Luận Truyện Tuyến xe bus cuối ngày mang số 13 - Lão già tám mươi

Lan Chi

Luyện Hư Sơ Kỳ
Moderator
Ngọc
51,367
Tu vi
679

Mộ Quân

Luyện Khí Sơ Kỳ
Ngọc
269
Tu vi
16
Đệ sẽ đăng reader sau audio 1, 2 ngày chẳng hạn. Tùy theo lịch của đệ.
Chương dịch thì tỷ nhận, đọc để làm audio trước. Để nhắn @Chí Bảo up luôn các chương còn lại lên cho song song với reader đã.
Cứ giữ tiến độ một ngày một chương youtube đi tỉ, để có thời gian cho chúng ta trữ hàng.

Còn sau này, reader đăng sau audio 1 hoặc 2 ngày, đấy là do lịch audio nữa, chứ audio mà cứ bắn đều đều ngày/chương mà reader lại đăng sau 2 ngày, tích lũy dần dần thì vẹo :2sx6w5x:
 

Top