[Tầm Thư] Truyện khuyến khích sưu tầm tháng 2/2020

Status
Not open for further replies.

tiểu toán bàn

Đại Thừa Sơ Kỳ
Ngọc
813
Tu vi
1,387
Bộ tiên thảo cung ứng thương bên cv ngừng mấy hôm rồi. Mà bên tangthuvien vẫn ra đều. Mà trước ta sưu bên cv liệu nên đợi cv ra hay nhảy qua tangthuvien sưu đây để đảm bảo chương mới nhất
@Sided Lovettt @tiểu toán bàn
Bên nào có thì sưu thôi lão trừ phi bản bên kia quá tệ thì mới nên chờ.
 

Sided Lovettt

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Super-Moderator
Ngọc
3,881,765
Tu vi
9,663
2 bộ vu tụng và thiên A giáng lâm huynh @tiểu toán bàn tạo truyện và tạo bìa luôn giúp đệ được không? Đệ chưa tạo lần nào sợ tạo nhầm ^^
Lão cứ tạo đi rồi dẫn link sang đây, có sai sót gì ta sẽ sửa rồi liệt kê ra để lần sau không bị nữa, vì là truyện convert nên bìa cứ lấy từ trang nguồn sưu là được.

Cơ bản thì cứ theo hướng dẫn này mà tạo là được, thật ra thì y như tạo truyện convert chỉ thêm bước chuyển về flag sưu tầm thôi: Chú Ý - Hướng dẫn thêm hậu tố [C] khi sưu tầm truyện convert
 

Sided Lovettt

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Super-Moderator
Ngọc
3,881,765
Tu vi
9,663
Đệ đăng kí sưu bộ mỹ thực cung ứng thương, hủy sưu bộ tối cường hệ thống nhé huynh @tiểu toán bàn
Bộ tối cường hệ thống vào vip rồi thì cuối tháng (hoặc là bây giờ luôn cũng được) sẽ lưu trữ vào thẻ spoiler ngay bên dưới danh sách. Cứ cách một khoảng thời gian (Tầm 1-2 tháng gì đó) sẽ check lại một lần nếu mở vip sẽ thông báo cho mọi người tiếp tục sưu tầm.

Bên trên đã nhắc nhở rồi nên lão cứ sưu xong hai bộ kia đến chương mới nhất rồi báo lại, ta sẽ cập nhật tên lão vào danh sách sưu bộ mỹ thực cung ứng thương. :tjuwxyg:
 
Status
Not open for further replies.

Top