[Tầm Thư] Truyện BNS drop được sưu tầm tiếp

Mạt Thế Phàm Nhân

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Moderator
Tầm Thư Đại Thừa
Ngọc
16,464
Tu vi
6,789
@Mạt Thế Phàm Nhân Đệ đang sưu tầm truyện convert nào của BNS thế? Nếu có thì báo ở đây nha.

@Vì anh vô tình Ta vừa chuyển flag truyện Trùng Sinh Tiêu Dao Đạo.

@Sided Lovettt Cho huynh hỏi, tài khoản editor có khả năng nhập info hàng loạt hả?
Cái bộ của sa béo cvt dở, khi nào end chỉnh flag cũng đc.
Edit chỉ có thể xoá chương, nhập hàng loạt là Se thì phải
 

Vì anh vô tình

Luyện Hư Trung Kỳ
Ngọc
9,898
Tu vi
747

Sided Lovettt

Đạo Tổ Địa Cảnh
Super-Moderator

Sided Lovettt

Đạo Tổ Địa Cảnh
Super-Moderator
@Dạ Lang Vân @Sided Lovettt @cglcb @tiểu toán bàn
Nhờ mod giúp muội:
1. Cập nhật truyện Tu chân tứ vạn niên không tìm được nguồn bản dịch.
2. Truyện Thánh Võ tinh thần của Loạn Thế Cuồng Đao đã được sư phụ @LOLOTICA convert tới chương 519 với tên Thánh vũ tinh thần
Thánh Vũ Tinh Thần [C] - Loạn Thế Cuồng Đao
Hiện muội sưu tầm tiếp có cần chuyển tag sưu tầm không?
Sẵn tiện báo giúp @Hân Di luôn.
Link: Thánh Vũ Tinh Thần [C] - Loạn Thế Cuồng Đao
Flag cũ: Convert => Đã chuyển flag sưu tầm.
 

YÊULONGCỔĐẾ

Luyện Hư Trung Kỳ
Tầm Thư Hóa Thần
Ngọc
6,305
Tu vi
756
Topic này ghi nhận tên, link truyện do BNS convert, dịch một phần hoặc từ đầu nhưng sau đó bị drop, team sưu tầm tiếp tục sưu nối. Mục đích của topic để ghi nhớ truyện sau khi hoàn thành sưu tầm, BQT sẽ gắn flag dịch, convert trở lại.

Mẫu:
- Tên truyện:
- Link:
- Flag cũ (dịch, convert):

Ví dụ:
- Tên truyện: Siêu Thần Chế Tạp Sư [C]
- Link: Siêu Thần Chế Tạp Sư [C] - -90º
- Flag cũ (dịch, convert): convert.

Không spam.
Mình bắt đầu sưu bộ Vạn Cổ Đệ Nhất Thần. Vậy mình có cần báo danh không. Với bộ Yêu Long Cổ Đế đã được chấp nhận sưu nối vậy có cần báo danh gì không.
 

Top