Thông Báo Báo lương truyện dịch tháng 1/2020

Độc Lữ Hành

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Administrator
Dịch Giả Tử Vi
Ngọc
683,091
Tu vi
8,888
I/ Mục đích

- Topic này là nơi dịch giả một bộ truyện, nhóm trưởng hoặc người đại diện các đầu truyện dịch vào báo tổng số chương dịch đã đăng trong tháng của bộ truyện mình đang làm (thời hạn tính từ ngày 1-->ngày cuối cùng của tháng), đồng thời nhận ngọc về phát lại cho các thành viên. Ai báo sau hạn thông báo sẽ không giải quyết với bất kỳ lý do gì, mọi người nên tôn trọng quy tắc. (Sẽ tính luôn cho các bạn 10% phí chuyển ngọc nếu cần phát lại cho thành viên, dịch giả solo sẽ không có 10% phí chuyển).

- Vinh danh những Dịch giả xuất sắc nhất.

- Vinh danh những đầu truyện thành tích cao nhất.

II/ Thể lệ, quy định

- Khi nhóm trưởng vào báo chương, mỗi thành viên trong nhóm các bạn dịch được bao nhiêu chương, cụ thể là chương nào, các bạn cần ghi ra một cách chi tiết!

- Những chương nào có số từ đủ để tính thành 2 chương, 3 chương,... thì các bạn cũng tổng kết và ghi luôn ra.

- Chỉ tính số chương đã đăng, không tính các chương đã dịch nhưng chưa đăng.

III/ Chế độ lương, thưởng

1. Lương:

- Chương thường: 1.000 ngọc/chương.

- Chương đuổi: 3.000 ngọc/chương.

- Riêng các chương được đăng từ 29-5 (AL) tức 23-29 (DL) sẽ được x4.

2. Thưởng:

- Thưởng vật phẩm:

+ Truyện:
  • Đệ nhất: 3 vật phẩm, mỗi vật phẩm trị giá không quá 15.000 ngọc.
  • Đệ nhị: 3 vật phẩm, mỗi vật phẩm trị giá không quá 10.000 ngọc.
  • Đệ tam: 3 vật phẩm, mỗi vật phẩm trị giá không quá 5.000 ngọc.
+ Dịch giả:
  • Đệ nhất: 1 vật phẩm trị giá không quá 30.000 ngọc.
  • Đệ nhị: 1 vật phẩm trị giá không quá 20.000 ngọc.
  • Đệ tam: 1 vật phẩm trị giá không quá 10.000 ngọc.
Mẫu báo danh lãnh lương truyện dịch
- Truyện ABC: 10c (từ 1 đến 10)
+ Bao nhiêu chương biên? Ai là người biên? (Lương biên người biên tự thỏa thuận với dịch giả)
+ Dịch giả 1: Dịch được bao nhiêu chương? Số ngọc tương ứng?
+ Dịch giả 2: Dịch được bao nhiêu chương? Số ngọc tương ứng?
Tổng: ??? ngọc.

- Các dịch giả, trưởng nhóm dịch được bao nhiêu cứ báo chương, tại hạ tin tưởng mọi người và sẽ ngẫu nhiên kiểm tra thôi. :1cool_look_down:

- Việc bản dịch quá nhiều lỗi hay chưa đạt chuẩn các bạn hãy mạnh dạn báo lại, chúng tôi sẽ nhắc nhở, nhờ người biên và tạm tháo xuống đến khi có bản dịch phù hợp hơn.

*Lưu ý:
+ Một nhóm nhiều thành viên, lương cơ bản gửi cho nhóm trưởng, lương thưởng theo chương từng người gửi cá nhân.
+ Hạn chót báo chương là ngày 10 tháng tiếp theo. Quá thời hạn trên mà không báo, lương của tháng đó sẽ được báo dồn cho tháng sau, nhưng chính sách thưởng của tháng sau sẽ không được cộng thêm chương của tháng trước đó.

Mọi người hạn chế SPAM nhé.
 

