[Tầm Thư] Lập team rà lỗi sưu tầm

kethattinhthu7

Phàm Nhân
Ngọc
50,065
Tu vi
0
Làm thêm nút báo lỗi trong bài đọc để ace đọc truyện rà mới nhanh chứ đội sưu chạy tool, đội rà lỗi đọc mắt thì sao làm xuể lão Thất ơi
Cảm ơn lão, để ta báo tech xem. Mà... lão nhận dịch truyện hem? :3cool_adore:
 

YÊULONGCỔĐẾ

Luyện Hư Trung Kỳ
Tầm Thư Hóa Thần
Ngọc
6,305
Tu vi
756
Từ 31 tháng 1 trở về trước nhé đội tuần tra bắt lỗi. Còn tháng này ae sưu chưa báo lương nên lấy gì bắt lỗi. Cơ bản cứ chương đã báo lương thì bắt lỗi. Hoàn toàn ủng hộ lão thất vấn đề này. Cũng góp ý luôn với lão thất là có thể thêm phần tổng chương của mỗi truyện không. Khi nhìn vào truyện là biết bao nhiêu chương ấy. Chứ việc sưu tầm truyện không nhảy nguồn, không trùng chương thì dễ rồi. Còn nó nhảy vài chương trùng vài chương thì lúc báo lương rất vất vả. Đơn cử như ta thì sẽ không nhớ đâu. Vì công việc của ta nhớ chưa hết mà. Lên BNS giải trí đóng góp nhưng không thể phải nhớ từng việc. Ta bây giờ muốn báo bao nhiêu chương toàn phải sang yy vì nó cũng sưu nhưng nó cứ theo stt sưu
Ví dụ nguồn c1 nhảy c3 nó vẫn nhảy 1 lên 2.
@kethattinhthu7
 

Sided Lovettt

Đạo Tổ Địa Cảnh
Super-Moderator
Cũng góp ý luôn với lão thất là có thể thêm phần tổng chương của mỗi truyện không. Khi nhìn vào truyện là biết bao nhiêu chương ấy. Chứ việc sưu tầm truyện không nhảy nguồn, không trùng chương thì dễ rồi. Còn nó nhảy vài chương trùng vài chương thì lúc báo lương rất vất vả. Đơn cử như ta thì sẽ không nhớ đâu. Vì công việc của ta nhớ chưa hết mà. Lên BNS giải trí đóng góp nhưng không thể phải nhớ từng việc. Ta bây giờ muốn báo bao nhiêu chương toàn phải sang yy vì nó cũng sưu nhưng nó cứ theo stt sưu
Ví dụ nguồn c1 nhảy c3 nó vẫn nhảy 1 lên 2.
@kethattinhthu7
Lão nhấn vào phần "Chi tiết" ở trang truyện để xem nhé. Số Weight là tổng chương của truyện.
 

Top