Minh nhất thời vuốt râu cười to, dẫn theo Ngao Ất cưỡi mây mà đi.

Nam Thiệm Bộ Châu tây bắc giác, kia chiến thuyền tiểu thuyền thượng.

Long Cát xóa xóa cái trán đổ mồ hôi, đứng dậy, nhìn trước mặt họa tốt thuỷ văn đồ, mới biết được, này mười hai năm, Hải Thần đến cùng làm bao nhiêu sự.

Hoán làm là nàng, chỉ sợ trăm năm cũng khó hoàn công.

"Hảo rồi, " Lý Trường Thọ cười cười, cầm ra trong tay áo hai chỉ bảo nang giao cho Long Cát, "Ta một khác cái hóa thân tại Trung Thiên Môn đợi chờ, đem này chút thuỷ văn đồ mang đi qua, cùng ta hội hợp đi."

Quanh mình ba vị Long tộc viễn cổ trưởng lão hiện ra thân hình.

Long Cát vội hỏi: "Hải Thần, ngài bất theo ta cùng nhau trở về ư?"

"Ân, " Lý Trường Thọ gật gật đầu, "Hóa thân gặp hóa thân, còn đều là giống nhau đầu bạc râu bạc nét mặt già nua, ta mình nhưng thật ra bất giác có gì, chính là sợ canh giữ ở nơi đó Thiên Đình binh tướng chịu đả kích."

Long Cát bất giác cười khẽ vài tiếng, đem trang có Lý Trường Thọ vất vả vẽ mười hai năm thuỷ văn đồ bảo nang ôm vào trong ngực, cưỡi mây chạy tới Trung Thiên Môn.

Mà này chỉ mộc thuyền pháp bảo, cũng bị Lý Trường Thọ thuận thế đen.

"Ai. . ."

Lý Trường Thọ khối này giấy đạo nhân đứng ở mộc thuyền thượng, nghe phía dưới đại xuyên dòng nước xiết bắt đầu khởi động tiếng động, cảm thụ được trong thiên địa sự dư thừa nước linh, đáy lòng nhưng thật ra không có gì cảm giác.

Đại mạc kéo ra, thỉ vô hồi đầu.

Này Thiên Địa. . .

"Ân?"

Lý Trường Thọ bất giác dừng lại cảm khái, ngồi ở Tiểu Quỳnh Phong bên hồ nhà cỏ trung bản thể, quay đầu nhìn về phía cách vách.

Muốn tỉnh? Này thật đúng là hội khiêu thời điểm.

Chương 324: Tiên sinh bất quá nhất vở kịch

【 thư danh: Ta sư huynh thật sự quá thận trọng đệ ba trăm hai mươi tứ chương tiên sinh bất quá nhất vở kịch tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện 】

'Ngao Ất tên hỗn đản này, hôm nay đến rồi Bàn Đào Yến, xem ta bất. . .'

Lăng Tiêu bảo điện trước, một thân sáng rõ ngân giáp Thiên Hà thuỷ quân Phó thống lĩnh Biện Trang, đang ở kia âm thầm tốn hơi thừa lời.

Mười hai lần!

Ước chừng mười hai lần!

Mấy năm nay hắn tại đông, nam, bắc tam hải long cung tống tiền, bị quá chén mười hai lần, mỗi lần tỉnh lại, hắn đều là nằm ở nhất trương giường lớn thượng, ánh vào mi mắt, là một ít. . . Một ít. . .

Hoàn toàn khó có thể hình dung kỳ lạ sinh linh!

Ban sơ hoàn hảo chút, chỉ là một ít nồng trang tươi đẹp mạt hải tộc lão ẩu.

Đến mặt sau, an bài loại này làm Ngao Ất, tựa hồ mở ra ý nghĩ, vơ vét đến rồi đủ loại. . .

Ai kiến quá đỉnh bạch tuộc đầu, dáng người nhưng thập phần xinh đẹp hải tộc nữ tử?

Ai lại từng kiến quá, tấm lưng kia vô cùng mạn diệu, quay đầu chính là đầy mặt hồ cặn bã tháo hán tử!

Biện Trang run run vài cái, hình ảnh quả thật nghĩ lại mà kinh, theo sau lại là dưới đáy lòng cắn răng tức giận mắng.

Nhưng cắn răng về cắn răng, hôm nay hắn đứng ở chỗ đó, được đến mệnh lệnh chính là là 'Long cung người quen', chiêu đãi hảo Long tộc nhất hành.

Xuất thủ là không có khả năng xuất thủ, cũng chỉ có thể bày ra khuôn mặt tươi cười đón chào bộ dáng, hy vọng có thể được đến Hải Thần đại nhân khen ngợi.

'Cái này Ngao Ất, như thế nào cố ý theo ta đối nghịch?'

Biện Trang đáy lòng nói thầm câu, Trung Thiên Môn chỗ đột nhiên truyền đến rung trời tiếng trống, mấy đóa mây trắng độ kim quang, chở Long tộc nhất hành chạy như bay mà đến.

Phía trước thiên binh mở đường, quanh mình thiên tướng hoàn đám.

Lăng Tiêu bảo điện giờ phút này cũng lóe ra ra sáng chói kim quang, một cỗ luồng văn hoa Thiên Đạo lực gia trì nó thượng, nhượng chỗ ngồi này bảo điện càng phát ra nguy nga.

Biện Trang cùng bên cạnh mười lăm vị thiên tướng đồng thời ngẩng đầu ưỡn ngực, đợi Long tộc cao thủ tới gần, lại hướng tới tả hữu tản ra, án Hải Thần đại nhân trước đây dặn dò, nhất tề lộ ra ôn hòa mỉm cười.

Lăng Tiêu bảo điện nội, Ngọc Đế tại trên đài cao ngồi nghiêm chỉnh, khóe miệng mang theo nhàn nhạt ý cười.

Đông Mộc Công mang theo hơn mười vị văn thần võ tướng phân liệt tả hữu.

Này chút thần tử cũng đều là Thiên Đình đến nay chính thần, không sai biệt lắm đã muốn là đến nay Thiên Đình năng cầm cho ra tay toàn bộ 'Cao thủ', đại bán vi thượng cổ Nhân tộc xuất thân, trong đó có hơn mười người, còn là đi theo quá Tam Hoàng Ngũ Đế đại tướng năng thần.

Đợi Long tộc nhất hành đến điện trước, Đông Mộc Công đại Ngọc Đế ra ngoài đón chào, Ngọc Đế đi xuống một nửa ngọc giai, tự thân tản ra nồng nặc thiên uy.

Tứ hải Long Vương liếc nhau, tương mang theo đi vào, đi đến Lăng Tiêu bảo điện ở giữa, nhất tề làm cái đạo vái chào.

Đông Hải Long Vương hướng trước bước ra một bước, thân thượng cẩm bào tản ra nhàn nhạt ánh sáng, mau thùy đến mặt đất khoan tay áo hơi hơi đong đưa.

Cơ hồ đồng thời, Đông Hải Long Vương cũng tốt, Ngọc Đế cũng được, một bên Đông Mộc Công, cùng các vị Thiên Đình tiên thần, đáy lòng đều hoặc nhiều hoặc ít vang lên. . .

Thọ tiếng nói.

Trừ Tây Hải long cung đến long ở ngoài, tại chỗ đó này chút bóng người, cái nào không bị Lý Trường Thọ dặn dò ba lượt đã ngoài?

Lúc này, Lý Trường Thọ mặc dù còn chưa hiện thân, nhưng hắn, không chỗ bất tại.

Đông Hải Long Vương cầm ra một phong màu vàng thiệp mời, hùng hậu trầm thấp tiếng nói không nhanh không chậm.

Chợt nghe này vị Đông Hải Long Vương nói:

"Ta Long tộc ứng Thiên Đình mời, đặc biệt đến phó bàn đào thịnh hội, nay tấu thỉnh Thiên Đế, tạ ơn Thiên Đế quan tâm.

Ta tộc đản tự hỗn độn sơ ích, từng cùng phượng, kỳ lân đẳng tộc, không để ý vạn linh sinh tử, lưng đeo phá vỡ Hồng Hoang nghiệp chướng.

Hạnh được Thiên Đế bất khí, hạnh được Hải Thần tương phù, khiến ta tộc hiện thoát khỏi nghiệp chướng gông xiềng cơ duyên, ta tộc thượng hạ, cảm động và nhớ nhung thiên ân, hôm nay đặc biệt đến, cảm tạ Thiên Đế Bệ Hạ!"

Nói xong, kia màu vàng thiệp mời hóa thành nhất sợi kim quang quy về Lăng Tiêu bảo điện.

Ngọc Đế nhẹ nhàng vuốt cằm, thở dài:

"Long tộc tự viễn cổ mà đến, cùng ta cũng lược có nguồn gốc.

Trước đây tuy có phá vỡ Hồng Hoang sai lầm, nhưng trấn thủ tứ hải hải nhãn, hộ Thiên Địa sinh linh lâu rồi, đều có một phần công lao tại.

Hôm nay cũng không Thiên Địa đại sự, chỉ là thỉnh bốn vị Long Vương đến đây Thiên Đình nhất tự.

Dao Trì khả chuẩn bị tốt?"

Đông Mộc Công nói: "Bệ Hạ, Dao Trì bên kia đã là chuẩn bị thỏa đáng."

"Vậy trước bất đẳng Trường Canh ái khanh rồi, " Ngọc Đế nở nụ cười tiếng, "Các vị ái khanh, bồi ta cùng các vị Long tộc anh kiệt, cùng đi Dao Trì nhập yến."

Thiên Đình chúng tiên thần nhất tề hành lễ tạ ơn, động tác đều nhịp.

—— loại này tình hình, bao gồm song phương vừa mới đối thoại, kỳ thật đều kinh tự nào đó phổ thông quyền thần tay.

Nhất là Ngọc Đế theo như lời lời nói, nếu là Ngọc Đế một câu 'Miễn Long tộc nghiệp chướng', nói không chừng Thiên Đạo thật sự hội miễn đi Long tộc nghiệp chướng, kia mà khi thật liền muốn kiếm củi ba năm thiêu một giờ.

Lập tức, Ngọc Đế cất bước mà đến, tự mình mời Đông Hải Long Vương cùng nhau đi hướng ngoài điện, cùng nhau thượng Ngọc Đế Cửu Long thần liễn, mang theo Thiên Đình chúng tiên thần, gần bách Long tộc, cùng với mấy vạn thiên binh thiên tướng, hướng Dao Trì chậm rãi mà đi.

Thần liễn phía trên, Đông Hải Long Vương ngồi ở Ngọc Đế tà đối diện, giờ phút này chính truyền thanh nói:

"Ngọc Đế Bệ Hạ xin yên tâm, tiểu long biết như thế nào hành sự, Hải Thần đều đã công đạo thỏa đáng."

Ngọc Đế lại cười nói: "Long Vương cũng là tự viễn cổ mà đến, người trước người sau, đều không cần dùng loại này tự xưng."

"Tạ ơn Bệ Hạ, " Đông Hải Long Vương khởi thân làm cái đạo vái chào, lại tại Ngọc Đế kêu hạ ngồi trở về.

Loại này tình hình rơi vào phía sau kia chút Long tộc đệ tử nhãn trung, nhượng chỗ đó long tử long nữ, đáy lòng như là đánh nghiêng lọ gia vị, tư vị thập phần phức tạp.

Này còn là vị kia hỉ hoan nằm ở ngai vàng thượng, hưởng thụ hải nữ mềm nhẹ chuy niết Long tộc đương đại tộc trưởng?

Bọn họ Long tộc, hôm nay quả nhiên là muốn. . .

Đâu sợ ai đều biết được, lúc này Long tộc nguyện trung thành Thiên Đình, bách lợi mà không một hại; nhưng chuyện tới trước mắt, đáy lòng vẫn như cũ không khỏi có chút kháng cự.

Ngọc Đế xe liễn hành đến Dao Trì phụ cận, Dao Trì bên trong bay ra nhất hàng hàng nữ tiên, một nửa trì lẵng hoa, cung đăng, phân liệt tả hữu.

Một nửa ở vân đoan tấu nhạc khởi vũ, dài tay áo rơi, giống như mây khói bốc lên.

"Long Vương, thỉnh."

"Bệ Hạ chiết sát ta cũng, Bệ Hạ thỉnh."

Ngọc Đế mỉm cười gật đầu, cất bước hạ xe liễn, Đông Hải Long Vương đã là thập phần tự nhiên theo sát sau lưng Ngọc Đế.

Long Vương kia nguyên bản vĩ ngạn thân hình, giờ phút này cũng có chút câu lũ.

Bách tiên bách long từ sau đi theo, cùng nhau vào Dao Trì nội.

Vương Mẫu nương nương mang theo vài tên Dao Trì nữ tiên, ngay tại tổ chức Bàn Đào Yến tiên đảo trên không đứng yên, tất nhiên là phong tư có một không hai, dáng vẻ muôn vàn.

Ngọc Đế hướng trước mà đến, Vương Mẫu thoáng hạ thấp người hành lễ, Ngọc Đế cũng thoáng làm cái đạo vái chào, cười nói:

"Sư muội, này vị chính là Đông Hải Long Vương, cũng là đến nay Long tộc chi trưởng."

Đông Hải Long Vương cúi đầu hướng trước làm cái đạo vái chào, nói: "Kiến quá Vương Mẫu nương nương."

"Long tộc chi trưởng không cần đa lễ, " Vương Mẫu ôn tiếng trả lời, theo sau liền không cần phải nhiều lời nữa, bạn tại Ngọc Đế bên cạnh người, đi phía dưới ngai vàng.

