Thông Báo Báo lương Sưu Tầm tháng 2/2020

Sided Lovettt

Đạo Tổ Địa Cảnh
Super-Moderator
I. Mức lương sưu tầm tháng 2/2020:

1/ Đả tự:
400 ngọc/chương.

2/ Chương đuổi: 300 ngọc/chương.
Chương đuổi là chương được sưu tầm trong thời hạn không quá 12 giờ kể từ khi nguồn sưu tầm đăng trong danh sách truyện được BQT khuyến khích sưu tầm.
Ví dụ: Chương 1135 truyện Siêu Cấp Gen đăng vào lúc 10 giờ ngày 27/11/2019, sưu tầm chương 1135 này trong khoảng thời gian từ 10 giờ đến 22 giờ ngày 27/11/2019 thì được xem là chương đuổi.

3/ Chương truyện được khuyến khích: 70 ngọc/chương.
Chương truyện khuyến khích là chương của các truyện được BQT khuyến khích sưu tầm, đảm bảo khi hết tháng, chương sưu tầm cuối cùng của truyện cách chương mới nhất của trang nguồn không quá 2 chương.
Ví dụ: Đến 24 giờ ngày 30/11/2019, truyện Siêu Cấp Gen có chương mới nhất là 1135, nếu đến cùng thời gian này, chương sưu tầm cuối cùng ít nhất tới chương 1133 thì toàn bộ chương sưu tầm của truyện này trong tháng sẽ được tính là chương truyện được khuyến khích.

4/ Chương thường: 5 ngọc/chương.
Các trường hợp sau được xem là chương thường: những chương của truyện không nằm trong danh sách khuyến khích sưu tầm; không đạt yêu cầu của chương đuổi và chương truyện khuyến khích.
Ví dụ: Sưu tầm 50 chương từ chương 1 - 50 truyện Siêu Cấp Gen, tuy nằm trong truyện khuyến khích sưu tầm nhưng không thỏa mãn điều kiện "chương sưu tầm cuối cùng của truyện cách chương mới nhất của trang nguồn không quá 2 chương" nên chỉ được trả 5 ngọc/chương.

II. Thưởng:

1/ Đệ nhất:
15.000 ngọc. + title "Đệ nhất sưu tầm tháng ...."
2/ Đệ nhị: 10.000 ngọc. + title "Đệ nhị sưu tầm tháng ...."
3/ Đệ tam: 5.000 ngọc. + title "Đệ tam sưu tháng ...."
Thông Báo - ☝Danh hiệu tháng và điểm thành tích 💞

III. Mẫu báo lương:

Tổng lương = đả tự + chương đuổi + chương khuyến khích + chương thường.

A - Đả tự:

TTTruyệnĐã đả tựSố chương
1Phương Trượng - Đất Đen Tỏa Khói Xanh301 - 340, 346 - 35045

Tổng lương đả tự = số chương đả tự x 400

B - Chương đuổi:

TTTruyệnChi tiết chương đuổiSố chương
1Siêu Cấp Gen - Trừ chín Mươi802, 804, 8063

Tổng lương sưu tầm chương đuổi = số chương sưu đuổi x 300

C - Chương truyện khuyến khích:

TTTruyệnChi tiếtSố chương
1Siêu Cấp Gen - Trừ chín Mươi751 - 801, 803, 80553

Tổng lương sưu tầm chương đuổi = số chương sưu đuổi x 70

D - Chương thường:

TTTruyệnChi tiếtSố chương
1Hỗn Độn Lôi Tu - Tả Tự Bản1 - 300300
2Canh Mạnh Bà - Ai Lam1 - 3737

Tổng lương sưu tầm chương thường = số chương x 5

:hoa::hoa::hoa:
Lưu ý:
- Không báo chi tiết theo mẫu yêu cầu thì sẽ chi trả lương theo mức chương thường.
- Chỉ báo lương cho những chương được sưu tầm trong khoảng thời gian 1/2/2020 - 29/2/2020. Những chương từ 1/3/2020 sẽ được tính vào lương tháng 3.
- Quá ngày 07/03/2020 nhưng chưa báo cáo và fix xong các lỗi sưu tầm sẽ không trả lương cho tháng 2/2020.
 

Sided Lovettt

Đạo Tổ Địa Cảnh
Super-Moderator
@Sided Lovettt
Báo lương Sưu tầm tháng 02/2020
A - Đả tự: Không có.

