Tìm kiếm siêu phẩm

Status
Not open for further replies.

Vong Mạng

Chân Tiên Hậu Kỳ
Super-Moderator
Thẩm Phán TTP
Ngọc
161,192
Tu vi
2,300
Miêu Nị, Phong Hỏa Hí Chư Hầu, Mực Thích Lặn Nước, Hồ Điệp Lam. Đọc của mấy ông này truyện nào cũng hay, bút lực càng viết càng cao.
 

Lan Chi

Luyện Hư Sơ Kỳ
Moderator
Ngọc
50,567
Tu vi
679
để đi ngó thử 1 phát :004:
thôi, bỏ đi mà làm người...khoảng nửa đầu hấp dẫn, nhưng về sau cứ một mô típ vượt ra khỏi thế giới A, tới thế giới B lớn hơn, mạnh hơn, main lại vật lộn trở thành cường giả, rồi lại quay về quê hương...rồi lại đi ...cứ vậy mà tác viết ko chán luôn.
 

Độc Hành

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Administrator
Chân Kinh Hộ Pháp PNT
Ngọc
191,612
Tu vi
8,888
thôi, bỏ đi mà làm người...khoảng nửa đầu hấp dẫn, nhưng về sau cứ một mô típ vượt ra khỏi thế giới A, tới thế giới B lớn hơn, mạnh hơn, main lại vật lộn trở thành cường giả, rồi lại quay về quê hương...rồi lại đi ...cứ vậy mà tác viết ko chán luôn.
Con gái thức khuya ---> xấu.
 

Vì anh vô tình

Luyện Hư Trung Kỳ
Ngọc
79,063
Tu vi
747
thôi, bỏ đi mà làm người...khoảng nửa đầu hấp dẫn, nhưng về sau cứ một mô típ vượt ra khỏi thế giới A, tới thế giới B lớn hơn, mạnh hơn, main lại vật lộn trở thành cường giả, rồi lại quay về quê hương...rồi lại đi ...cứ vậy mà tác viết ko chán luôn.
Dô đọc 1c thấy không ổn lắm nên bỏ rồi tỷ :5cool_big_smile:
 
Status
Not open for further replies.

Top