Lúc này tràng, tất nhiên là Lý Trường Thọ hơi hơi điều chỉnh quá.

Nguyên bản, tứ hải Long Vương chỗ ngồi, xếp hạng Đông Mộc Công cùng Lý Trường Thọ chỗ ngồi sau đó; lúc này bị Lý Trường Thọ làm thành hai bên, nhượng Long tộc người tới tập trung bên phải chếch.

Song phương từng người nhập tọa, nhất hàng hàng tiên tử khoản khoản mà đến, dâng rượu ngon tiên quả.

Lại có hơn mười vị nguyệt cung hằng nga hướng trước hiến vũ, bầu không khí rất nhanh đã bị dẫn theo.

Ngọc Đế cười hỏi: "Sư muội, kia bàn đào khi nào năng dùng?"

"Bệ Hạ, bàn đào còn cần mấy thời thần mới có thể thục, ta đã sai người tại bàn đào viên trung đẳng, đợi bàn đào thục liền hái xuống, như thế mới là tốt nhất."

"Thiện, " Ngọc Đế mỉm cười gật đầu, này là tại biến tướng địa nói cho chúng long long an tâm một chút chớ táo.

Chính lúc này, nhất thiên tướng bước nhanh báo lại.

"Bệ Hạ, Nga Mi Sơn La Phù Động cao nhân Triệu Công Minh, đã nhập Thiên môn, hướng Dao Trì mà đến!"

"A?"

Ngọc Đế cười nói: "Công Minh cùng Trường Canh ái khanh vi tri kỷ chí giao, tại Trường Canh ái khanh chỗ ngồi bên cạnh thêm cái chỗ ngồi, Mộc Công thay ta đi nghênh đón một phen, chớ có khinh mạn."

"Lão thần tuân mệnh!"

Đông Mộc Công lĩnh mệnh xoay người, vừa muốn cưỡi mây bay ra đi, phía trước đã là truyền đến một trận tiếng cười to.

Triệu Công Minh cưỡi mây mang theo Ngao Ất chạy như bay mà đến, bất quá giây lát đi ra chỗ đó, đối các nơi chắp tay hành lễ, theo sau bước đi hướng trước, đối Ngọc Đế Vương Mẫu làm cái đạo vái chào.

"Kiến quá hai vị sư thúc."

Ngọc Đế mi giác mỉm cười, cũng vẫn chưa nói thêm cái gì, chỉ là ý bảo Triệu Công Minh tự hành nhập tọa.

Nhưng Triệu Công Minh kia 'Sư thúc' hai chữ, nhưng nhượng không ít Long tộc thay đổi nhãn thần.

Trước đây đại bộ phận Long tộc đều có chút, sắp ở nhờ người hạ bi thương cảm, lúc này Triệu Công Minh đến đây, một tiếng sư thúc nhưng thật ra nhắc nhở bọn họ, Ngọc Đế Vương Mẫu cùng sáu thánh còn là cùng thế hệ, cùng Tam Thanh coi như đồng môn. . .

Riêng từ bối cảnh mà nói, bọn họ nương nhờ Thiên Đình kỳ thật cũng bất tính bỏ da mặt.

Nhất vài khỏa long tâm, nhất thời vi diệu.

Ngao Ất tại Thiên Đình bài vị hơi thấp, không đủ tư cách đến Bàn Đào Yến thượng, lúc này phải đi Long tộc một bên nhập tọa.

Ca múa chậm chạp, Thiên Đình tiên thần đã bắt đầu đẩy chén hoán ngọn, Long tộc chúng long cũng tại tốp năm tốp ba nói chuyện với nhau.

Ngọc Đế thưởng thức hằng nga vũ, dương dương tự đắc, tựa hồ hôm nay không có gì chuyện quan trọng.

Mà Lý Trường Thọ chỗ ngồi một mạch không, không thấy hắn bóng dáng.

Bên cạnh Triệu Công Minh nhưng thật ra cảm thấy không khoẻ, cố che dấu khởi mình khí tức, đạo vận, nhượng mình tận lực giảm bớt điểm tồn tại cảm, đồng thời thường thường địa hướng tới thân đỏ thẫm hỉ bào Nguyệt Lão xem liếc mắt một cái.

Nguyệt Lão lão thiết đáy lòng cũng là một trận nói thầm. . .

Này vị Tiệt Giáo ngoại môn đại đệ tử, vì sao luôn nhìn hắn? Khó khăn bất thành là tới chất vấn này thập đa niên, Tiệt Giáo nhân duyên đột nhiên bạo tăng sự?

Cái này khả cùng hắn không có gì quan hệ, Tiệt Giáo nhiều như vậy Hậu Thiên sinh linh tu thành Kim Tiên, đều là mình vươn hồng thằng, mình quấn quanh đạo lữ, liền tính cấp hắn Nguyệt Lão một trăm Hải Thần lá gan, hắn Nguyệt Lão cũng không dám lung tung xuống tay với Tiệt Giáo a.

Bất quá nói trở về, Tiệt Giáo dĩ một thân số ưu thế tuyệt đối, cùng với thành tựu nhân duyên 'Kim Tiên cảnh số lượng', đạo lữ phong đã vững vàng áp quá Nhân Giáo.

Chợt nghe Trung Thiên Môn truyền đến tiếng trống, lại có thiên tướng vội vàng báo lại, nói là Tây Phương Giáo có sáu vị Thánh Nhân đệ tử đến đây cầu kiến Ngọc Đế.

Không ít Long tộc nhất thời vểnh tai, tính tình táo bạo giả, đã là nổi lên lửa giận.

Hoàn hảo, trước đây Lý Trường Thọ mới vừa cùng tứ hải Long Vương thông qua khí;

Tứ hải Long Vương từng người truyền thanh, nhượng Tây Hải long cung ở ngoài chúng Long tộc bảo trì im lặng.

Ngọc Đế nhướng mày, mặc dù sớm được Lý Trường Thọ bẩm báo, biết Tây Phương Giáo sẽ có người đến đây quấy rối, nhưng lúc này phải cho thấy thái độ, cố ý lộ ra vài phần phiền chán.

"Tây Phương Giáo?"

Ngọc Đế không hờn giận nói: "Ta chưa mời, dùng cái gì đến? Mạc nhượng bọn họ nhập Thiên môn."

Một bên Vương Mẫu vội nói: "Bệ Hạ, chúng ta Thiên Đình thượng chưa khởi thế, Tây Phương nhất giáo song thánh, chúng ta cũng không có thể quét Thánh Nhân lão gia da mặt.

Hôm nay vốn là là Bàn Đào Yến, không bằng khiến cho bọn họ cũng đến nhập yến đi."

"Bãi, " Ngọc Đế mắt nhìn tứ hải Long Vương, cho bọn họ nhất cái mà lại an tâm nhãn thần, liền hạ lệnh cho đi.

Chốc lát, sáu vị thân rách nát đạo bào lão đạo cưỡi mây bay tới, vốn là nổi giận đùng đùng, dường như muốn tìm Ngọc Đế chất vấn.

Này sáu vị lão đạo bay đến Dao Trì Bàn Đào Yến chỗ, vừa hạ đụn mây, một vị lão đạo đã là cầm ra thân là Thánh Nhân đệ tử ngạo nghễ khí thế. . .

"Khụ!"

Nào đó không chớp mắt Triệu Công Minh thanh thanh giọng hát, mỉm cười vuốt râu, kia sáu vị lão đạo nhất tề thay đổi sắc mặt.

Khí thế như khí cầu loại, bị Triệu Công Minh chòm râu trực tiếp trát phá.

"Các vị đạo hữu, " Triệu Công Minh cười nói, "Muốn ăn đào?"

Kia sáu vị lão đạo nhíu mày không nói, lập tức truyền thanh thương nghị một hai câu, tạm hoãn bão nổi, tại Vương Mẫu an bài hạ, tự Triệu Công Minh một bên nhập tọa.

Đối diện chúng Long tộc gửi đến mãn tức giận hỏa ánh mắt, này sáu vị lão đạo hồn nhiên bất giác.

Mà Tây Hải long cung tới thập đa điều 'Nhị ngũ long', lúc này đều đã được truyền thanh, tùy thời làm sự.

Hôm nay Bàn Đào Yến chính chủ, như thế liền đã đến tề.

Bàn đào viên trung bàn đào thượng chưa thành thục, ca múa tái khởi.

Ngọc Đế lúc này sắc mặt bảo trì không hờn giận, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần; tứ hải Long Vương từng người trầm mặc không nói, lẳng lặng đợi cùng Lý Trường Thọ ước định thời cơ.

Triệu Công Minh đối hôm nay sắp phát sinh sự, chỉ biết là 'Đại sự', cái khác cụ thể một mực không biết, lúc này đảo còn đối một bên sáu vị lão đạo kính chén rượu.

Sáu vị lão đạo từng người nhíu mày trầm tư, các loại miên man bất định, lo lắng bọn họ lại gặp tính kế. . .

Kỳ thật, Triệu đại gia tại chỗ đó thuần thuộc bất ngờ;

Lý Trường Thọ từ nửa năm trước được Văn Tịnh đạo nhân âm thầm truyền tin, liền đã làm tốt mấy cái ứng đối phương án.

Tại Thiên Đình bên trong, Thiên Đạo gia trì hạ, Ngọc Đế cũng không phải ngồi không, không cần Triệu đại gia đích thân đến.

Một lát sau, nhất danh thân rách nát đạo bào Tây Phương lão đạo đứng dậy. . .

Mà ở Dao Trì tiên yến ở ngoài đợi chờ lâu ngày Biện Trang, cuối cùng đẳng đến rồi Hải Thần truyền thanh!

Tiên yến phía trên, phá y lão đạo mở miệng nói: "Ngọc Đế Bệ Hạ, hôm nay bần đạo đến đây, là có một chuyện. . ."

"Bệ Hạ!"

Biện Trang đột nhiên xông vào, cảm tình cực kỳ sung mãn, tiếng nói thập phần to, "Hải Thần hắn!"

Ngọc Đế nhất thời đứng dậy, trực tiếp không nhìn kia lão đạo, vội hỏi: "Trường Canh sao?"

Biện Trang mang theo nghẹn ngào địa hô câu: "Hải Thần hắn đã trở lại!"

"Mau!"

Ngọc Đế mừng rỡ, vẫy lui khởi vũ hằng nga, nhiễu quá ngai vàng, bước nhanh hướng yến hội ở ngoài đi đến.

Một bên Vương Mẫu đáy lòng thầm hừ.

Vừa rồi còn truyền thanh nói nàng diễn kịch có chút cứng ngắc, mình diễn kịch cũng bất quá như thế thôi!

Phù khoa!

Thiên Đình chúng tiên thần nhao nhao khởi thân, bước nhanh đi theo, Long tộc chúng long cũng là đứng dậy, hướng tới tiên đảo ở ngoài quan vọng.

Tên kia bị không nhìn phá y lão đạo, Tây Phương Giáo Thánh Nhân đệ tử, giờ phút này cũng là làm không rõ ràng lắm trạng huống, nghĩ tức giận lại không biết nên như thế nào khởi xướng.

Triệu đại gia càng là không cần nhiều lời, giờ phút này đầu đầy cái nấm.

Lưỡng đạo thân ảnh không biết từ đâu mà đến, đã là đến tiên đảo ở ngoài, nhất người tóc trắng xoá, thân có chút lão cựu đạo bào, tất nhiên là Lý Trường Thọ Hải Thần giấy đạo nhân.

Bên cạnh Long Cát công chúa, lúc này cũng là thay đổi thân có chút bẩn như vậy đạo bào, đạo bào vạt áo còn mang theo vài phần ô tí, trắng nõn khuôn mặt thượng dễ thấy mệt mỏi, trong lòng bưng kia bả kim lóng lánh Thiên Đế Trảm Ma Kiếm. . .

"Trường Canh!"

Ngọc Đế hô to một tiếng: "Ái khanh ngươi chịu khổ!"

Lý Trường Thọ hướng trước thật sâu địa làm cái đạo vái chào, cất cao giọng nói: "Tiểu thần năng vi Bệ Hạ phân ưu, lạc tại kỳ trung, không khổ chút nào!

Bệ Hạ, còn xin cho tiểu thần bẩm báo!

Mười hai năm Nam Châu tìm kiếm, tiểu thần dĩ Đại Vũ Trị Thủy Đồ vi dẫn, trì Bệ Hạ ban cho Trảm Ma Kiếm, thăm viếng Nam Châu các nơi, lần tra Nam Châu chủ yếu thủy lộ, chém yêu nghiệt, thanh dơ bẩn, chung đem Nam Thiệm Bộ Châu chủ thủy lộ đều điều tra rõ!

Hôm nay tự Bàn Đào Yến trước tới rồi, vi Bệ Hạ dâng Nam Châu thuỷ văn đồ một ngàn nhị bách ba mươi hai phần!"

Nói xong, Lý Trường Thọ tự trong lòng lấy ra hai chỉ bảo nang, lại đem bảo nang mở ra, hai loa chồng chất như núi quyển trục xuất hiện ở bên bên cạnh.

Ngọc Đế ánh mắt chớp động, cười nói: "Từ hôm nay trở đi, Nam Thiệm Bộ Châu thủy lộ, do Thiên Đình quản lý!"

Ngọc Đế giọng nói hạ xuống, thân chu trào ra vạn trượng kim quang, tự Ngọc Đế đỉnh đầu hiện ra Thiên Đế chí tôn ấn tỳ, ấn tỳ bắn ra lưỡng đạo kim mang, chiếu vào hai đống quyển trục phía trên.

Chợt nghe tiếng nước nổ vang!