B - Chương đuổi:


TT
Truyện
Chi tiết chương đuổi
Số chương
1​
Q9C5 - C26​
22​
2​
87 - 110​
24​
3​
169 - 225​
47​
4​
574 - 629​
56​
5​
289 - 354​
66​
6​
112 - 199​
88​
7​
328 - 351​
24​
8​
2540 - 2723​
184​
9​
Q6C5 - C10​
6​
10​
Q32C5 - C64​
60​
11​
83 - 166​
84​
12​
973 - 1044​
72​
13​
117 - 166​
50​
14​
1633 - 1636​
4​
15​
826 - 853​
28​
16​
395 - 421​
27​
17​
1646 -1683​
38​
18​
204 - 249​
46​
19​
191 - 270​
70​
20​
175 - 221​
47​
21​
1180 - 1261​
82​
22​
Q5C24 - C67​
44​
23​
802 - 869​
68​
24​
3392 - 3413​
22​
25​
1166 - 1194​
29​
26​
244 - 438​
195​
27​
433 - 503​
51​
28​
271 - 437​
157​
29​
Q4C7 - C54​
48​
30​
Q4C125 - C144​
20​
31​
318 - 341​
24​
32​
1695 - 1748​
54​
33​
2547 - 2595​
49​
34​
390 - 435​
36​

Tổng lương sưu tầm chương đuổi = (22 + 24 + 47 + 56 + 66 + 88 + 24 + 184 + 6 + 60 + 84 + 72 + 50 + 4 + 28 + 27 + 38 + 46 + 70 + 47 + 82 + 44 + 68 + 22 + 29 + 195 + 51 + 157 + 48 + 20 + 24 + 54 + 49 + 36) x 300 = 1922 x 300 = 576,600 Ngọc.

C - Chương truyện khuyến khích:

TT
Truyện
Chi tiết
Số chương
1​
1 - 110​
110​
2​
1 - 168​
168​
3​
366 - 800​
435​
4​
1 - 327​
327​
5​
1 - 82​
82​
6​
1 - 116​
116​
7​
448 - 753​
306​
8​
535 - 1632​
1098​
9​
1 - 825​
825​
10​
1 - 58​
58​
11​
1 - 174​
174​
12​
1 - 706​
706​
13​
3067 - 3390​
324​
14​
1 - 270​
270​
15​
Q1C1 - Q4C6​
182​
16​
1 - 966​
966​
17​
1 - 317​
317​
18​
536 - 1400 (Trám chương thiếu của BNS)​
865​
19​
1 - 389 (Tác giả đánh trùng STT 10 chương)​
399​

Tổng lương sưu tầm chương khuyến khích = (110 + 168 + 435 + 327 + 82 + 116 + 306 + 1098 + 825 + 58 + 174 + 706 + 324 + 270 + 182 + 966 + 317 + 865 + 399) x 70 = 7728 x 70 = 540,960 Ngọc.

D - Chương thường: Không có

Tổng lương = 576600 + 540960 = 1,117,560 Ngọc.
 

Sided Lovettt

Đạo Tổ Địa Cảnh
Super-Moderator
Hạn tới 10/3 phải không lão @Sided Lovettt . Đợi ta cày tới ngày đó rồi báo lương luôn 1 thể
Lão đọc kỹ lại lưu ý nhé, chỉ tính lương những chương đăng trong khoảng thời gian 1/2/2020 - 29/2/2020. Những chương từ 1/3/2020 sẽ được tính vào lương tháng 3.
Lưu ý:
- Không báo chi tiết theo mẫu yêu cầu thì sẽ chi trả lương theo mức chương thường.
- Chỉ báo lương cho những chương được sưu tầm trong khoảng thời gian 1/2/2020 - 29/2/2020. Những chương từ 1/3/2020 sẽ được tính vào lương tháng 3.
- Quá ngày 07/03/2020 nhưng chưa báo cáo và fix xong các lỗi sưu tầm sẽ không trả lương cho tháng 2/2020.
 

Sided Lovettt

Đạo Tổ Địa Cảnh
Super-Moderator
Lão @Sided Lovettt xem giúp ta tháng 2 được bao nhiêu chương thế:cqdbnzy:
@KenBen
Ta vừa vào account reader của lão, lọc ra thử thì trong tháng 2 lão chỉ sưu vào ngày 1/2/2020.
Tính ra sẽ được 104 chương (421-524) khuyến khích của truyện Nghịch Thiên Tà Thần [C] - Hỏa Tinh Dẫn Lực.

C - Chương truyện khuyến khích:

TTTruyệnChi tiếtSố chương
1Nghịch Thiên Tà Thần [C] - Hỏa Tinh Dẫn Lực421 - 524104

Lương: 104 x 70 = 7280 Ngọc.
 

Top