Luận Truyện Sử Thượng Đệ Nhất Mật Thám - Cao Điểm Trầm Mặc

Haihoatac

Phàm Nhân
Ngọc
2,684
Tu vi
0
Chương 75 này có đoạn đối thoại với bọn bệnh nhân hài vkl 😂😂😂

Số 1,2,3 ko xuất hiện, nghi chắc chưa die quá.
Ko die đâu, đệ nghi chúng nó bá đạo quá nên tg chưa cho xuất hiện. Thời khắc lịch sử huy hoàng bá đạo nhất mới cần chúng nó Má, đọc hài vãi.
 

Top