Kia hai đống quyển trục tại kim quang trung trực tiếp tiêu tán, nhưng nhất điều điều dài ngắn bất đồng con sông, một mảnh phiến hình dạng không đồng nhất hồ trạch, nhưng tại kim quang trung phiêu động, quay chung quanh tại Lý Trường Thọ cùng Long Cát thân chu, chậm rãi xoay quanh!

Chốc lát, này chút giang hà hồ trạch ảnh thu nhỏ, tuôn hướng Thiên Đế ấn tỳ, bị Thiên Đế ấn tỳ đều tiếp nhận!

Nhất chùm kim quang tự Lăng Tiêu bảo điện chỗ chợt lóe mà không!

Đó là. . .

Công đức hạ phàm!

Chương 325: Tây Phương Thánh Nhân da mặt, hôm nay do ta Hải Thần lai bảo hộ!

【 thư danh: Ta sư huynh thật sự quá thận trọng đệ ba trăm hai mươi lăm chương Tây Phương Thánh Nhân da mặt, hôm nay do ta Hải Thần lai bảo hộ! Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện 】

Độ Tiên Môn ở ngoài tam nghìn dặm, một chỗ hoang tàn vắng vẻ 'Hưu quặng mỏ' linh mạch trung, bỗng nhiên kim quang lóng lánh, chiếu thấu thật dày nham vách tường.

Đợi kim quang thu liễm, ẩn náu ở trong đó thân ảnh lặng yên biến mất.

Từng có lần trước kinh nghiệm, Lý Trường Thọ tự nhiên không có khả năng tại Tiểu Quỳnh Phong ngoan ngoãn đứng hảo, chờ Thiên Đạo lão gia đập công đức lại đây.

Ngẫu nhiên một lần có thể bị Không Hư chưởng môn che lấp đi qua, hai lần, ba lượt. . .

Môn nội các tiên nhân lại bất đều là ngốc!

Ân, ít nhất đại bộ phận đều còn là rất thông minh, chẳng qua sức tưởng tượng cùng liên tưởng năng lực lược kém.

Bất quá, có nhất nói nhất, này bút công đức quả thật dày!

Bất tính trước công đức tích lũy, riêng nói này bút mới vừa được công đức, Lý Trường Thọ trong dự đoán công đức kim thân, có thể đủ hoàn thành. . . Ước chừng nhất điều cánh tay!

Giờ phút này, nguyên thần ngâm mình ở tinh thuần công đức lực trung, vui địa bơi qua bơi lại, bên cạnh Hải Thần cương xoa, khụ, Hải Thần thần quyền bảo khí, cũng bị công đức lực bao bọc, tựa hồ trở nên càng thuần túy. . .

Thỏa mãn, vui mừng, cảm động!

Mười hai năm 'Ngậm đắng nuốt cay' vẽ biểu. . .

Được lợi lớn lần này!

Nhưng Lý Trường Thọ cũng tự biết, loại này lao công đức cơ hội ít lại ít.

Đầu tiên, Nam Thiệm Bộ Châu tương đối đặc thù, thân là Thiên Địa nhân vật chính Nhân tộc, ** thành khí vận đều hội tụ tại Nam Châu thế tục;

Tiếp theo, điều tra rõ thủy lộ, nhét vào Thiên Đình quản lý, cũng coi như hơi hơi địa bổ toàn bộ Thiên Đình thần quyền, biến tướng bổ toàn bộ Thiên Đạo chi tiết.

Tổng hợp lại này hai hạng, mới có Lý Trường Thọ đoạt được này bút dày công đức.

Muốn lại làm cùng loại công đức, dựa theo đồng dạng ý nghĩ, còn khả thanh tra một lần Nam Thiệm Bộ Châu núi cao.

Chẳng qua, thuỷ văn lợi dân, đối phàm nhân mà nói vô cùng trọng yếu, dân y nước mà sinh.

Sơn còn kém điểm ý tứ, năng lao đến công đức phải rất ít.

Bất quá muỗi chân lại tế kia cũng là thịt, Lý Trường Thọ quyết định đẳng Long tộc sự hiểu rõ, liền phái cái giấy đạo nhân chậm rãi làm.

Hôm nay, còn có đệ nhị bút đại công đức!

Lý Trường Thọ vây quanh Độ Tiên Môn tha nửa vòng, tại một chỗ con sông trung ẩn núp, lẳng lặng đợi chờ, tiên thức một khắc không ngừng tra xét phạm vi ngàn dặm nội các nơi khu vực.

Sơn môn trung, Linh Nga lúc này còn tại 'Thụy hồi lung giác' loại nhập định, Lý Trường Thọ đổi mới nàng trong tay tờ giấy, nhượng nàng tỉnh mình ăn quả đào tiếp tục tu hành, hơi sau còn muốn tiến hành nhất tràng sư huynh muội giữa nói chuyện.

Tại Lý Trường Thọ bản thể na hang ổ thời, giấy đạo nhân cũng là không nhàn rỗi.

Vi bảo hôm nay không có gì bất ngờ xảy ra, trừ tại Thiên Đình trung làm sự 【 Hải Thần 】 giấy đạo nhân ở ngoài, hắn tạm dừng cái khác sở hữu loại hình giấy đạo nhân hoạt động.

Toàn lực ứng phó, ứng đối bàn đào yến!

. . .

Lại nói chốc lát trước, Bàn Đào Yến thượng, Lý Trường Thọ tạ ơn quá công lao, trả lại Thiên Đế Trảm Ma Kiếm.

Lăng Tiêu bảo điện kim quang chợt lóe, lượng lớn công đức hướng Lý Trường Thọ bản thể mà đi thời, một đạo kim quang cũng chiếu hướng Lý Trường Thọ bên cạnh Long Cát, nhượng Long Cát cả người độ thượng một tầng kim phấn.

Ngọc Đế mỉm cười mắt nhìn nhà mình khuê nữ, Long Cát lập tức cúi đầu không dám cùng phụ thân đối diện.

Lý Trường Thọ cười nói: "Này một đường, Long Cát điện hạ xuất mưu xuất lực, đã có hiệp tiểu thần thanh tra thủy lộ công, lại có trì Trảm Ma Kiếm trảm yêu trừ ma lao.

Bệ Hạ, đương ngợi khen."

"Ha ha ha ha!"

Ngọc Đế nhất thời thoải mái cười to, nhìn Long Cát kia có chút bất an khuôn mặt nhỏ nhắn, ôn tiếng nói: "Đi hoán thân quần áo, tìm ngươi mẫu thân nhập tọa, hôm nay Thiên Đình đến rồi khách quý, nhất thiết không được mất cấp bậc lễ nghĩa."

Long Cát kia có chút đơn bạc thân mình run rẩy hạ, ngẩng đầu nhìn nhãn Ngọc Đế, lại khẩn trương cúi đầu, ôn nhu nói: "Nữ nhi lĩnh mệnh."

Lý Trường Thọ thấy vậy trạng, đáy lòng cũng là cười.

Mười hai năm trước hắn liền phát hiện một chút manh mối —— Ngọc Đế mặc dù sủng ái Long Cát, nhưng chưa đối ngoại tuyên bố quá Long Cát tồn tại, Thiên Đình biết Thiên Đế nữ giả, ít lại ít.

Tại Long Cát đáy lòng, này cũng là nhất cái nho nhỏ vướng mắc.

Lý Trường Thọ bất quá biết thời biết thế giúp Long Cát một tay, đối hắn mà nói là việc nhỏ, cũng có thể nhượng Ngọc Đế cảm giác trên mặt có quang, nhân tiện vi tính kế Phong Thần làm chăn đệm. . .

Lại là nhất thạch vài điểu sự.

"Hải Thần, " Long Cát nhỏ giọng hô câu, tiếng nói có chút kích động, "Ta hơi sau tiếp qua lai."

Lý Trường Thọ nhìn nàng một cái, cười củng chắp tay, theo sau liền xoay người hướng trước.

Ngọc Đế nâng tay kéo trụ Lý Trường Thọ cánh tay, túm hắn vào tiên yến nơi, đưa đến kia không tọa ỷ trước, "Trường Canh ái khanh vất vả, mau mau nhập tọa, hôm nay Bàn Đào Yến, cũng đương vi ái khanh khánh công!"

"Đa tạ Bệ Hạ!"

Ngọc Đế xoay người hồi ngai vàng, Lý Trường Thọ đối Triệu Công Minh làm cái đạo vái chào, cười nói: "Bái kiến Công Minh tiền bối, Công Minh tiền bối nhưng lại tới so với ta còn sớm một bước."

Triệu Công Minh mỉm cười vuốt râu, đã biết Thiên Đình từ trên xuống dưới, chính diễn trò cấp Tây Phương cùng Long tộc xem.

"Ha ha ha, Hải Thần lão đệ chớ có giữ lễ tiết rồi, chúng ta ngang hàng luận giao, ngươi cùng ta Nhị muội càng là tương giao phỉ thiển, khách khí gì?"

Theo sau Lý Trường Thọ lại quay đầu mắt nhìn bên cạnh đứng tên kia lão đạo, cùng với ngồi ở bên cái khác năm tên lão đạo, bất giác nhíu mày, mắt lộ ra bất giải, khinh di một tiếng:

"Vì sao còn có xa lạ gương mặt cũng tại chỗ đó? Mộc Công đại nhân, Bệ Hạ lần này mời nào cao nhân?"

Đông Mộc Công nói: "Lần này Bàn Đào Yến, Bệ Hạ là vi khoản đãi các vị Long tộc anh kiệt cùng Công Minh tiền bối, vẫn chưa mời trừ này ở ngoài tân khách."

"A?"

Lý Trường Thọ nhíu mày nhìn về phía này sáu gã lão đạo, thượng không vào tọa, đã là bắt đầu làm khó dễ.

"Hoán mà nói, này sáu vị, là bất thỉnh từ trước đến nay?"

Kia lão đạo hừ lạnh một tiếng, lạnh nhạt nói: "Hải Thần chẳng lẽ, không chào đón ta Tây Phương Giáo?"

"A, Tây Phương. . . Kia tự nhiên không chào đón."

Kia sáu gã lão đạo bất giác nhíu mày, đối Lý Trường Thọ trực tiếp xé rách da mặt cử, có chút bất ngờ không kịp phòng.

Án bọn họ Hồng Hoang 'Lão tính kế' lệ thường, bất đều là trước khuôn mặt tươi cười đón chào, rồi sau đó tiếu lí tàng đao, am hiểu thoại trung hữu thoại, cuối cùng đánh cờ một phen, thật sự không được mới đến xé rách mặt khai gì chứ?

"Hải Thần này ra sao ý?"

Lý Trường Thọ đứng thẳng thân hình, ánh mắt nhìn chăm chú vào này lão đạo khuôn mặt, lạnh nhạt nói:

"Lần trước ta đi theo Bệ Hạ tự Tây Hải ngao du, thị sát Tây Hải hải tình, nhưng gặp ngươi Tây Phương dưỡng Lục Sí Kim Thiền đánh lén, dục hại ta tính mệnh, hôm nay các ngươi lại vẫn nghênh ngang lai Thiên Đình ăn yến.

Ha ha, trong thiên địa chuyện tốt, quả thật đều cho các ngươi Tây Phương chiếm!"

Lại vừa vỡ y lão đạo đứng dậy, mắt trung thần quang nở rộ, nhìn gần Lý Trường Thọ, lãnh đạm nói: "Đạo hữu chớ có ngậm máu phun người, kia Lục Sí Kim Thiền cùng ta Tây Phương gì quan?"

Lý Trường Thọ cười lạnh tiếng, "Lại là loại này kỹ xảo!

Loại này nói dối há mồm liền lai, da mặt tự tôn, âm hiểm tính kế hai giả kiêm muốn!

Các ngươi Tây Phương, thật đúng là làm một bộ lại một bộ."

Kia lão đạo lập tức liền muốn mại quá thấp bàn, đối Lý Trường Thọ trực tiếp làm khó dễ, mà Lý Trường Thọ phía sau, Triệu đại gia bình tĩnh về phía trước bước ra nửa bước, thản nhiên nói:

"Này Dao Trì địa, như thế nào có điểm hoạt."

Kia sáu gã lão đạo nhất tề trừng mắt, chính là thành thành thật thật đứng ở kia, từng người thu liễm khí tức.

Hôm nay cục, chỉ có thể văn đấu, động thủ sợ là. . . Không thể.

Tên kia trước hết đứng lên lão đạo lạnh nhạt nói: "Lục Sí Kim Thiền là Hồng Mông hung thú, cùng ta Tây Phương gì quan?

Theo Hồng Hoang đồn đại, Lục Sí Kim Thiền thiện Càn Khôn thuật pháp, như thực nó thịt, khả khiến chưa trường sinh giả trường sinh, loại này dị thú, nếu là ta đẳng tróc, như thế nào hội khiến nó sống sót?"

Nói xong, này lão đạo còn đối Lý Trường Thọ lộ ra một chút châm biếm.

Này hiển nhiên là tại trào phúng, hắn vừa rồi dùng lí do thoái thác, kỳ thật chính là Lý Trường Thọ nhượng Long tộc tràn đi lời đồn.

Mượn mà thôi thuẫn, chắn mà thôi mâu.

Nhưng mà. . .

Lý Trường Thọ hai mắt nở rộ tinh quang, quát: "Lời này, ngươi có dám lặp lại lần nữa?"

Này lão đạo trả lời: "Lục Sí Kim Thiền là Hồng Mông hung thủ, cùng ta Tây Phương gì quan?"

"Hảo nhất cái cùng các ngươi Tây Phương không quan hệ!"

