Thông Báo Báo lương Sưu tầm tháng 1/2020

Status
Not open for further replies.

kethattinhthu7

Phàm Nhân
Ngọc
19,864
Tu vi
0
Ta nhớ thông báo gần nhất liên quan đến sưu ko nói bỏ vì mức áp cấp bậc mới chưa có, vậy có nghĩa là cái cũ vẫn đang được thực hiện mới phải.

Ngoài ra sưu hoàn thành 1 đầu truyện được thưởng 300n không lẽ cũng bị bỏ sao @.@
Đệ đọc không kỹ, bỏ thưởng ngọc tất cả các khoản: mới tạo, hoàn thành... nha.

Lý do: phức tạp, tăng khối lượng công việc cho mod; chế độ lương mới đã bù đủ cho việc bỏ thưởng.
4. Thưởng:

- Bỏ thưởng ngọc.
 

Sided Lovettt

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Super-Moderator
Ngọc
3,881,765
Tu vi
9,663

Vì anh vô tình

Luyện Hư Trung Kỳ
Ngọc
74,998
Tu vi
747
Xếp hạng sưu tầm giả tháng 1/2020:
  1. Đệ nhất: @Sided Lovettt
  2. Đệ nhị: @Mạt Thế Phàm Nhân
  3. Đệ tam @Vì anh vô tình
Hai lão @Mạt Thế Phàm Nhân@Vì anh vô tình xin vào xác nhận giúp ta có nhận title danh hiệu tháng không nhé. :thank:

Nếu muốn xem trước title danh hiệu tháng "hình dáng tròn méo như thế nào" thì có thể vào profile của tiên tử @nhockd255 nhìn thử rồi quyết định có nhận hay không nha. 🥴
Xin kíu vậy ta thích tự nhiên hơn :015:
 

Mạt Thế Phàm Nhân

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Moderator
Tầm Thư Đại Thừa
Ngọc
11,182
Tu vi
6,868
Xếp hạng sưu tầm giả tháng 1/2020:
  1. Đệ nhất: @Sided Lovettt
  2. Đệ nhị: @Mạt Thế Phàm Nhân
  3. Đệ tam @Vì anh vô tình
Hai lão @Mạt Thế Phàm Nhân@Vì anh vô tình xin vào xác nhận giúp ta có nhận title danh hiệu tháng không nhé. :thank:

Nếu muốn xem trước title danh hiệu tháng "hình dáng tròn méo như thế nào" thì có thể vào profile của tiên tử @nhockd255 nhìn thử rồi quyết định có nhận hay không nha. 🥴
Thôi lão ạ, ta cứ để bt như này là được ồi
 
Status
Not open for further replies.

Top