Luận Truyện Sử Thượng Đệ Nhất Mật Thám - Cao Điểm Trầm Mặc

Độc Hành

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Administrator
Dịch Giả Tử Vi
Ngọc
189,567
Tu vi
8,888
Huynh đọc cv đếwn c mới nhát chưa sư huynh
Huynh đọc tới dịch thôi. Đọc trước hết hứng dịch đó.

Đúng là một sự trừng phạt đầy sung sướng,đệ cũng ước tự nhiên có người ném vàng đến chỗ mình như vậy
Tác cũng vậy đó 😁
 

Độc Hành

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Administrator
Dịch Giả Tử Vi
Ngọc
189,567
Tu vi
8,888

Top