Lý Trường Thọ lui về phía sau hai bước, trốn sau lưng Triệu Công Minh, lập tức hét lớn một tiếng: "Bệ Hạ! Còn thỉnh hạ lệnh cầm hạ này lục cái hàng giả!"

Ngai vàng thượng, Ngọc Đế nghe vậy gắt gao nhíu mày.

Bàn Đào Yến các nơi, Thiên Đình võ tướng, Long tộc chúng long, giờ phút này nhất tề đứng dậy;

Cách này sáu gã Tây Phương lão đạo so với gần mấy danh Thiên Đình văn thần, tung ra nha tử liền nhảy tới xa xa.

Đông Mộc Công thấy thế, lập tức giang hai tay cánh tay liền xông ra ngoài, hãn không sợ chết, hiên ngang lẫm liệt, che ở Ngọc Đế Vương Mẫu trước người, hét lớn một tiếng:

"Người tới hộ giá!"

Đông Mộc Công xem như Thiên Đình số 2 thực quyền nhân vật, cũng kiêm Thiên Đình binh mã đại nguyên soái chức năng.

Lúc này hét lớn một tiếng, Dao Trì phụ cận mấy vạn thiên binh nhất tề mà động, thượng trăm tên thiên tướng nhất thời chen chúc mà đến

Triệu Công Minh râu nhất tủng nhất tủng, đã là nhẫn cười nhẫn thập phần vất vả.

Xa tại Đâu Suất Cung hậu viện Nhân Giáo nào đó vô danh cao thủ, nhìn trước mặt vân kính, đã là cười đến suyễn bất thượng khí lai.

Kia sáu gã Tây Phương Giáo Thánh Nhân đệ tử đầu đầy hắc tuyến, nhất người mắng: "Thường nghe nói Hải Thần có cơ trí danh, vi Ngọc Đế coi trọng, chưa từng nghĩ, chỉ là càn quấy hạng người, ngậm máu phun người đồ đệ!"

Ngọc Đế giờ phút này mở miệng nói:

"Trường Canh ái khanh, ngươi như thế nào kết luận, bọn họ cũng không phải Tây Phương Thánh Nhân đệ tử?"

Lý Trường Thọ đáy lòng thầm khen: Hảo trợ công!

Này đoạn diễn kịch, vẫn chưa ghi chép tại Lý Trường Thọ trước đây tấu biểu trung.

—— Lý Trường Thọ trước dĩ tấu biểu hình thức, nho nhỏ địa đề nghị vài lần, hôm nay Bàn Đào Yến tổng thể nước chảy.

Hắn cùng với Ngọc Đế mặc dù đều biết được này mấy danh Tây Phương lão đạo gặp qua lai, nhưng cũng không biết bọn họ cụ thể từ đâu nào bắt đầu làm khó dễ, cố chỉ là chế định thật lớn khái ứng đối sách lược, cũng thương thảo không được nhiều lắm chi tiết.

Lúc này, kia sáu gã lão đạo rõ ràng đã muốn theo không kịp Lý Trường Thọ tiết tấu, nhưng Ngọc Đế năng tinh chuẩn kẹt điểm, đưa tới trợ công, đồng thời làm tốt đứng ở cục ngoại kéo thiên cái chuẩn bị. . .

Đúng là không tầm thường.

Lý Trường Thọ đối Ngọc Đế đi trước lễ, sau mở miệng giải thích:

"Bệ Hạ ngài có sở không biết, lần trước bị kia Kim Thiền tập kích, hạnh được Bệ Hạ xuất thủ đánh lui kia Kim Thiền, tiểu thần đáy lòng mà lại phẫn mà lại giận, lại tự giác vô năng vô dụng!

Cố, tiểu thần âm thầm chuẩn bị, định ra tính kế, đầu tiên là đem kia Kim Thiền, tự Tây Hải long cung dẫn!"

Ngôn ở đây, Lý Trường Thọ mắt nhìn Tây Hải Long Vương phía sau chúng long, ánh mắt như kiếm, chúng long nhưng nhao nhao không dám nhìn thẳng hắn.

Cái khác tam cung long, giờ phút này cũng phần lớn hiểu được gì, từng người nhíu mày nhìn về phía Tây Hải lai long, mắt trung đa vài phần cảnh giác.

Bốn vị lão Long Vương vẫn như cũ là trầm mặc không nói, từng người ngồi ở kia, giống như thạch tố.

Lý Trường Thọ tiếp tục nói:

"Này Kim Thiền Càn Khôn thần thông có thể nói nhất tuyệt, chạy trốn truy tung có chút lợi hại, tiểu thần toàn lực xuất thủ, đem kia Kim Thiền dẫn vào trước thời hạn bố trí tốt đại trận trung, dĩ thần thông thuật pháp, mong được ngay lập tức giết!

Nhiên, Kim Thiền có nhất chiêu Kim Thiền quy xác thần thông, tiểu thần nhất chiêu chỉ có thể đưa hắn đánh thành ấu trùng trạng, vừa muốn bổ một đao thời. . ."

"Đã xảy ra chuyện gì?"

Ngọc Đế bất giác hỏi, các nơi ánh mắt cũng đều đã hội tụ tại Lý Trường Thọ này.

Lý Trường Thọ mặt lộ vẻ cảm khái, hai mắt mê ly, thở dài một tiếng:

"Đột nhiên giữa, Thiên Địa tràn đầy sáng mờ, một đạo thân ảnh xuất hiện ở tại vân thượng, đầy trời đều là tường vân, các nơi đều là điềm lành.

Kia đúng là một vị Tây Phương Giáo đại từ đại đức Thánh Nhân lão gia đột nhiên hiện thân, nói này Kim Thiền từng tập Tây Phương Giáo Thánh Nhân kim thân, cố cần còn Tây Phương nhân quả, đem Kim Thiền dẫn theo trở về, nhượng người hảo sinh trông giữ."

Giọng nói vừa chuyển, Lý Trường Thọ chỉ vào kia sáu gã lão đạo tức giận mắng: "Mà nay này sáu người nhưng lại nói Kim Thiền không có quan hệ gì với Tây Phương!

Như bọn họ không biết việc này, định là giả mạo!

Như bọn họ biết rõ việc này, liền là cố ý không nhìn Thánh Nhân lão gia!

Tây Phương nhị thánh, đó là Tử Tiêu Cung trung thính đạo giả, Thiên Địa công đức ngưng kim thân, tuy chỉ là Đạo Tổ lão gia ký danh đệ tử, nhưng cùng ta Đạo Môn ba vị lão gia, cũng ứng xem như đồng môn.

Bệ Hạ, tiểu thần là Nhân Giáo xuất thân, quả thật không thể gặp bọn họ giả mạo Thánh Nhân đệ tử, làm bẩn Tây Phương Thánh Nhân lão gia danh!

Tây Phương Thánh Nhân lão gia da mặt liền không phải Thánh Nhân da mặt ư? Phàm là Thánh Nhân môn hạ, tự đương giữ gìn!"

Ngọc Đế gật gật đầu, "Ái khanh theo như lời không sai."

Theo sau, liền cau mày, mang theo vài phần nghi hoặc, nhìn về phía kia sáu gã lão đạo.

Thình lình nghe 'Phốc' một tiếng, nhất danh Tây Phương lão đạo sắc mặt đỏ lên, đúng là cúi đầu phun ra một ngụm tiên huyết.

Cái khác năm tên lão đạo càng là sắc mặt âm trầm như nước, hận không thể đem Lý Trường Thọ trực tiếp sống nuốt.

Chính lúc này, bốn cổ kinh người uy áp, xuất hiện ở tại sáu gã lão đạo đối diện chỗ ngồi!

Chỉ thấy, tứ hải Long Vương từng người đứng lên hình, cũng không nói thoại, cũng bất ngẩng đầu, đều là biết vâng lời trạng.

Nhưng này bốn vị lão Long Vương phía sau, giống như có tứ điều thương long long thủ hư ảnh, nhìn chăm chú vào này sáu vị Tây Phương người tới.

Long khí làm sao phách liệt!

Long Vương giả, Tổ Long chi tử, tôn vậy!

Lúc này Long Vương tỏ thái độ chí quan trọng yếu, bọn họ hoàn toàn có thể tránh ở một bên bất hé răng, nhượng Thiên Đình cùng Tây Phương tất cả bằng bản lĩnh đấu pháp, rồi sau đó làm ra phù hợp nhất Long tộc ích lợi lựa chọn.

Nhưng, bọn họ giờ phút này đứng dậy, uy áp Tây Phương người tới!

Bởi vậy có thể thấy được, ở trong mắt Long tộc, Lý Trường Thọ cái này Hải Thần, cấp Thiên Đình gia tăng rồi rất nhiều 'Quyền trọng' .

"Hải Thần, " nhất danh phá y lão đạo chen cái mỉm cười xuất lai, "Việc này cần phải là nhị lão gia chưa từng đối ta đẳng nói, còn thỉnh Hải Thần. . ."

"Ta vừa rồi vẫn chưa đề đâu nào vị lão gia, đạo hữu như thế nào biết là Tây Phương Giáo Nhị Giáo Chủ Thánh Nhân lão gia mang đi Kim Thiền?"

Lý Trường Thọ lạnh nhạt đạo, "Các vị chẳng lẽ trước biết rõ việc này, rồi lại tại này Thiên Đình trọng địa, tại Ngọc Đế Bệ Hạ trước mặt càn quấy?"

Tây Phương sáu người nhất thời không biết nên như thế nào trả lời, từng người điên cuồng trao đổi nhãn thần.

Mà Lý Trường Thọ lúc này, nhưng cố ý lui về phía sau một bước, giọng nói thiếu vài phần người gây sự.

Hắn nói: "Thánh Nhân đệ tử cũng đại biểu cho Thánh Nhân da mặt, này thân phận khả mạo lĩnh bất được, sáu vị như thế nào chứng minh mình là Thánh Nhân đệ tử?"

Thế là, này sáu vị phá y lão đạo mắt trung càng kiêng kị.

Lý Trường Thọ thấy thế cũng là cười, đầu tiên là đối Triệu đại gia truyền thanh nói vài câu, lại nói:

"Các vị, đơn giản nhất tự chứng phương pháp, chính là lập đại đạo lời thề.

Các vị chỉ cần lập hạ lời thề, chứng minh mình chính là Tây Phương Giáo Thánh Nhân lão gia đệ tử, cái khác cân cước cũng không cần nhiều lời.

Nếu như bằng không. . .

Ta cái này đi Đâu Suất Cung trung đi một chuyến, hỏi một câu giả mạo Thánh Nhân đệ tử giả, đương như thế nào luận xử!"

Ò ——

Lý Trường Thọ ngôn ngữ vừa, chợt nghe được bên truyền đến một tiếng ngưu kêu.

Xem xa xa, một vị thân màu rám nắng đạo bào lão đạo bưng phất trần, ngồi xếp bằng tại thanh ngưu trên lưng, không có sáng mờ, không hề tia sáng kỳ dị, nhưng năng nhượng lòng người đáy kinh kỵ;

Cũng có thậm giả, đa xem này lão đạo liếc mắt một cái, liền cảm thấy mình đối mặt là cái này Thiên Địa, giống như Thiên Địa, đại đạo bị giao cho tư duy, cảm xúc, sống vòng vo lại đây.

Xem ra giả ——

Đại đạo cảnh gì dùng minh? Này thân uy nghiêm không cần chấn.

Khôn cùng thanh khí tự hắn kết, Thiên Địa Hồng Mông sau hắn sinh.

Lời nói khinh ngữ đều là đạo lý, mắt sở cập tiên thần lâm.

Có đạo tôn linh viết Thái Thượng, Tam Giới nổi danh gọi Lão Quân.

Lão Quân đích thân đến!

Lý Trường Thọ đáy lòng lộp bộp một chút, khẩn trương nhớ lại mình có phải hay không câu nào nói sai lầm rồi;

Thiên Đình tiên thần mặt lộ vẻ kinh sắc, Ngọc Đế Vương Mẫu lập tức khởi thân, lập tức liền chỉ điểm trước nghênh đón.

Nhưng Lão Quân trong tay phất trần vung, thanh ngưu bước ra hai bước, Lão Quân thân hình đã muốn xuất hiện ở tại tiên yến bên trong.

Lão Quân mắt nhìn Lý Trường Thọ, tay trái nâng lên.

Lưu cho Lý Trường Thọ phản ứng thời gian bất túc ngay lập tức, nhưng, Lý Trường Thọ nắm chắc ở cơ hội này!

Lập tức bước nhanh hướng trước, đỡ Lão Quân cánh tay, đem Lão Quân phù hạ ngưu lưng!

"Trường Canh, " Lão Quân hơi hơi mở miệng.

"Đệ tử tại!"

Lão Quân nói: "Đem ngưu buộc bên ngoài, chớ có tại Bệ Hạ trước mặt thất lễ."

"Là!"

Lý Trường Thọ đáp ứng một tiếng, nắm ngưu liền hướng ra phía ngoài chạy, lúc này đã là bước đi như bay.

Ngọc Đế Vương Mẫu hướng trước hành lễ, thỉnh Lão Quân ghế trên, lại vội vàng tại ngai vàng bên cạnh bỏ thêm cái bồ đoàn, vị trí càng tại Ngọc Đế Vương Mẫu ngai vàng hơi phía sau.

Lão Quân vẫn chưa nói thêm cái gì, đối Ngọc Đế làm cái đạo vái chào, đi bồ đoàn ngồi ngay ngắn.

Kia sáu vị Tây Phương Giáo Thánh Nhân đệ tử, giờ phút này đã là câm miệng không nói, từng người cúi đầu không dám nhìn tới Lão Quân bán nhãn.

