Luận Truyện Tuyến xe bus cuối ngày mang số 13 - Lão già tám mươi

Vạn Cổ

Luyện Hư Hậu Kỳ
Moderator
Dịch Giả Trường Sinh
Ngọc
107,903
Tu vi
888

Mộ Quân

Luyện Khí Sơ Kỳ
Ngọc
269
Tu vi
16

Lan Chi

Luyện Hư Sơ Kỳ
Moderator
Ngọc
50,567
Tu vi
679

Mộ Quân

Luyện Khí Sơ Kỳ
Ngọc
269
Tu vi
16
@Vạn Cổ tiểu Đô Đô, cậu có cách nào miêu tả màu đỏ trong truyện kinh dị không. Mấy lão này thích màu đỏ, cứ một đỏ, hai đỏ, n đỏ. Tớ dịch đến sắp ói ra, cái quỷ gì cũng đỏ, giờ chơi luôn cả quan tài đỏ :38: thiệt nhỏ lớn toàn thấy quan tài đánh vecni sơn bóng, màu gỗ nâu, màu vàng, màu đen...chưa từng thấy cái quan tài nào toàn thân đỏ cả :thodai:
 

Top