[Tầm Thư] Lập team rà lỗi sưu tầm

Sided Lovettt

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Super-Moderator
Ngọc
3,881,765
Tu vi
9,663
@Sided Lovettt lỗi này là sao lão ơi
Đôi khi do mạng lag (hoặc do bị double click) lúc nhấn save thay vì đăng một chương sẽ đăng thành hai chương có số Weight giống nhau. Nếu có quyền editor thì có thể xóa chương bị thừa ra (hoặc đơn giản là chỉnh lại số Weight) ngay lúc vừa bị, còn nếu nhấn Edit lại chương bị double ra mà không chỉnh lại số Weight thì sẽ dẫn đến tình trạng trên.

Để fix lại số Weight chuẩn cho toàn bộ các chương từ chương đó về sau thì tốn khoảng 5-10p. Đầu tiên nhấn vào "Hide row weights" để đổi sang chế độ xếp chương thủ công (cách kéo từng chương một). Sau đó thực hiện thao tác đổi thứ tự chương thứ 2 và thứ 3 ở mỗi page, xong lại đổi lại để hệ thống tự đánh số Weight. Nói ra hơi khói hiểu nên ta ví dụ thế này:

Đổi thứ tự Chương 2 thành Chương 3 => Xong đổi ngược lại về vị trí cũ...
Đổi thứ tự Chương 101 thành Chương 102 => Xong đổi ngược lại về vị trí cũ...
Đổi thứ tự Chương 102 thành Chương 103 => Xong đổi ngược lại về vị trí cũ...
...
Đổi thứ tự Chương 1001 thành Chương 1002 => Xong đổi ngược lại về vị trí cũ...
Cứ làm như vậy cho đến hết thì số Weight sẽ tự động đúng, một truyện nếu 2k chương thì sẽ tốn tầm 5p để thực hiện toàn bộ thao tác trên (20 pgae).

Nếu không quan tâm số Weight thì lão cứ mặc kế nó, miễn số thứ tự chương đúng là được.
 

Mạt Thế Phàm Nhân

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Moderator
Tầm Thư Đại Thừa
Ngọc
11,182
Tu vi
6,868
Đôi khi do mạng lag (hoặc do bị double click) lúc nhấn save thay vì đăng một chương sẽ đăng thành hai chương có số Weight giống nhau. Nếu có quyền editor thì có thể xóa chương bị thừa ra (hoặc đơn giản là chỉnh lại số Weight) ngay lúc vừa bị, còn nếu nhấn Edit lại chương bị double ra mà không chỉnh lại số Weight thì sẽ dẫn đến tình trạng trên.

Để fix lại số Weight chuẩn cho toàn bộ các chương từ chương đó về sau thì tốn khoảng 5-10p. Đầu tiên nhấn vào "Hide row weights" để đổi sang chế độ xếp chương thủ công (cách kéo từng chương một). Sau đó thực hiện thao tác đổi thứ tự chương thứ 2 và thứ 3 ở mỗi page, xong lại đổi lại để hệ thống tự đánh số Weight. Nói ra hơi khói hiểu nên ta ví dụ thế này:

Đổi thứ tự Chương 2 thành Chương 3 => Xong đổi ngược lại về vị trí cũ...
Đổi thứ tự Chương 101 thành Chương 102 => Xong đổi ngược lại về vị trí cũ...
Đổi thứ tự Chương 102 thành Chương 103 => Xong đổi ngược lại về vị trí cũ...
...
Đổi thứ tự Chương 1001 thành Chương 1002 => Xong đổi ngược lại về vị trí cũ...
Cứ làm như vậy cho đến hết, một truyện nếu 2k chương thì sẽ tốn tầm 5p để thực hiện toàn bộ thao tác trên (20 pgae).

Nếu không quan tâm số Weight thì lão cứ mặc kế nó, miễn số thứ tự chương đúng là được.
coi như ta chưa nói gì nhé :015:
 

Top