Tứ hải Long Vương tất cả xưng Lão Quân, tất cả con đường tiên thần nhất tề đã lạy, Triệu Công Minh cũng tiếp cận hướng trước chào, cũng là chỉ hô Lão Quân, không dám hô Đại sư bá.

Tiên yến ngoài, Lý Trường Thọ bạn thanh ngưu đến một chỗ tảng đá lớn bên cạnh, đay gai luồn địa cầm xuất nhất căn tiên thằng, hệ tại thanh ngưu khoen mũi thượng.

Thanh ngưu nhược nhược địa miệng phun nhân ngôn:

"Trường Canh sư huynh. . . Kỳ thật không cần. . . Thật buộc."

Chương 326: Bàn Đào Yến Trường Canh tấn tam, thu Long tộc tứ hải phụng thiên!

【 thư danh: Ta sư huynh thật sự quá thận trọng đệ ba trăm hai mươi lục chương Bàn Đào Yến Trường Canh tấn tam, thu Long tộc tứ hải phụng thiên! Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện 】

Bàn Đào Yến ngoài, thanh ngưu chỉnh trương ngưu mặt đều viết 'Buồn bực' hai chữ;

Ghé vào kia khối bị tiên thằng triền một vòng lại một vòng tảng đá bên cạnh, ngưu vĩ lược có chút nhàm chán địa lắc lư.

Thật buộc.

Trường Thọ, a bất, ** sư dặn dò quá, muốn xưng hô Trường Canh sư huynh.

Trường Canh sư huynh làm việc cũng quá thận trọng chút, Lão Quân thuận miệng một câu liền muốn chấp hành đến cùng!

Nó cũng không phải không khai linh trí, lời nói không tốt nghe, ở đây này chút, đấu pháp năng hận được quá hắn ngưu ngưu, bất vượt qua mười vị!

Quên đi, tọa kỵ cũng muốn có tọa kỵ á tử, bị xuyên ở đâu, ngay tại đâu nào nghỉ một lát.

Ò ——

Thanh ngưu mở ra ngưu miệng, hầu giữa xuất hiện nhất khẩu vòng xoáy, kỳ nội bay ra nhất khối bàn đào, lại ngậm miệng cắn, thoải mái mà nhấm nuốt.

Bàn Đào Yến nội, buộc hết ngưu Lý Trường Thọ bước nhanh trở về, mới vừa bước vào tiên yến bên ngoài, liền rõ ràng cảm giác được, nơi này bầu không khí đã muốn. . .

Thập phần ngưng trọng.

Nguyên bản kia chút coi như thả lỏng long long, một đám đều là ngồi nghiêm chỉnh, sắc mặt căng thẳng.

Tứ hải Long Vương cũng là nhất sửa trước đây biết vâng lời bộ dáng, lộ ra một chút ôn hòa tươi cười, rất có trưởng giả chi phong.

Ngọc Đế cùng Vương Mẫu ngược lại cùng trước giống như đúc, người trước uy phong bát diện địa ngồi ở ở giữa ngai vàng, cái sau dáng vẻ đoan trang ở bên bên cạnh làm bạn.

Triệu đại gia thu hồi trùng xuống tọa tư thế, từ nay về sau trước loại kia 'Chỗ này ai kham nhất đụng' hào phóng, đã muốn biến thành 'Ta là Tiệt Giáo đệ tử' nghiêm túc nghiêm túc.

Thiên Đình tiên thần lại càng không tất đề, một đám đều là đả khởi hoàn toàn tinh thần, tựa như vốn là nhãn tiểu Nguyệt Lão, cũng đem ánh mắt trừng giống như là tiểu hào chuông đồng một loại.

Tây Phương tới lục lão đạo ngồi nghiêm chỉnh, từng người mặt hàm mỉm cười, như là đem trước đây sự lật phần một loại.

Vì sao như thế?

Tất nhiên là nguyên nhân Lão Quân tại chỗ này!

Lý Trường Thọ đi rồi bất quá tứ ngũ bước, đã là đem Lão Quân vì sao mà đến, phân tích rành mạch.

Đầu tiên bài trừ 【 Lão Quân chính là lai xem náo nhiệt 】, loại này nông cạn mà lại không có kỹ thuật hàm lượng tuyển hạng!

Kết hợp vừa mới, Lão Quân cấp mình nhãn thần, cho phép mình nâng, lại sai hắn đi buộc ngưu. . .

Chủng chủng dấu hiệu cho thấy.

Lão Quân, là tới cấp mình chỗ dựa!

Thuận tiện đề phòng Tây Phương Giáo Thánh Nhân đột kích, đối Long tộc trực tiếp cho thấy thái độ, lực bảo Long tộc hôm nay đưa về Thiên Đình!

Xác nhận điểm này, Lý Trường Thọ lập tức suy tư mình kế tiếp nên như thế nào làm, mới có thể giao một phần tối tiếp cận mãn phân giải bài thi.

Ân. . .

Giờ phút này, Lão Quân ngay tại bữa tiệc tọa, nguyên bản đánh cờ thế cục đã là đại biến, phe mình ưu thế vô cùng lớn.

Kỵ: 【 phi long kỵ kiểm 】;

Kỵ: 【 thiết tỏa liên chu 】;

Nghi: 【 trương thỉ hữu độ 】;

Nghi: 【 cố bản bất di 】!

Càng là phía sau, liền muốn càng phát ra kiên trì 《 Ổn Tự Kinh 》 chỉ đạo tinh thần, đem 《 chiêu thức luận 》 giá trị hoàn toàn phát huy xuất lai, kiên trì Nhân Giáo ích lợi đệ nhất, Thiên Đình ích lợi đệ nhị nguyên tắc nhất nguyên hội bất dao động!

Vì vậy, Lý Trường Thọ hành chí mình chỗ ngồi trước, nện bước nhất hoãn, đối Ngọc Đế làm cái đạo vái chào, nói:

"Bệ Hạ, chỗ này này sáu vị tự xưng là Tây Phương Thánh Nhân đệ tử giả thượng chưa tự chứng.

Ổn thỏa khởi kiến, tiểu thần liền tiếp tục."

Ngọc Đế mỉm cười gật đầu, nói: "Lão Quân tại chỗ này, cho dù là hỗn đến rồi một ít giả mạo Thánh Nhân đệ tử yêu quái quỷ quái, thật cũng không cần lo lắng."

"Bệ Hạ, này sáu vị như thật sự là Thánh Nhân đệ tử, lúc này sợ là cũng nóng lòng tự chứng đi."

Lý Trường Thọ xoay người nhìn về phía bên kia sáu gã phá y lão đạo, ánh mắt tràn đầy ôn hòa.

Hoặc là Lý Trường Thọ âm thầm tính toán quá góc độ, hay là thuần túy vừa vặn rồi, Tây Phương sáu vị lão đạo nhìn về phía Lý Trường Thọ thời, vừa mới năng nhìn đến, tại đài cao góc ngồi ngay ngắn Thái Thượng Lão Quân.

Phía trước này Hải Thần, đầu bạc áo trắng, sắc mặt hiền lành;

Sau đó vị kia lão đạo, lặng im không nói, mí mắt bán lạc.

Một cỗ không hiểu áp lực từ đó mà sinh, nhượng này sáu gã lão đạo cơ hồ đạo tâm bất ổn.

Tên kia trước đây nói chuyện nhiều nhất lão đạo, bất giác chen cái khó coi tươi cười, lạnh nhạt nói: "Ta sư huynh đệ như thế nào không dám tự chứng, cái này lập hạ đại đạo thệ. . ."

"Chậm đã!"

Lý Trường Thọ mở miệng cắt đứt, nhìn về phía một bên Triệu Công Minh, ánh mắt tựa hồ muốn nói: 'Lúc này bất cầm, càng đợi khi nào?'

Triệu đại gia chính là có chút do dự, nhíu mày trầm ngâm, nhãn thần giống như đang nói: 'Thật muốn ngay trước mặt Lão Quân, cầm cái kia đồ vật xuất lai?'

Lý Trường Thọ ánh mắt lập tức trở nên có chút kiên định;

Triệu Công Minh cũng không lại do dự, tại trong tay áo cầm xuất nhất chỉ. . . Có chút cũ nát họa trục, dùng tiên lực giao cho Lý Trường Thọ.

Làm sự liền làm sự.

Lý Trường Thọ tấu thỉnh Ngọc Đế, được Ngọc Đế cho phép sau, bưng này họa trục bước chậm đến kia sáu vị lão đạo trước người, đặt ở bọn họ trước mặt.

Này họa trục vừa ra, kia sáu gã Tây Phương Giáo lão đạo liếc nhau;

Bọn họ đầu tiên là tại lẫn nhau khuôn mặt thượng thấy được 'Tức giận', theo sau liền từng người 'Khiếp sợ', xác nhận đối phương nhưng lại. . .

Nhưng lại đều bị Triệu Công Minh chạm qua!

Này quyển trục chính là chứng cứ phạm tội! Tội lỗi chồng chất chứng cứ phạm tội!

Bất quá nói trở về, này sáu vị lão đạo giờ phút này cũng đều có chủng, ở chung đa niên vợ chồng phát hiện lẫn nhau là thất lạc đa niên thơ ấu lão ca nhóm. . . Cảm giác.

Rất vi diệu là được rồi.

"Các vị thỉnh."

Lý Trường Thọ làm cái hời hợt đạo vái chào, ở bên bưng phất trần lẳng lặng mà đứng.

Nhất danh lão đạo tay trái thoáng có chút run rẩy, đem quyển trục tại thấp trên bàn mở ra;

Hắn nhìn kỳ thượng kia quen thuộc chữ, quen thuộc cách thức, cùng với lại tăng thêm rất nhiều 'Mới mẻ' chữ viết, bất giác nhớ tới rồi, kia đoạn nghĩ lại mà kinh tuế nguyệt. . .

Giờ khắc này, này lão đạo đột nhiên hiểu được ——

Vì sao nhiều như vậy đồng môn cao thủ, sư huynh đệ, sẽ ở kia đoạn thời gian sắc mặt âm trầm, cơn tức khá nặng;

Vì sao lại có vài vị đồng môn, trực tiếp tuyên bố bế quan hai trăm đến ngũ trăm năm, tạm thời bất quá vấn giáo trung sự vụ.

Căn, đều tại này!

Lý Trường Thọ ở bên kiên nhẫn chỉ đạo, ôn tiếng nói: "Đạo hữu, ngươi từ vị trí này đọc được vị trí này, sau đó dĩ vị trí này kết thúc là được.

Chỉ là tự chứng thân phận, trung gian kia đoạn có thể tỉnh lược."

Quanh mình bất giác có một đạo đạo ánh mắt, tiên thức tìm tòi nghiên cứu mà đến, đều tại tò mò Triệu Công Minh cầm xuất đến rồi gì 'Bảo bối' .

Một lát sau, kia Tây Phương Giáo lão đạo trầm giọng mở miệng, đưa tới Thiên Đình trung Thiên Đạo lực cuồn cuộn, dĩ 《 cảm động và nhớ nhung minh thệ chú 》 mở đầu, đọc nổi lên nhất phần. . .

Dài đến mấy ngàn chữ đại đạo lời thề!

Lục lão đạo, lập cái thệ hoa ước chừng nhất cái thời thần.

Thiên Đạo lực lai quay lại đi, đưa bọn họ tự xưng thân phận phân biệt nghiệm chứng một lần.

Kia đại đạo lời thề khuôn bản lập lại lục lần, cũng nhượng Bàn Đào Yến đang ngồi các vị tiên thần, Long tộc, Ngọc Đế, Vương Mẫu, còn có mặt sau tới rồi Long Cát công chúa nghe xong lục lần.

Bọn họ cũng không có gì nhiều lắm muốn nói, chính là cảm giác mở một phen nhãn giới, mở ra nhất phiến tân thế giới đại môn.

Có chút không văn hóa võ tướng, đạo một câu: 'Này đại đạo lời thề còn có thể như vậy chú trọng?'

Kia chút có văn hóa văn thần, thì sẽ văn trứu một ít: 'Bỉ kỳ nương chi, này cũng được?'

Đương thứ sáu cái lão đạo đọc xong rồi lời thề, Lý Trường Thọ thu hồi kia quyển trục, nói thầm một tiếng:

"Kỳ thật sáu vị một vị tự chứng thân phận là đủ rồi, dù sao, Thánh Nhân đệ tử như thế nào hội cùng giả mạo giả thông đồng làm bậy?

Xem vài vị tâm nhiệt khẩn, ta thật cũng không tốt nói thêm cái gì."

Vừa rồi hộc máu tên kia Tây Phương Giáo Thánh Nhân đệ tử, sắc mặt đỏ lên, nhưng cứng rắn đem nhất khẩu máu tươi nuốt trở vào.

Giờ phút này, hơn mười vị Thiên Đình trọng thần, Bàn Đào Yến chung quanh kia chút thiên tướng, cùng với tứ hải Long Vương, Long tộc lai long, cái trán nhất tề treo đầy hắc tuyến. . .

Đại bộ phận tiên thần xem Lý Trường Thọ ánh mắt đa là kính sợ, đánh thượng 'Tuyệt không thể đắc tội' nhãn.

Lúc này ai còn nhìn không ra?

Kia sáu gã Tây Phương Giáo tới lão đạo, căn bản liền không phải là đối thủ của Hải Thần.

Từ Hải Thần trở về, đột nhiên trở mặt, này một đường tiết tấu, đều bị Hải Thần thoải mái khống chế ở trong tay, đi bước một đem lục lão đạo áp chế đến không thể xoay người, dăm câu ba điều khiến cho này lục lão đạo thể diện mất hết.

