Luận Truyện Tuyến xe bus cuối ngày mang số 13 - Lão già tám mươi

Haihoatac

Phàm Nhân
Ngọc
2,549
Tu vi
0
Hics truyện được khúc đầu, về sau nhạt. Tình tiết cứ kéo dài nhảm. Đọc gần 30c mà cứ vòng vo lại hoài. hixx , vẫn chân thành cảm ơn bác dịch truyện này.
 

Top