Thông Báo Báo lương truyện dịch tháng 1/2020

Diệp Lưu Cát

Hóa Thần Hậu Kỳ
Ngọc
32,026
Tu vi
540
Ca ứng trước cho muội 9103 ngọc hén, tháng sau muội vào báo lương lại con số này rồi huynh cấn trừ sau, giờ sửa con số mắc công Thất ca nữa :D @Diệp Lưu Cát
vậy thôi ạ không cần ứng đâu ạ, để tháng sau em cố gắng vào báo lương đúng hạn. Cảm ơn mọi người rất nhiềuu. :znxbqq4:
 

Vạn Cổ

Luyện Hư Trung Kỳ
Moderator
Dịch Giả Trường Sinh
Ngọc
102,770
Tu vi
757

Top