Thậm chí, Lão Quân đến đây, đều không thể ảnh hưởng đến Hải Thần đại nhân nửa điểm phát huy!

Tây Phương người tới cũng không phải vô năng, năng trở thành Thánh Nhân đệ tử, mà lại đem Long tộc làm cho như thế chật vật, tự đều có chút bản lĩnh.

Nhưng bọn hắn, không có đầy bụng loạn thoại nhưng không chỗ hạ. . .

Khụ, bọn họ không có đầy bụng mưu kế, nhưng tìm không được xuất thủ chi cơ.

Mới vừa nổi lên bước đầu tiên, đối diện Hải Thần đã là đi tới thứ năm bước, thậm chí còn đào bốn hố tại bọn họ phía trước.

Này như thế nào đấu?

Quả thật, này phiên đấu pháp, Lý Trường Thọ tựa hồ cũng không được gì chỗ tốt, chỉ là nhượng này sáu gã lão đạo bỏ chút thể diện, lúc này không dám nói thêm nữa thoại.

Nhưng hoán cái góc độ cân nhắc, như hôm nay Lão Quân bất lai, cần Lý Trường Thọ cùng Ngọc Đế ứng đối Tây Phương làm khó dễ.

Bị Lý Trường Thọ như thế thu thập một chút, Tây Phương Giáo lục lão đạo đã bị chà xát khí thế, mất nhuệ khí, hơi sau bọn họ vô luận nói cái gì, luận gì, hiệu quả đều sẽ đại suy giảm, càng không thể năng ảnh hưởng đến Long tộc phán đoán!

Hải Thần hôm nay mỗi một bước tính kế, đều là vi sau đó tính kế phô con đường!

Liền liền thay đổi một thân hồng nhạt tiên váy, trên cổ tay hệ hai điều tiên mang, giờ phút này bị an bài tại Đông Mộc Công phía trước nhập tọa Long Cát công chúa, nhìn mình đi theo mười hai năm Hải Thần, lý rõ ràng vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, đáy lòng đều nhịn không được nhỏ giọng nói thầm câu:

'Khẩu sợ.'

Lý Trường Thọ xoay người đối Ngọc Đế phục mệnh, nói đã điều tra rõ thân phận, quả thật là Tây Phương Giáo sáu vị cao nhân.

Ngọc Đế ngợi khen hắn hai câu, lại đối lục lão đạo bưng lên chén rượu kính hạ, đã đem việc này sơ lược.

Cuối cùng, Lý Trường Thọ đến Bàn Đào Yến sau, ngồi trở lại mình vị trí, hai bên tất cả là Đông Mộc Công cùng Triệu Công Minh, đáy lòng chính là chút nào không dám thả lỏng.

Tây Phương Giáo chân chính muốn làm sự còn tại mặt sau.

Trò hay, cũng vừa muốn bắt đầu thôi.

. . .

Lý Trường Thọ mới vừa ngồi xuống, một bên Triệu Công Minh ngay tại thấp bàn hạ thò tay, cầm Lý Trường Thọ cánh tay.

Bởi vì ngay trước mặt Lão Quân, phổ thông truyền thanh khó bảo toàn sẽ không bị Lão Quân nghe được, loại này trực tiếp tiếp xúc truyền thanh, nhưng thật ra cực kỳ ổn thỏa.

"Trường Thọ, gì thời điểm chính thức bị thu?"

Lý Trường Thọ lắc đầu cười, truyền thanh nói: "Ta vốn là là Nhân Giáo đệ tử."

Triệu Công Minh nhất thời như có chút suy nghĩ, mà Lý Trường Thọ đã là đối bên Đông Mộc Công truyền thanh đạo câu:

"Mộc Công, phải khởi thân mang Thiên Đình tiên thần đối Bệ Hạ, nương nương, Lão Quân phân biệt kính rượu."

Đông Mộc Công như ở trong mộng mới tỉnh, lập tức khởi thân bắt đầu làm khí tượng.

Chốc lát, tiếng nhạc tái khởi, ba mươi sáu vị nguyệt thượng Hằng Nga nhất tề hiến vũ, trừ vị kia đại danh đỉnh đỉnh 'Hằng nga' chưa từng hiện thân, này đã là Thiên Đình ca múa cao nhất quy cách.

—— Hằng Nga chính là chỉ Thái Âm Tinh thượng tu hành nữ tiên, chuyên tấn công vũ lạc chi sự;

Hằng nga là thượng cổ thần thoại trung ban ngày phi thăng vị kia, thần thoại có chút bất công, thực tế cố sự càng khúc chiết, bị phong làm Thái Âm Tinh quân, quản lý chúng Hằng Nga, ở Cung Quảng, ngày thường cực nhỏ lộ diện.

Lão Quân đâu sợ không thích xem này chút, Thiên Đình cấp bậc lễ nghĩa còn là phải làm đến vị.

Không bao lâu, các nơi tiên thần lại đẩy chén hoán ngọn, bàn đào còn có hai cái thời thần mới có thể thục, khí tượng đuổi dần nhiệt liệt.

Tựa hồ, đã là vô sự muốn phát sinh.

Bàn Đào Yến chính thức bắt đầu trước nửa canh giờ, Đông Hải Long Vương đối Lý Trường Thọ gửi lai ánh mắt, Lý Trường Thọ chậm rãi gật đầu, buông rượu tôn, tự ngồi xếp bằng đứng dậy.

Chỉ một thoáng, từng đạo tầm mắt tụ tập mà đến.

Kia chút dáng người mạn diệu, khuôn mặt xinh đẹp Hằng Nga nhóm, cũng là theo bản năng ngừng động tác.

Nhưng thật ra tiếng nhạc chưa dừng, càng phát ra du dương.

Lý Trường Thọ đối Ngọc Đế làm cái đạo vái chào, "Thần có một phần tấu biểu, nghĩ trình ở Bệ Hạ!"

Ngọc Đế lại cười nói: "Hôm nay bàn đào thịnh yến, ái khanh ngày mai lại tấu thôi."

"Bệ Hạ, " Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, "Hôm nay đúng là này bàn đào thịnh yến, tiểu thần mới muốn này phần tấu biểu dâng, vi Thiên Đình chúc mừng, vi Bệ Hạ chúc mừng!"

Ngọc Đế lại hỏi: "Hỉ từ đâu lai?"

Bên cạnh Triệu Công Minh bất giác vuốt râu cười khẽ, này quân thần kẻ xướng người hoạ, quả thật thú vị.

Lý Trường Thọ đi ra thấp bàn, đối Ngọc Đế làm cái đạo vái chào, lại đối tứ hải Long tộc làm cái đạo vái chào, theo sau dài thân mà khởi, râu tóc hơi hơi tung bay.

"Tiểu thần được Bệ Hạ tin cậy, ủy dĩ tứ hải Hải Thần chi trọng trách.

Nhiên, tứ hải vốn đã là tại tứ hải Long tộc chưởng khống chi hạ, Long tộc, hải tộc, hải trung sinh linh, thậm chí Yêu tộc, đều bị phục ở này bốn vị Long Vương.

Tiểu thần tiền nhiệm sau đó, tứ hải Long Vương khuynh lực tương trợ, giúp tiểu thần thống trị tứ hải, lúc này mới có tứ hải chi an.

Nhưng tiểu thần thật là xấu hổ."

Lý Trường Thọ thật dài thở dài, chợt đối Ngọc Đế thật sâu làm cái đạo vái chào:

"Hôm nay, tiểu thần cả gan chờ lệnh, đem tiểu thần chi thần vị, hóa thành tứ phương Hải Thần bài vị, do Thiên Đình sắc phong tứ hải Long Vương, vi tứ hải chi Hải Thần!

Tiểu thần nguyện lui cư sau đó!"

Lý Trường Thọ lời vừa nói ra, không ít Long tộc đệ tử, Thiên Đình tiên thần nhao nhao kinh hãi.

Ngọc Đế chính là nhíu mày nói: "Trường Canh hà xuất lời ấy?

Trường Canh chi công tích, Thiên Đình người nào không biết? Người nào không hiểu?

Thế nào có vô quá mà thoái vị chi đạo lý!"

Đông Mộc Công ở bên đứng dậy, bước nhanh đi đến Lý Trường Thọ bên cạnh, cũng là thật sâu làm cái đạo vái chào:

"Bệ Hạ! Thần tấu thỉnh!

Hải Thần chấp chưởng tứ hải, càng vất vả công lao càng lớn!

Vi Bệ Hạ bày mưu tính kế, kể công thậm vĩ!

Lại thanh tra Nam Châu thủy lộ, công tại thiên thu!

Bệ Hạ sao không đem Hải Thần lập ở tân vị, lại y Hải Thần tấu thỉnh, đem Hải Thần thần quyền chia ra làm tứ!"

Ngọc Đế bất giác mừng rỡ, "Mộc Công sở thỉnh, thâm được ta tâm!

Nghĩ chỉ!

Nay phong Trường Canh ái khanh vi Thiên Đình thuỷ thần, đứng hàng tam giai, tổng lĩnh Tam Giới thủy sự!"

Ngọc Đế vừa dứt lời, một đạo kim quang tự Lăng Tiêu điện mà đến, nhanh chóng chìm vào Lý Trường Thọ trong cơ thể.

Lý Trường Thọ tay trái vừa lật, một cây kim quang lóng lánh cương xoa xuất hiện ở trong tay, hai tay nâng lên, này cương xoa hóa thành đạo đạo lưu quang, quy về thiên giới.

Đông Mộc Công cười nói: "Bệ Hạ, ý chỉ hai mươi năm sau liền khả chính thức ngưng tụ thành.

Chẳng qua, này tứ hải Hải Thần vị, bốn vị Long Vương không biết là ý gì. . ."

"Ta có một lời!"

Đông Hải Long Vương đứng dậy, chậm rãi bước đến Lý Trường Thọ bên cạnh, cũng là đối Ngọc Đế làm cái đạo vái chào, này lão Long Vương nhưng lại dõng dạc nhất bả:

"Khải tấu Ngọc Đế Bệ Hạ!

Ta Long tộc, lưng đeo viễn cổ nghiệp chướng, điền mai tứ hải hải nhãn, chưởng quản tứ hải nơi lâu rồi.

Thượng cổ thời, kia Yêu Đình thế đại, cưỡng bức ta Long tộc làm Yêu Đình chi khách khanh, ta Long tộc thượng hạ, tâm hà hận!

Nhưng, tự Hải Thần ở Nam Hải bên bờ lập vị, lĩnh Bệ Hạ chi ý chỉ, đối ta tộc mọi cách chiếu cố.

Ta tộc chinh phạt phản nghịch, Thiên Đình tương hiệp;

Ta tộc đau khổ giãy dụa, Thiên Đình tương trợ.

Hải Thần càng là vi ta tộc chi thịnh vượng phí sức lao lực, từ không nói nửa câu hồi báo, ta tộc xem tại nhãn trung, tâm hà cảm kích!

Hôm nay, ta, Ngao Quảng, Long tộc chi tộc trưởng, nguyện dẫn tứ hải Long tộc quy thuận Thiên Đình! Dĩ Thiên Đình thiên quy ước thúc tự thân!

Dương Thiên Đình thiên uy, phụng thiên đế chi mệnh!"

Tây Hải, Bắc Hải, Nam Hải ba vị Long Vương, lúc này đã là nhất tề đi đến Ngao Quảng phía sau, từng người làm đạo vái chào, cao giọng nói:

"Ta Long tộc nguyện quy thuận Thiên Đình, dĩ Thiên Đình thiên quy ước thúc tự thân, dương Thiên Đình thiên uy, phụng thiên đế chi mệnh!"

"Hảo!"

Ngọc Đế đứng dậy, cả người kim quang lóng lánh, Thiên Đế uy nghiêm chưa từng có nồng nặc.

"Nay được Long tộc tương trợ, ta Thiên Đình hà sầu bất hưng? Nay được Long Vương chi ngôn, ta Thiên Đình chi uy hà sầu bất lập!"

Long cung chỗ ngồi thượng, Ngao Ất trước hết đứng dậy, chúng Long tộc đại bán khởi thân, đi hướng tứ hải Long Vương phía sau, muốn đối Ngọc Đế hành lễ.

Nhưng này sáu gã Tây Phương Giáo lão đạo, giờ phút này chính là khí định thần nhàn, không hề dị sắc.

Chính lúc này, đột nhiên truyền đến một tiếng thở dài, nhất danh Tây Hải long cung trưởng lão cũng đứng dậy, nhíu mày nói:

"Bốn vị Bệ Hạ, việc này chẳng lẽ, không cần cùng trấn thủ hải nhãn các vị Thái Thượng trưởng lão thương lượng?

Loại này đơn giản quyết đoán, có hay không có thất thỏa đáng?

Này Thiên Đình, bất quá như thế thôi."

Chỉ một thoáng, chúng long nhao nhao nhíu mày, Thiên Đình không ít tiên thần khởi thân đối kia trưởng lão trợn mắt nhìn, Ngao Ất càng là hai mắt trợn tròn, hận không thể đi lên tê này Tây Hải lai long.

Ngọc Đế trên mặt tươi cười cũng dần dần thu liễm, mắt trung thần quang bức người.

"Bệ Hạ, " Lý Trường Thọ chính là không nhanh không chậm địa, lại đứng dậy, "Việc này có không nhượng tiểu thần toàn quyền xử trí?"

Ngọc Đế gật gật đầu, ngồi trở lại ngai vàng trung, ngôn nói: "Trường Canh, giao cho ngươi."

"Tạ ơn Bệ Hạ tín nhiệm."

