Luận Truyện Nơi nhận thảo luận góp ý cho truyện mới "Song Liêm Đoạt Mệnh" - Tác giả: Ta Treo Thật Rồi.

Lười biếng giả

Hóa Thần Trung Kỳ
Ngọc
1,291
Tu vi
469
Không có nữ chính là người thì cũng cần một con bọ ngựa cái làm nữ chính a .... :omh8dvo:
Chưa có bằng chứng nào chứng tỏ main được xuyên vào một con bọ ngựa đực. Đảm bảo main sẽ ko có kiến thức để phân biệt đực cái ở bọ ngựa do ko có hệ thống nhắc nhở hay gặp con bọ ngựa nào khác.
Lão tác có định cho bọ ngựa hóa hình không? Hóa ra cô gái thì 🤯
 

Tatreothatroi

Phàm Nhân
Ngọc
171
Tu vi
0
Chưa có bằng chứng nào chứng tỏ main được xuyên vào một con bọ ngựa đực. Đảm bảo main sẽ ko có kiến thức để phân biệt đực cái ở bọ ngựa do ko có hệ thống nhắc nhở hay gặp con bọ ngựa nào khác.
Lão tác có định cho bọ ngựa hóa hình không? Hóa ra cô gái thì 🤯
Có chứ. Tới lúc đó cho hóa thành gái mới vui há :omh8dvo:
 

Top