Luận Truyện Tuyến xe bus cuối ngày mang số 13 - Lão già tám mươi

Mộ Quân

Kim Đan Sơ Kỳ
Ngọc
297,67
Tu vi
141,00

Tuyến xe bus cuối ngày mang số 13
Tác giả: Lão già tám mươi
Tóm tắt
Tôi là tài xế xe bus số 13 chuyên chạy chuyến chót chét trong ngày
Mỗi đếm lúc 11 giờ tôi phải chạy một cuốc ra ngoại ô

Câu chuyện này thực sự là thuốc phiện, nhào vào lỡ nghiện rồi đừng trách!
Trong truyện mấy thím có thể phát hiện mấy điều
  1. Các thánh xưa giờ đoán tình tiết bách phát bách trúng, thế nào cũng sẽ liên tiếp bị vả mồm.
  2. Vừa đọc vừa hoang mang "Chuyện gì xảy ra thế này?" Nhưng đừng vì thế mà nghi ngờ cuộc đời, cứ tiếp tục xem nữa đi.
Bức màn huyền bí này sẽ cứu rỗi đời các ngươi hỡi đám nạn dân đói truyện kia!!!!

Link truyện dịch: Tuyến xe bus cuối ngày mang số 13
 
Last edited:

Phong Thanh

Phàm Nhân
Dịch Giả Thái Tuế
Ngọc
-1,87
Tu vi
0,00

Tuyến xe bus cuối ngày mang số 13
Tác giả: Lão già tám mươi
Tóm tắt
Tôi là tài xế xe bus số 13 chuyên chạy chuyến chót chét trong ngày
Mỗi đếm lúc 11 giờ tôi phải chạy một cuốc ra ngoại ô

Câu chuyện này thực sự là thuốc phiện, nhào vào lỡ nghiện rồi đừng trách!
Trong truyện mấy thím có thể phát hiện mấy điều
  1. Các thánh xưa giờ đoán tình tiết bách phát bách trúng, thế nào cũng sẽ liên tiếp bị vả mồm.
  2. Vừa đọc vừa hoang mang "Chuyện gì xảy ra thế này?" Nhưng đừng vì thế mà nghi ngờ cuộc đời, cứ tiếp tục xem nữa đi.
Bức màn huyền bí này sẽ cứu rỗi đời các ngươi hỡi đám nạn dân đói truyện kia!!!!
Cầu link đi ku Quân :D
 
Top