Lập tức, Lý Trường Thọ xoay người lại, trước mặt tứ hải Long Vương, chúng Long tộc cao thủ nhao nhao nghiêng người, nhượng Lý Trường Thọ cùng tên kia long thủ lão giả chính diện tương đối.

Không ít Thiên Đình tiên thần đáy lòng bất giác nổi lên loại này niệm tưởng:

'Kế tiếp sợ là lại có nhất tràng trò hay xem.'

Triệu Công Minh cười mị hai mắt, kia sáu vị Tây Phương Giáo lão đạo lại bắt đầu điên cuồng trao đổi nhãn thần, Ngao Ất cùng Long Cát đều là hai mắt thiểm quang.

Long Cát càng là vẫn duy trì ưu tú thói quen, cầm xuất ngọc phù, chuẩn bị đem Hải Thần ngôn ngữ đều ghi nhớ.

Lại nhìn Lý Trường Thọ, bưng phất trần hướng trước đi ra hai bước, nhìn thẳng tên kia long thủ lão giả, hỏi:

"Đạo hữu, chính là Tây Hải long cung sở thuộc?"

Kia long thủ lão giả khí định thần nhàn, còn lưng đeo khởi hai tay, cười nói: "Không sai, không biết Hải Thần có gì chỉ giáo."

Lý Trường Thọ cười cười, nhưng lập tức tươi cười thu liễm, khuôn mặt lạnh lùng, hai mắt bên trong hào quang chớp động, đột nhiên hét lớn một tiếng:

"Thiên tướng ở đâu!

Đem này long cầm hạ, đẩy đi Thiên Phạt điện trảm kỳ long thủ, diệt kỳ thần hồn!"

Bàn Đào Yến thượng chỉ một thoáng như châm rơi có thể nghe, yên lặng giằng co mấy cái hô hấp, mấy trăm danh thiên tướng ầm ầm đồng ý!

Chương 327: Thọ chi nguy cơ cảm

【 thư danh: Ta sư huynh thật sự quá thận trọng đệ ba trăm hai mươi bảy chương thọ chi nguy cơ cảm tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện 】

Đâu có chậm rãi mà nói, bàn đào chi biện? Như thế nào đột nhiên liền 'Kéo xuống' chém?

Lý Trường Thọ gây rối khoái, Long tộc nhất phương phản ứng nhanh hơn.

Mới vừa nói chuyện long thủ lão giả còn khiếp sợ ở Lý Trường Thọ 'Không nói tình cảm', không năng phục hồi tinh thần lại, Lý Trường Thọ bên cạnh Tây Hải Long Vương đã trở nên xoay người!

Lão Long Vương mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, khoan bào phất phới giữa, thân hình thấp dược mà khởi, trực tiếp đánh về phía tên kia trưởng lão long tộc.

Trưởng lão này sắc mặt đại biến!

Hắn cảm giác được nhà mình Long vương gia lúc này dấu diếm lạnh thấu xương sát ý, lập tức hướng kia Tây Phương Giáo lục lão đạo phóng đi, muốn thỉnh Tây Phương Giáo cao nhân vì bọn họ Long tộc chủ trì công đạo.

—— này cũng là trước đây bọn họ thiết kế tốt nhất hoàn.

Nhiên, này vị trưởng lão long tộc mới vừa có động tác, Tây Hải Long Vương thân hình tại giữa không trung đột nhiên gia tốc, lỗ mãng mấy đạo tàn ảnh, cơ hồ chợt lóe tới!

Huyết mạch kinh sợ, cường giả uy áp, nhượng kia trưởng lão đối mặt Tây Hải Long Vương thời, gần như không thể nhúc nhích, toàn bộ vô phản thủ lực.

Long Vương đánh ra một chưởng, trực tiếp nhấn tại này trưởng lão cổ chỗ, phụ giúp này long phóng lên cao.

Phải trưởng lão long tộc gầm nhẹ một tiếng, cả người bộc phát ra một cỗ luồng huyết mạch lực, sinh tử bên cạnh tất nhiên là không cam lòng nghển cổ chịu lục, bắt đầu điên cuồng giãy dụa.

Nhưng Tây Hải Long Vương bàn tay to như cương cô, ánh mắt giống như trạch long mà phệ, dường như muốn trực tiếp vặn gãy này trưởng lão cổ!

Trưởng lão này thân chu hào quang bắt đầu khởi động, giờ phút này lại vô bảo lưu, đảo mắt hóa thành nhất điều mấy trăm trượng dài màu nâu thương long!

Nhưng. . .

Này thương long còn chưa năng duỗi thân thân hình, nhất khối thật lớn long thủ đã tại nó trước mặt hiển hóa; chỉ cần chỉ là này tối đen long thủ, nhưng lại so màu nâu thương long chiếm cứ lên thân hình, còn muốn khổng lồ mấy lần!

Lại nhìn hắc long long thủ sau đó, vạn trượng dài tối đen long thân ẩn ở Thiên Đình mờ mịt mây trôi chi giữa, nhất chỉ long trảo tòng thiên mà rơi.

Trưởng lão hóa thành màu nâu thương long vội vàng hô to:

"Vương!"

Tiếng la chưa tuyệt, này màu nâu long khu đã bị hắc long chi trảo nhấn trụ, giống như chụp ruồi bọ một loại, thẳng tắp chụp tại biển mây phía trên, kinh nổi lên một cỗ luồng sóng gió. . .

Hắc long tất cả thân hình tự vân vụ sa sút hạ, đứng ở Dao Trì ở ngoài, trong mây, thon dài long khu thuyết minh Hồng Hoang viễn cổ bá chủ oai hùng, lại phụ hạ long thủ, đối kia màu nâu tiểu long phát ra một trận đinh tai nhức óc ngâm khiếu!

Biển mây cuồn cuộn, Thiên Đình chấn động!

Bàn Đào Yến thượng, Đông Hải, Nam Hải, Bắc Hải tam nhà, tự Long Vương đến long tử, trưởng lão, chỉ là cúi đầu đứng ở kia, tịnh chưa quay đầu đa xem.

Này là Tây Hải long cung chi sự, Tây Hải Long Vương tự khả dốc hết sức trấn áp, không cần bọn họ đa quản.

Chốc lát, Tây Hải Long Vương khôi phục nhân thân, dẫn theo kia đã cả người là huyết, trọng thương hôn mê long thủ lão giả cưỡi mây trở về, quy về Bàn Đào Yến.

Tây Hải Long Vương đem này long thủ lão giả đặt vào Lý Trường Thọ trước mặt, làm cái đạo vái chào, trầm giọng nói:

"Thỉnh thuỷ thần xử trí, đa có thất lễ, vọng Thiên Đình chớ trách."

Lý Trường Thọ bình tĩnh gật gật đầu, quăng hạ phất trần.

Hắn kỳ thật có rất nhiều lời hay có thể nói, khen ngợi Tây Hải Long Vương cao thượng, nhóm số này Long tộc lão giả bất tôn Long Vương, bất tôn Thiên Đình chi lỗi.

Nhưng Lý Trường Thọ giờ phút này tịnh không nói này chút, chỉ là nói:

"Kéo đi Thiên Phạt điện!"

Lập tức có bốn vị Kim Tiên cảnh thiên tướng hướng trước, đem kia long thủ lão giả dùng xiềng xích vây khốn, kéo đi Thiên Phạt trong điện.

Lý Trường Thọ tiếng nói lại tại sau đó bay tới:

"Đem này long dĩ thần lôi hủy kỳ thần hồn, đem kỳ sở lưu tro tàn tung ra nhập Thiên Hà.

Này Long tộc sỉ nhục, chớ có nhượng hắn tại Thiên Đình lưu lại nửa điểm dấu vết!"

Kia mấy danh thiên tướng cùng kêu lên đồng ý, bay ra Bàn Đào Yến sau, lại có hơn mười danh thiên tướng từ sau đi theo.

Mặc dù, lúc này Thiên Đình chúng thiên tướng thực lực cũng không tính quá mạnh mẽ, khả năng còn không bằng nào đó quan văn năng đánh;

Nhưng chỉ cần đi Thiên Phạt điện, liền này đây Thiên Đình lực thực hành 'Thiên Đạo hủy diệt', Đại La Kim Tiên cũng sẽ phút chốc hôi phi yên diệt.

Lý Trường Thọ mặt mang mỉm cười, đi hướng, còn đứng đang ngồi vị chỗ kia hơn mười điều Tây Hải long cung lai long.

Hắn trêu chọc một câu:

"Các vị, còn không đi theo tùy nhà mình Long vương gia, chẳng lẽ cũng có nói cái gì, muốn đối Thiên Đình nói hết?"

"Tịnh, tịnh chưa."

Tây Hải long cung thái tử Ngao Sự trước hết cúi đầu, cái khác Tây Hải lai long cũng không dám cùng Lý Trường Thọ đối diện, vội vàng chạy tới Tây Hải Long Vương sau lưng.

Lý Trường Thọ nhìn thấy kia Tây Hải Long Vương bóng lưng, đúng là loại kia thê lương hiu quạnh, đáy lòng thở dài.

Này, cũng trách không được người bên ngoài.

Không có Tây Hải Long Vương ban sơ phóng túng, thăm dò, đâu nào lai hiện đến nay Tây Hải long cung thành Nhị Ngũ Tử đại bản doanh trạng huống?

Đến sau lại, phát hiện nước đổ khó hốt, Tây Hải long cung bị Tây Phương Giáo âm thầm khống chế, nhưng Long tộc tổng thể đảo hướng Thiên Đình quá mức nhanh chóng, Tây Hải khốn cục đã không thể khả giải, hôm nay chỉ có thể tráng sĩ đoạn cổ tay, để tránh hủy diệt Long tộc chi tộc vận. . .

Vừa rồi cái kia trưởng lão long tộc đứng ra, kỳ thật cũng không phải mất trí, ngược lại còn là chờ đợi hồi lâu gây rối.

Kia trưởng lão cũng là bị ảnh hưởng tâm thần, làm ra cân nhắc, tự nhiên đều là đứng ở Tây Phương góc độ thượng. . .

Này trưởng lão long tộc cùng Tây Phương lục đạo người vốn tưởng rằng, bọn họ hội trước mặt Hải Thần có nhất tràng tranh luận kịch liệt.

—— tại Tây Phương Giáo phán đoán trung, này là trước Hải Thần Lý Trường Canh tối am hiểu, cũng thích nhất xử lý vấn đề phương thức.

Nhưng mà bọn họ cũng không rõ ràng, Lý Trường Thọ cũng là Nhân Giáo vung tro tiểu tiên phong, linh bạo chi đạo người mở đường.

Mỗi lần phải xuất thủ thời, Lý Trường Thọ tòng nghiêm túc.

Cái này làm cho, Tây Phương nhất hành chuẩn bị rất nhiều chuẩn bị ở sau, chuẩn bị nhiều lí do thoái thác, thậm chí còn chuẩn bị dĩ Tây Hải hải nhãn chi sự là uy hiếp, minh lý ngầm uy bức Long tộc buông tha thượng thiên.

Khả bọn họ còn là gặp đồng dạng vấn đề. . .

Ý nghĩ theo không kịp tiết tấu, hoàn toàn không mở miệng được.

Bàn Đào Yến thượng lại lâm vào yên lặng, không ít tiên thần đều tại suy tư, sau này nên như thế nào đối mặt này vị 'Trường Canh ái khanh' . . .

Ngọc Đế thân chu uy áp dũ nồng, Lão Quân vẫn như cũ không hề bận tâm.

Lý Trường Thọ giống như vô sự người một loại, bước chậm đi tới mình chỗ ngồi trước, cho kia sáu gã lão đạo nhất cái bất cao ngất bản lĩnh.

Hắn khối này giấy đạo nhân chỉ có Kim Tiên cảnh thực lực, phát ra bất xuất nhiều lắm uy áp, nhưng giờ phút này nhưng như một tòa núi cao, cấp người một loại khó có thể vượt qua cảm giác.

Tây Phương Giáo lục lão đạo giờ phút này, đã là chưa nói tới lại như thế nào tiến thối.

Bọn họ bị Lý Trường Thọ một cái khoái quyền, đánh hụt trong tay chi bài, trừ ngồi ở kia cân nhắc mặt sau chi sự như thế nào tính kế, chỉ năng chờ đợi Bàn Đào Yến kết thúc.

Lúc này Lý Trường Thọ sở đứng vị, chính là đối Tây Phương cho thấy thái độ.

Như bọn họ lại âm thầm giựt giây Tây Hải Long tộc làm sự, nhảy ra nhất cái, hắn Lý Trường Thọ liền khảm nhất cái, hôm nay Lão Quân tại này, Thiên Đình Thiên Đế lái trước, không chấp nhận được bọn họ Tây Phương ám làm kỹ xảo.

Chợt nghe xa xa truyền đến một tiếng tràn đầy tuyệt vọng rồng ngâm, rồi sau đó lại là một trận sét đánh nổ vang.

Chúng tiên thần, Long tộc theo tiếng nhìn lại, kiến cái kia màu nâu thương long giải khai tầng tầng vân vụ, giống như muốn xuyên thấu Thiên Đình!

Nhưng nó mới vừa bay lên nghìn trượng, đã bị nhất điều con rồng khu còn muốn tráng kiện lôi đình xiềng xích trói buộc, buộc thành bánh chưng một loại.

Hơn mười danh thiên tướng cùng kêu lên hét lớn:

"Trảm!"

Lôi đình lóng lánh, cái kia màu nâu thương long bị xiềng xích trực tiếp cắn nát. . .

Lý Trường Thọ bước nhanh đi trở về Ngọc Đế ngai vàng trước, làm cái đạo vái chào, cất cao giọng nói:

"Bệ Hạ, nghiệt long đã đền tội!"

