[Đào Hoa Thôn] Chém Gió Đào Hoa Thôn - Lầu 8

Status
Not open for further replies.

Lục Lam

Luyện Khí Sơ Kỳ
Ngọc
10,264
Tu vi
10
Ta quên rồi. :bucminh:
Tình ta sáng tựa nguyệt hoa
Nỡ nào quân lỡ lựa lời cho qua :009: :009: :009: :009: :009: :009:
Đâu có dễ thế con. :5: ta đếm giờ theo số giờ đăng thơ. Vị chi một bài là 5 - 10 phút. Cứ thế mà tính :dv1tvcf:
Đau này biết nói với ai
Khổ này biết thốt lên cùng ai đây
Cầu cho Vy tỷ khẽ tha
Muội đây kính chúc muôn vàn lời khen
:be9d0di::be9d0di::be9d0di::be9d0di:
 

Tường Vy

Đại La Trung Vị
Thanh Ngọc Ký Giả
Ngọc
3,637
Tu vi
4,383
Cha ơi cha ơi cha đâu rồi :damvinhung: làm sao con hôn làn tóc rối...
Cha ơi cha ơi cha đâu rồi. :damvinhung: này cha này cha tìm vợ thôi

Cha ơi cha ơi cha đâu rồi :damvinhung: hãng "bia" gọi tên cha đấy sao

Cha ơi cha ơi cha mau về :dammy: gặp nhau để thấy cha còn không


:be9d0di:
 

Tường Vy

Đại La Trung Vị
Thanh Ngọc Ký Giả
Ngọc
3,637
Tu vi
4,383
Tình ta sáng tựa nguyệt hoa
Nỡ nào quân lỡ lựa lời cho qua :009: :009: :009: :009: :009: :009:


Đau này biết nói với ai
Khổ này biết thốt lên cùng ai đây
Cầu cho Vy tỷ khẽ tha
Muội đây kính chúc muôn vàn lời khen
:be9d0di::be9d0di::be9d0di::be9d0di:
Thói đời vốn lắm bon chen
Một lời đã định dẫu khen cũng thừa
Ra tay phải nặng mới chừa
Nếu mà nhân nhượng thì chưa vừa lòng

:naynhe:
 
Ngọc
13,795
Tu vi
3
Status
Not open for further replies.

Top