Thông Báo Báo lương Sưu tầm tháng 1/2020

Status
Not open for further replies.

Sided Lovettt

Đạo Tổ Địa Cảnh
Super-Moderator
Tổng hợp bảng lương sưu tầm Bạch Ngọc Sách tháng 1/2020

Nếu mọi người đã bị đánh thuế hết rồi thì hôm nay phát lương luôn nhé :5cool_big_smile:Tag: @sói già đơn độc, @Tường Vy, @Minh Nguyệt Châu Sa, @KenBen, @Mạt Thế Phàm Nhân, @Hân Di, @Sơn Lão Ma, @Hoa Ly Hi Dạ, @Hồ Nhất Đao, @Vì anh vô tình, @Lười biếng giả
Đã chuyển lương cho tất cả theo bảng trên, mọi người kiểm tra lại có nhầm lẫn sai sót gì không nhé. :5cool_big_smile:

Tag: @sói già đơn độc, @Tường Vy, @Minh Nguyệt Châu Sa, @KenBen, @Mạt Thế Phàm Nhân, @Hân Di, @Sơn Lão Ma, @Hoa Ly Hi Dạ, @Hồ Nhất Đao, @Vì anh vô tình, @Lười biếng giả @Dạ Lang Vân @cglcb @BsChien @kethattinhthu7
 

Mạt Thế Phàm Nhân

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Moderator
Tầm Thư Đại Thừa
Ngọc
16,464
Tu vi
6,789
cấp bật hết được thưởng bonus rồi
Ta nhớ thông báo gần nhất liên quan đến sưu ko nói bỏ vì mức áp cấp bậc mới chưa có, vậy có nghĩa là cái cũ vẫn đang được thực hiện mới phải.

Ngoài ra sưu hoàn thành 1 đầu truyện được thưởng 300n không lẽ cũng bị bỏ sao @.@
 
Status
Not open for further replies.

Top