TNĐ Tán công tặng ngọc - Vongngucaca

Vong Vất Vưởng

Phàm Nhân
Ngọc
9
Tu vi
0
🌿🌿🌿🌿Chư vị đạo hữu gần xa thân mến! 🌿🌿🌿🌿

Do duyên PNTT mà tại hạ tham gia BNS. Ngẫm lại cũng đã hơn một năm
Để kỷ niệm thời gian này , tại hạ có nhã ý tặng mỗi người like 👉, hoặc thả tim 😍, haha 😄, wow bài viết này là 1k ngọc.Lưu ý: mỗi người chỉ được tặng 1 lần. Ngọc được thanh toán trong khoảng 5 ngày một lần!
Chương trình kết thúc đến khi tu vi của tại hạ lùi về 99.


Chúc các vị một năm mới tốt lành, nhiều sức khỏe!
:chucmung::chucmung::chucmung:
 
Last edited:

vanfsn

Hóa Thần Trung Kỳ
Ngọc
22
Tu vi
467
🌿🌿🌿🌿Chư vị đạo hữu gần xa thân mến! 🌿🌿🌿🌿

Do duyên PNTT mà tại hạ tham gia BNS. Ngẫm lại cũng đã hơn một năm
Để kỷ niệm thời gian này , tại hạ có nhã ý tặng mỗi người like 👉, hoặc thả tim 😍, haha 😄, wow là 1k ngọc.Lưu ý: mỗi người chỉ được tặng 1 lần. Ngọc được thanh toán trong khoảng 5 ngày một lần!
Chương trình kết thúc đến khi tu vi của tại hạ lùi về 99.


Chúc các vị một năm mới tốt lành, nhiều sức khỏe!
:chucmung::chucmung::chucmung:
Ta Wow rồi đó đạo hữu, KK

:chucmung::chucmung::chucmung:
 

MaThiênHành

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Administrator
Ngọc
55,702
Tu vi
6,472
lão Mod nào sửa cái chữ :Even thành màu đỏ hộ ta cái @MaThiênHành
Sr lão, hiện prefix Event chỉ để dành cho BQT sử dụng.
Rất cảm ơn lão về tinh thần tổ chức sự kiện, ta sẽ sửa tên topic giúp lão cho đúng chính tả là [Event], và tặng lão vật phẩm [New] - Rồng Style để lão chỉnh sửa tiêu đề nha :D
 

Top