[Tầm Thư] Lập team rà lỗi sưu tầm

kethattinhthu7

Phàm Nhân
Ngọc
19,864
Tu vi
0
Như đã thông báo trước đó, đến hết ngày 27/02 mà mọi người vẫn chưa fix các lỗi sưu tầm thì lão Thất sẽ thi triển "bàn tay vàng" thu hồi lương đã phát của mọi người. Nhưng làm thì mọi người bảo ta cường hào ác bá quá, :3cool_adore:nên thôi thì đổi phương án khác:

- Giam lương sưu tháng 2.

- Đối với truyện nào có từ 3 lỗi trở lên (kể cả lỗi báo lương không chính xác), sẽ thu hồi 40% lương của truyện đó; trường hợp dưới 3 lỗi thì mỗi lỗi thu hồi 5% ngọc. Số ngọc đã thu này sẽ chia cho người phát hiện lỗi và người sửa lỗi theo tỷ lệ 50/50.

Ví dụ: Trong tháng 1, @kethattinhthu7 nhận 30.000 ngọc từ sưu tầm truyện Quỷ Bí Chi Chủ, bị @Hân Di phát hiện có 3 lỗi và được @Sided Lovettt fix lỗi hộ. @kethattinhthu7 sẽ bị thu hồi 12.000 ngọc, @Hân Di được nhận 6.000 ngọc, @Sided Lovettt được nhận 6.000 ngọc. Nếu phát hiện 1 lỗi thì @Hân Di@Sided Lovettt mỗi người nhận 750 ngọc.

Mọi người đừng ngại mất lòng nhau, đây là cơ hội làm giàu không khó, có bị mất lòng thì phần mất lòng đó cho ta nhận hộ. :hottien:

Các thành viên khác cảm thấy team sưu tầm nhận ngọc dễ dàng quá thì đây là cơ hội kìm chân tiến cảnh tu vi của họ. :006:

Cc: @Tiểu Tán Tu @Mạt Thế Phàm Nhân @Hoa Ly Hi Dạ @Sided Lovettt @Dạ Lang Vân @tiểu toán bàn @Minh Nguyệt Châu Sa...

P/s: Còn gì vui hơn được "trộm" ngọc công khai từ túi của người khác nà. :a533doe:
 

Tiểu Tán Tu

Luyện Khí Sơ Kỳ
Chuyển Ngữ Tinh Tiến
Ngọc
721
Tu vi
16
Như đã thông báo trước đó, đến hết ngày 27/02 mà mọi người vẫn chưa fix các lỗi sưu tầm thì lão Thất sẽ thi triển "bàn tay vàng" thu hồi lương đã phát của mọi người. Nhưng làm thì mọi người bảo ta cường hào ác bá quá, :3cool_adore:nên thôi thì đổi phương án khác:

- Giam lương sưu tháng 2.

- Đối với truyện nào có từ 3 lỗi trở lên (kể cả lỗi báo lương không chính xác), sẽ thu hồi 40% lương của truyện đó; trường hợp dưới 3 lỗi thì mỗi lỗi thu hồi 5% ngọc. Số ngọc đã thu này sẽ chia cho người phát hiện lỗi và người sửa lỗi theo tỷ lệ 50/50.

Ví dụ: Trong tháng 1, @kethattinhthu7 nhận 30.000 ngọc từ sưu tầm truyện Quỷ Bí Chi Chủ, bị @Hân Di phát hiện có 3 lỗi và được @Sided Lovettt fix lỗi hộ. @kethattinhthu7 sẽ bị thu hồi 12.000 ngọc, @Hân Di được nhận 6.000 ngọc, @Sided Lovettt được nhận 6.000 ngọc. Nếu phát hiện 1 lỗi thì @Hân Di@Sided Lovettt mỗi người nhận 750 ngọc.

Mọi người đừng ngại mất lòng nhau, đây là cơ hội làm giàu không khó, có bị mất lòng thì phần mất lòng đó cho ta nhận hộ. :hottien:

Các thành viên khác cảm thấy team sưu tầm nhận ngọc dễ dàng quá thì đây là cơ hội kìm chân tiến cảnh tu vi của họ. :006:

Cc: @Tiểu Tán Tu @Mạt Thế Phàm Nhân @Hoa Ly Hi Dạ @Sided Lovettt @Dạ Lang Vân @tiểu toán bàn @Minh Nguyệt Châu Sa...

P/s: Còn gì vui hơn được "trộm" ngọc công khai từ túi của người khác nà. :a533doe:
Đệ có 1 chữ thôi "lười" ^^ , đệ chỉ cố gắng tập trung sưu có tâm và trách nhiệm với bộ mình đã nhận, đi tìm lỗi sưu của các bác khác mờ hết mắt, người ta thường nói xây mới còn dễ hơn sửa cũ mà hihi
 

Tiểu Tán Tu

Luyện Khí Sơ Kỳ
Chuyển Ngữ Tinh Tiến
Ngọc
721
Tu vi
16
Như đã thông báo trước đó, đến hết ngày 27/02 mà mọi người vẫn chưa fix các lỗi sưu tầm thì lão Thất sẽ thi triển "bàn tay vàng" thu hồi lương đã phát của mọi người. Nhưng làm thì mọi người bảo ta cường hào ác bá quá, :3cool_adore:nên thôi thì đổi phương án khác:

- Giam lương sưu tháng 2.

- Đối với truyện nào có từ 3 lỗi trở lên (kể cả lỗi báo lương không chính xác), sẽ thu hồi 40% lương của truyện đó; trường hợp dưới 3 lỗi thì mỗi lỗi thu hồi 5% ngọc. Số ngọc đã thu này sẽ chia cho người phát hiện lỗi và người sửa lỗi theo tỷ lệ 50/50.

Ví dụ: Trong tháng 1, @kethattinhthu7 nhận 30.000 ngọc từ sưu tầm truyện Quỷ Bí Chi Chủ, bị @Hân Di phát hiện có 3 lỗi và được @Sided Lovettt fix lỗi hộ. @kethattinhthu7 sẽ bị thu hồi 12.000 ngọc, @Hân Di được nhận 6.000 ngọc, @Sided Lovettt được nhận 6.000 ngọc. Nếu phát hiện 1 lỗi thì @Hân Di@Sided Lovettt mỗi người nhận 750 ngọc.

Mọi người đừng ngại mất lòng nhau, đây là cơ hội làm giàu không khó, có bị mất lòng thì phần mất lòng đó cho ta nhận hộ. :hottien:

Các thành viên khác cảm thấy team sưu tầm nhận ngọc dễ dàng quá thì đây là cơ hội kìm chân tiến cảnh tu vi của họ. :006:

Cc: @Tiểu Tán Tu @Mạt Thế Phàm Nhân @Hoa Ly Hi Dạ @Sided Lovettt @Dạ Lang Vân @tiểu toán bàn @Minh Nguyệt Châu Sa...

P/s: Còn gì vui hơn được "trộm" ngọc công khai từ túi của người khác nà. :a533doe:
Nếu đã vậy huynh cho đệ xin tiêu chuẩn của truyện sưu tầm chuẩn, để đệ tìm lỗi, riêng gì chứ vạch lá tìm sâu là nghề của đệ roài :cuoichet:
 

Top