Tìm kiếm siêu phẩm

Status
Not open for further replies.

Vì anh vô tình

Luyện Hư Trung Kỳ
Ngọc
74,993
Tu vi
747
Mong được chỉ điêm truyện nào mà tầm dước 3k chương. 3Q các đạo hữu trước.
Đạo hữu thật kiên trì ta thì thường đọc truyện dưới 1k chương, còn mấy truyện 2k chương trở lên thì nghỉ. Vì theo kinh nghiệm càng dài viết càng dở tất nhiên vẫn có ngoại lệ nhưng rất ít
 

Mạt Thế Phàm Nhân

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Moderator
Tầm Thư Đại Thừa
Ngọc
11,177
Tu vi
6,868
Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt mà không nhận á, hỏi đi đâu, lão tổ box convert không hỏi a. Xưa nay đào tạo nhiều nguồn nhưng huynh chỉ mới nhận 1 nữ đệ tử thôi ý. 😑
bác dạo này lắm việc thế, e lại khó đào tạo, ai dám nhờ bác chứ
 
Status
Not open for further replies.

Top