Thông Báo Báo lương truyện dịch tháng 2/2020

Độc Lữ Hành

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Administrator
Dịch Giả Tử Vi
Ngọc
683,091
Tu vi
8,888
I/ Mục đích

- Topic này là nơi dịch giả một bộ truyện, nhóm trưởng hoặc người đại diện các đầu truyện dịch vào báo tổng số chương dịch đã đăng trong tháng của bộ truyện mình đang làm (thời hạn tính từ ngày 1-->ngày cuối cùng của tháng), đồng thời nhận ngọc về phát lại cho các thành viên. Ai báo sau hạn thông báo sẽ không giải quyết với bất kỳ lý do gì, mọi người nên tôn trọng quy tắc. (Sẽ tính luôn cho các bạn 10% phí chuyển ngọc nếu cần phát lại cho thành viên, dịch giả solo sẽ không có 10% phí chuyển).

- Vinh danh những Dịch giả xuất sắc nhất.

- Vinh danh những đầu truyện thành tích cao nhất.

II/ Thể lệ, quy định

- Khi nhóm trưởng vào báo chương, mỗi thành viên trong nhóm các bạn dịch được bao nhiêu chương, cụ thể là chương nào, các bạn cần ghi ra một cách chi tiết!

- Những chương nào có số từ đủ để tính thành 2 chương, 3 chương,... thì các bạn cũng tổng kết và ghi luôn ra.

- Chỉ tính số chương đã đăng, không tính các chương đã dịch nhưng chưa đăng.

III/ Chế độ lương, thưởng

1. Lương:

- Chương thường: 1.000 ngọc/chương.

- Chương đuổi: 3.000 ngọc/chương.


2. Thưởng:

- Thưởng vật phẩm (hoặc ngọc sẽ được thông báo sau)

+ Truyện:
  • Đệ nhất: 3 vật phẩm, mỗi vật phẩm trị giá không quá 15.000 ngọc.
  • Đệ nhị: 3 vật phẩm, mỗi vật phẩm trị giá không quá 10.000 ngọc.
  • Đệ tam: 3 vật phẩm, mỗi vật phẩm trị giá không quá 5.000 ngọc.
+ Dịch giả:
  • Đệ nhất: 1 vật phẩm trị giá không quá 30.000 ngọc.
  • Đệ nhị: 1 vật phẩm trị giá không quá 20.000 ngọc.
  • Đệ tam: 1 vật phẩm trị giá không quá 10.000 ngọc.
Mẫu báo danh lãnh lương truyện dịch
- Truyện ABC: 10c (từ 1 đến 10)
+ Dịch giả 1: Dịch được bao nhiêu chương? Số ngọc tương ứng?
+ Dịch giả 2: Dịch được bao nhiêu chương? Số ngọc tương ứng?
Tổng: ??? ngọc.

- Các dịch giả, trưởng nhóm dịch được bao nhiêu cứ báo chương, tại hạ tin tưởng mọi người và sẽ ngẫu nhiên kiểm tra thôi. :1cool_look_down:

- Việc bản dịch quá nhiều lỗi hay chưa đạt chuẩn các bạn hãy mạnh dạn báo lại, chúng tôi sẽ nhắc nhở, nhờ người biên và tạm tháo xuống đến khi có bản dịch phù hợp hơn.

*Lưu ý:
+ Một nhóm nhiều thành viên, lương cơ bản gửi cho nhóm trưởng, lương thưởng theo chương từng người gửi cá nhân.
+ Hạn chót báo chương là ngày 10 tháng tiếp theo. Quá thời hạn trên mà không báo, lương của tháng đó sẽ được báo dồn cho tháng sau, nhưng chính sách thưởng của tháng sau sẽ không được cộng thêm chương của tháng trước đó.

Mọi người hạn chế SPAM nhé.
 
Last edited:

Lan Chi

Luyện Hư Sơ Kỳ
Ngọc
87,567
Tu vi
679
Báo lương Thương Nguyên Đồ 2/2020:

@lanchiyeudieu:
T2-11 (2106)
T2-12 (2303)
T2-13 (2181)
T2-15 (2177)
T2-22 (2262)
T2-23 (1891)
T2-25 (2371)

Tổng: 7 chương

@Baybyshoes1:
T2- 14 (1861)
T2- 16 (2019)
T2- 17 (2516÷2000*1000=1258 ngọc)
T2- 18 (2323)
T2- 19 (2054)
T2- 20 (2030)
T2- 21 (1217)
T2- 24 (2012)

Tổng: 8 chương

@muyun
T3-1 (1899)
T3-2 (2113)

Tổng 2 chương

Tổng cộng 2/2020:

16 chương x1000 = 16.000 ngọc
+ 1chương 2516 từ = 1.258 ngọc
+ phí chuyển khoản 1.026 ngọc

= Tổng thanh toán: 18.284 ngọc
 
Last edited:

Lan Chi

Luyện Hư Sơ Kỳ
Ngọc
87,567
Tu vi
679
Báo lương giùm @muyun cho bộ Tuyến Xe Cuối Ngày Mang Số 13

C1, C2, C5, C6, C8, C9, C15, C16, C18
9 chương dưới 2500 từ x1000= 9000 ngọc

C3 (2775÷2000*1000= 1388 ngọc)
C4 (2514÷2000*1000= 1257 ngọc)
C7 (2701÷2000*1000= 1350 ngọc)
C10 (2703 ÷2000*1000=1351 ngọc)
C11(2790÷2000*1000= 1395 ngọc)
C12(2841÷2000*1000= 1421 ngọc)
C13 (2574 ÷2000*1000=1287 ngọc)
C14(2553÷2000*1000=1277 ngọc)
C17(2766÷2000*1000=1383 ngọc)

Tổng cộng: 21.109 ngọc
 
Last edited:

mafia777

Hợp Thể Trung Kỳ
Moderator
Dịch Giả Thiên Phủ
Ngọc
6,405
Tu vi
1,113
Báo lương truyện Tenseigan trong thế giới Naruto tháng 2 @mafia777
- Chương 456 > chương 498 ( tổng cộng 43 chương): 43 x 1000n = 43.000 ngọc

Báo lương truyện Thanh niên nhàn rỗi ở Đường triều tháng 2 @mafia777
- Chương 1 > chương 35 (bộ này dịch lại, chỉ tính lương bằng một nửa): 35 x 500n = 17.500 ngọc

Tổng cộng là 43.000 + 17.500= 60.500 ngọc
 

Top