Thông Báo Mẫu đơn khiếu nại, tố cáo tại TTP

Status
Not open for further replies.

Vong Mạng

Phàm Nhân
Super-Moderator
*Thiên Tôn*
Thẩm Phán TTP
Ngọc
416.592,86
Tu vi
0,00
Để thuận tiện nhất cho các bên làm việc khi có sự vụ xảy ra, TTP xin đưa ra mẫu đơn cơ bản. Thành viên muốn khiếu nại, tố cáo xin vui lòng làm theo mẫu.

Tiêu đề: Khiếu nại (tố cáo) về việc...
Nội dung:
- Giới thiệu về người đưa đơn và nội dung khiếu nại, tố cáo.
- Giải trình vụ việc: Nêu tóm tắt sự việc xảy ra, ngắn gọn, đủ tình tiết.
- Yêu cầu giải quyết khiếu nại, tố cáo:
+ Đề nghị kiểm tra, xác minh.
+ Giải quyết theo đúng quy định diễn đàn (có thể kèm yêu cầu bồi hoàn tổn thất do bên bị gây ra).

Người làm đơn cam kết nội dung khiếu nại (tố cáo) trên là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm về nội dung đã khiếu nại.
 
Status
Not open for further replies.
Top