[Tầm Thư] Truyện BNS drop được sưu tầm tiếp

kethattinhthu7

Phàm Nhân
Ngọc
50,065
Tu vi
0
Topic này ghi nhận tên, link truyện do BNS convert, dịch một phần hoặc từ đầu nhưng sau đó bị drop, team sưu tầm tiếp tục sưu nối. Mục đích của topic để ghi nhớ truyện sau khi hoàn thành sưu tầm, BQT sẽ gắn flag dịch, convert trở lại.

Mẫu:
- Tên truyện:
- Link:
- Flag cũ (dịch, convert):

Ví dụ:
- Tên truyện: Siêu Thần Chế Tạp Sư [C]
- Link: Siêu Thần Chế Tạp Sư [C] - -90º
- Flag cũ (dịch, convert): convert.

Không spam.
 
Last edited:

Sided Lovettt

Đạo Tổ Địa Cảnh
Super-Moderator
Đã chuyển flag sưu tầm (trừ Đại Vương Tha Mạng) - kethattinhthu7

Mở hàng trước vậy


Truyện: Hệ Thống Hắc Khoa Kỹ Quán Nét - Nghịch Thủy Chi Diệp
Flag cũ: Dịch

Truyện: Đại Đạo Triều Thiên [Edit] - Miêu Nị
Flag cũ: Dịch (Truyện này ban đầu chỉ là edit lại bản convert)

Truyện: Tân Bạch Xà Vấn Tiên [C] - Thư Nam Trạch
Flag cũ: Convert

Truyện: Tuyết Trung Hãn Đao Hành [C] - Phong Hỏa Hí Chư Hầu
Flag cũ: Convert

Truyện: Đại Vương Tha Mạng [C] - Hội Thuyết Thoại Đích Trửu Tử
Flag cũ: Convert (Truyện này bị nhảy hơn 800 chương ở giữa, sưu trám vào. Đã hoàn thành)
 
Last edited by a moderator:

Minh Nguyệt Châu Sa

Kim Tiên Hậu Kỳ
Moderator
Tiên Nữ Phát Quà
Ngọc
179,410
Tu vi
2,888
Last edited by a moderator:

Top