Minh Nguyệt Châu Sa

Thái Ất Thượng Vị
Tiên Nữ Phát Quà
Ngọc
392,268
Tu vi
3,554
Truyện: Lạn Kha Kì Duyên - Chân Phí Sự
Đã đăng từ chương 34-71 (38 chương), trong đó:
1, @Minh Nguyệt Châu Sa :
Chương đăng ngày thường: 34, 36, 38, 43, 46-47, 53, 55-56 = 9 chương = 9.000 ngọc
Chương đăng ngày Tết: 58-59, 61, 63-64, 67-71 = 10 chương = 40.000 ngọc
2, @Phong Thanh :
Chương đăng ngày thường: 37, 39-40, 44, 48, 54 = 6 chương = 6.000 ngọc
Chương đăng ngày Tết: 57, 62 = 2 chương = 8.000 ngọc
3, @Sided Lovettt :
Chương đăng ngày thường: 41-42, 45 = 3 chương = 3.000 ngọc
Chương đăng ngày Tết: 60 = 1 chương = 4.000 ngọc
4, @Lười biếng giả :
Chương đăng ngày thường: 35, 51-52 = 3 chương = 3.000 ngọc
5, @Cua Đá
Chương đăng ngày thường: 50= 1 chương = 1.000 ngọc
Chương đăng ngày Tết: 65-66 = 2 chương = 8.000 ngọc
6, @Trando
Chương đăng ngày thường: 49 = 1 chương = 1.000 ngọc

Tổng = 86.400 ngọc (đã bao gồm phí chuyển ngọc 10%)
@Độc Hành @VoMenh
 
Last edited:

Độc Lữ Hành

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Administrator
Dịch Giả Tử Vi
Ngọc
683,091
Tu vi
8,888
Truyện: Lạn Kha Kì Duyên - Chân Phí Sự
Đã đăng từ chương 34-71 (38 chương), trong đó:
1, @Minh Nguyệt Châu Sa :
Chương đăng ngày thường: 35-36, 38, 43, 46-47, 53, 55-56 = 9 chương = 9.000 ngọc
Chương đăng ngày Tết: 58-59, 61, 63-64, 67-71 = 10 chương = 40.000 ngọc
2, @Phong Thanh :
Chương đăng ngày thường: 37, 39-40, 44, 48, 54 = 6 chương = 6.000 ngọc
Chương đăng ngày Tết: 57, 62 = 2 chương = 8.000 ngọc
3, @Sided Lovettt :
Chương đăng ngày thường: 41-42, 45 = 3 chương = 3.000 ngọc
Chương đăng ngày Tết: 60 = 1 chương = 4.000 ngọc
4, @Lười biếng giả :
Chương đăng ngày thường: 34, 51-52 = 3 chương = 3.000 ngọc
5, @Cua Đá
Chương đăng ngày thường: 50= 1 chương = 1.000 ngọc
Chương đăng ngày Tết: 65-66 = 2 chương = 8.000 ngọc
6, @Trando
Chương đăng ngày thường: 49 = 1 chương = 1.000 ngọc

Tổng = 86.400 ngọc (đã bao gồm phí chuyển ngọc 10%)
@Độc Hành @VoMenh
Bữa sau muội làm cái bảng excel cho nó dễ đọc muội :)
 

Độc Lữ Hành

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Administrator
Dịch Giả Tử Vi
Ngọc
683,091
Tu vi
8,888
- Truyện Lâm UYên Hành:
- Nhockd255: 26 chương (từ chương 15 - 40)
Số chương trong 23-29 (DL): 10 chương (28 - 37)
Tổng: 16 x1.000 + 10 x 4000 = 56.000 ngọc.
P/s: ủa có tính chương chuẩn 2k chữ không hay là tính chương gốc lun dzạ?
Chương nào lên tầm 3k chữ mới bắt đầu tính chương chia ra số chữ nha, dưới 3k vẫn tính là chương thường 1000 ngọc.
 

Top