[Ebook] Nhờ team eBook đóng tập truyện

kethattinhthu7

Phàm Nhân
Ngọc
89.187,44
Tu vi
0,00
Có một số truyện trên BNS dính bản quyền nên phải xóa, BQT cũng tiếc công sức mọi người bỏ ra lắm nhưng việc xóa thì phải làm. Để lưu giữ chúng, BQT nhờ team eBook đóng tập các truyện này hộ trước khi xóa. :thank:

cc: @Vũ Tích @Mèo Bụng Phệ @reg14 @CT4M ...

Các truyện cần đóng eBook gồm:

 

Sided Lovettt

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Administrator
Có một số truyện trên BNS dính bản quyền nên phải xóa, BQT cũng tiếc công sức mọi người bỏ ra lắm nhưng việc xóa thì phải làm. Để lưu giữ chúng, BQT nhờ team eBook đóng tập các truyện này hộ trước khi xóa. :thank:

cc: @Vũ Tích @Mèo Bụng Phệ @reg14 @CT4M ...

Các truyện cần đóng eBook gồm:
Ebook Siêu Thần Cơ Giới Sư [Dịch] (1-192): PRC
Ebook Siêu Thần Cơ Giới Sư [Convert] (1-1173): PRC
Ebook Tu Chân Nói Chuyện Phím Quần [Convert] (Full): PRC
Ebook Thiên Hậu Trở Về [Dịch] (1-356): PRC
Ebook Triệu Hoán Mộng Yểm [Convert] (1-926): PRC
Ebook Tam Thốn Nhân Gian [Dịch] (1-224): PRC
Ebook Tam Thốn Nhân Gian [Convert] (1-839): PRC

:hoa::hoa::hoa:

Riêng các chương convert Tam Thốn Nhân Gian từ 838 về sau của converter reg14 sẽ có tại đây: Tam Thốn Nhân Gian - Nhĩ Căn - reg14 convert (Link ở trang cá nhân của lão @reg14).
 
Top