"Trường Canh ái khanh, " Ngọc Đế nhíu mày đạo, "Long tộc chẳng lẽ không thể thượng hạ đồng lòng?"

Lý Trường Thọ mỉm cười, cất cao giọng nói: "Bệ Hạ, y theo tiểu thần đối Long tộc hiểu biết, Long tộc đa hiền năng, đa tuấn tài.

Có lẽ là Tứ Hải thái bình đã lâu, bốn vị Long Vương tiên thiếu hiển lộ uy nghiêm, cố mới đa loại này không rõ thiên thời, bất tôn lệnh vua, dĩ hạ phạm thượng, cuồng ngạo vô tri chi long!

Tiểu thần nguyện dĩ thuỷ thần bài vị đảm bảo, Tứ Hải Long tộc tổng thể không việc gì, hôm nay cũng là thiệt tình thực lòng nguyện quy thuận ở Thiên Đình, nguyện trung thành ở Bệ Hạ!"

Lý Trường Thọ giọng nói hạ xuống, phía sau Tứ Hải Long Vương làm đạo vái chào, cùng kêu lên nói:

"Ta Tứ Hải Long tộc, thiệt tình thực lòng quy thuận Thiên Đình!"

Bọn họ phía sau kia chút long tử long nữ, trưởng lão tướng lãnh, cũng cùng kêu lên hô to:

"Ta Tứ Hải Long tộc, thiệt tình thực lòng quy thuận Thiên Đình!"

"Thiện!"

Ngọc Đế cười khẽ vài tiếng, lại đứng dậy, nâng tay hư phù, "Các vị ái khanh còn xin đứng lên thân."

Lý Trường Thọ thối lui bên, bình yên đứng yên, Ngọc Đế cất cao giọng nói:

"Truyền ta ý chỉ, phong Tứ Hải Long Vương vi Tứ Hải Hải Thần, hạt Tứ Hải, hiệu thiên mệnh, thụ tứ giai bài vị.

Tứ Hải long cung dĩ Đông Hải long cung cầm đầu, thêm thụ Đông Hải Long Vương Ngao Quảng vi tam giai chính thần bài vị, tổng lĩnh Tứ Hải hải sự!

Tứ Hải Long Vương ở long cung nội kéo dài Long tộc chi chế."

Ngọc Đế vừa dứt lời, tự Thông Minh Điện trung bay tới một đạo kim quang, kim quang trung bao bọc một đạo ý chỉ, rơi vào Đông Hải Long Vương trước người, hóa thành nhất bả màu vàng. . .

Tam tiêm cương xoa.

Đông Hải Long Vương sắc mặt vô cùng ngưng trọng, hai tay đem cương xoa cầm, kỳ thượng kim quang lóe ra, đạo đạo hào quang chui vào chỗ này chúng long thân hình.

Tượng Ngao Ất loại này đã muốn rửa sạch nghiệp chướng giả, được nhất bút công đức.

Mà cái khác hôm nay tới đây địa Long tộc, đỉnh đầu từng người toát ra nhất bôi đen sắc long hồn, này hắc hồn lại tại kim quang trung trực tiếp tiêu tán.

Nghiệp chướng tẩy sạch!

Chúng long nhất thời kích động không hiểu, kia Tây Hải tới thập đa con rồng sắc mặt thoáng có nhất bỏ bỏ phức tạp. . .

Từ đó, Long tộc đại nghĩa quy về Thiên Đình, Tứ Hải Long Vương vi Tứ Hải Hải Thần, đồng chưởng Hải Thần thần quyền bảo khí.

Cũng nhưng vào lúc này, Dao Trì quanh mình biển mây cuồn cuộn, nhất vài đóa màu vàng đám mây trống rỗng ngưng tụ thành, nhanh chóng hướng Bàn Đào Yến mà đến, tại không trung hạ xuống một mảnh màu vàng quang vũ.

Thiên Đạo công đức!

Này chút màu vàng quang vũ đại bán rơi vào chúng long thân thượng, non nửa rơi vào Thiên Hà thuỷ quân sở thuộc thiên tướng thiên binh thân thượng.

Duy độc Lý Trường Thọ, lẳng lặng địa đứng ở kia, không có nửa điểm công đức dính vào người.

Các nơi vang lên tấu nhạc tiếng, Lý Trường Thọ chậm rãi nhắm lại hai mắt.

Ngọc Đế thấy thế mỉm cười, tịnh chưa tiếp tục mở miệng, đẳng Lý Trường Thọ tâm thần trở về.

Đông Thắng Thần Châu, nào đó điều con sông trung.

Lý Trường Thọ tại nước sông trung dò xét cái đầu, nhìn không trung kia đầy trời kim vân, khóe miệng nhẹ nhàng run hạ.

Thiệt nhiều công đức. . .

Nhưng vì cái gì, mình đột nhiên liền có điểm bất an.

Hắn nhỏ giọng đạo một câu: "Cảm tạ Thiên Đạo lão gia hàng công đức."

Phía trên kim vân đốn sinh biến hóa, nhưng lại nháy mắt ngưng tụ thành đạo đạo kim sắc tia chớp, giống như thiên kiếp Lôi Trì, đối Lý Trường Thọ khuynh đảo mà hạ!

Lý Trường Thọ: . . .

Hoàn hảo, này chút tia chớp không hề lực sát thương, lập tức chui vào Lý Trường Thọ trong cơ thể, nhượng Lý Trường Thọ sợ bóng sợ gió nhất tràng, thật dài địa nhẹ nhàng thở ra.

【 liền công đức, đều là Thiên Phạt hình dạng! 】

Lý Trường Thọ còn muốn dưới đáy lòng phỉ nhổ vài câu, nhưng tùy theo lại nhịn không được run run hạ.

Kia chút tia chớp nhập thể, nhưng lại đảo mắt 'Bành trướng' mở ra, một cỗ luồng cuồn cuộn mãnh liệt công đức lực, tựa hồ phải hắn thân thể thần tiên chống đỡ bạo. . .

Nhưng công đức cũng không phải tiên lực, cũng sẽ không thật sự bạo rơi, chỉ là đem Lý Trường Thọ đạo khu các nơi nhồi.

Này một cái chớp mắt, Lý Trường Thọ cảm giác mình như là hấp mãn nước hải miên, giống như bị khiêu khích cá nóc, sở có được công đức nhanh chóng lật mấy phiên, tích lũy đa niên hương khói công đức đều bị chen đến góc.

Nguyên thần người tí hon há mồm nhất hấp, một cỗ luồng công đức lực quy về nguyên thần, lại hiển hóa ở nguyên thần ở ngoài, ngưng tụ thành một bộ kim quang lòe lòe áo giáp.

Lý Trường Thọ thô sơ giản lược tính toán hạ, mình lúc này, đã muốn có thể ngưng xuất non nửa cái công đức kim thân!

Long tộc thượng thiên này bút công đức, so với hắn suy nghĩ còn muốn dày mấy lần!

Theo như cái này thì, Long tộc đối Thiên Đình quả thật vô cùng trọng yếu.

Mà Lý Trường Thọ tự Hải Thần giáo cùng Ngọc Đế gặp gỡ, mãi cho đến hôm nay, từng bước trù tính, từng bước tính kế.

Ở sơn môn trung lo lắng hết lòng, mấy năm suy tư;

Ở Tứ Hải trung các nơi ngao du, quảng tung ra người giấy. . .

Đấu Tây Phương, hàng huyết văn, chỉnh phản quân, diệt Kim Thiền. . .

Cuối cùng, lại nhất cái mười hai năm thuận lợi kết thúc, nhượng hắn trước công chưa khí, công thành viên mãn.

Không kịp đa phấn chấn, Lý Trường Thọ thân hình hóa thành người cá thi triển chạy trốn bằng đường thuỷ biến mất không thấy.

Công đức đã là tiếp hết, bản thể tất nhiên là phải về sơn môn tàng.

Trước đây bị Tiệt Giáo nhất nháo, hiện tại hệ số an toàn cùng bí mật hệ số thẳng tắp giảm xuống, còn là phải nhanh một chút nghĩ cái đối sách mới là.

. . .

Thiên Đình Dao Trì, Lý Trường Thọ thu hết công đức, lập tức quay lại tâm thần.

Chợt nghe Ngọc Đế cười nói:

"Nay, có Trường Canh ái khanh thanh tra Nam Thiệm Bộ Châu thủy lộ, giang hà hồ hải cần tất cả con đường thuỷ thần quản hạt, thủy lộ cùng hải liên hệ, tất cả con đường thuỷ thần do Đông Hải Long Vương cùng Trường Canh ái khanh định ra phân phong.

Trường Canh ái khanh ở đâu?"

Lý Trường Thọ vội vàng hướng trước, "Tiểu thần tại."

Ngọc Đế nói: "Long tộc chi sự, ngươi kể công thậm vĩ, nhưng hôm nay mới vừa vi ngươi tấn bài vị, không nên lại tăng, đối đãi ngươi sau này lại lập công lao, nhất tịnh tưởng thưởng."

"Tiểu thần đa tạ Bệ Hạ ưu ái!"

Lý Trường Thọ thở dài nói lời cảm tạ, rồi sau đó liền cùng các long tất cả hồi tọa ỷ.

Long tộc đại bán vui vẻ ra mặt, hoàn toàn không còn rồi trước đây buồn bực nghẹn khuất cảm giác, Tây Hải long cung tọa khu nhưng thật ra cực kỳ im lặng, nhưng cũng đều thành thành thật thật, không dám lỗ mãng.

Lý Trường Thọ ngồi trở lại mình vị trí, một bên Đông Mộc Công liền bưng rượu tôn đón chào, nói vài câu chúc mừng lời nói.

Triệu Công Minh lại lôi kéo Lý Trường Thọ cánh tay, truyền thanh cười nói:

"Trường Thọ lão đệ, nhận biết ngươi nhiều như vậy niên, ngươi thế nhưng còn có như vậy sấm rền gió cuốn một mặt, nhất điều lão long, nói khảm thế nhưng liền chém."

"Tình thế bức bách, tình thế bức bách, " Lý Trường Thọ cười trở về hai tiếng, nhưng hắn giấy đạo nhân thân hình đột nhiên dừng lại, quay đầu trừng mắt nhìn nhãn Triệu Công Minh,

Lý Trường Thọ gắt gao nhíu mày, phản thủ cầm Triệu Công Minh cánh tay.

Triệu Công Minh bất giác nháy mắt mấy cái, này làm sao?

Lý Trường Thọ mắt trán thần quang, "Lão ca ngươi vừa mới, hô ta gì?"

Triệu Công Minh trầm ngâm vài tiếng, "Hô sai lầm rồi ư?

Này không phải nghĩ với ngươi hôn lại gần điểm, liền hô ngươi tục danh. . .

Cái này, thất lễ?"

"Không, tịnh chưa, " Lý Trường Thọ chỉ là nhíu mày, thấp giọng hỏi: "Chỉ là này Trường Thọ danh, lão ca ngươi từ chỗ nào nghe tới?"

"Trước hai năm, ta đi Tam Tiên Đảo thượng, nghe Tam muội Tứ muội ngẫu nhiên nhắc tới. . ."

Triệu Công Minh lúc này đã là hiểu được gì, cũng là nhíu mày nhìn Lý Trường Thọ, "Việc này khả có gì yếu hại chỗ?"

"Vô sự, chỉ là cảm giác có chút kinh ngạc, nhất thời bất quá thích ứng."

Lý Trường Thọ đã khôi phục trấn định, cười nói: "Ta đã hồi lâu vô dụng cái này danh hào bên ngoài đi lại, lão ca ngươi có từng đem việc này cho biết, báo cho người bên ngoài?"

"Tất nhiên là không."

"Vậy là tốt rồi, còn thỉnh lão ca thay giữ bí mật, " Lý Trường Thọ thấp giọng nói, "Ta cùng với Tây Phương đánh cờ thu long, đến nay xem như công thành đại bán, sau định còn có thể có một phen đánh cờ.

Này danh nếu là lộ ra đi, cực dễ bị Tây Phương sở thừa dịp.

Ta tu vi xa không bằng lão ca, như có gì tà chú phương pháp, khủng thân nguy rồi."

Triệu Công Minh nghe vậy tràn đầy trịnh trọng địa gật gật đầu, còn nói hơi sau phải đi Tam Tiên Đảo một chuyến, dặn dò hai vị muội tử, nhượng các nàng ngàn vạn bất muốn đối người bên ngoài nhắc lại khởi 'Trường Thọ' hai chữ.

Đối với Triệu Công Minh, Lý Trường Thọ còn là tin được;

Nhưng lúc này, Lý Trường Thọ đã là rõ ràng địa nhận tri đến. . .

Mình hiện đến nay 'Bảo an hệ thống', phải lai một lần đại thăng cấp, Tiểu Quỳnh Phong lang thang kế hoạch đã lửa sém lông mày, tuyệt không thể lại tiếp tục chờ đi xuống.

Lý Trường Thọ đang tính toán, chợt nghe bên có tiên tử bẩm báo: "Nương nương, bàn đào thục, đã là tại đưa tới được trên đường."

Này bàn đào thịnh yến, cuối cùng muốn chính thức bắt đầu!

. . .

Cùng lúc đó, Độ Tiên Môn, Tiểu Quỳnh Phong thượng.

Bên hồ nhà cỏ trung lóng lánh khởi nhàn nhạt tiên quang, nhất mạt bóng hình xinh đẹp tự giường phiêu khởi, huyền phù giữa không trung trung, thân thượng tiên váy nhẹ nhàng phất phới, bốn phương tám hướng thổi bay, hướng nàng mà đến gió nhẹ. . .
 
Top