Luận Truyện Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần - Lầu 3: Nam tử mất đi quyền lợi chết già

M.A.D

Hóa Thần Hậu Kỳ
Ngọc
154
Tu vi
541
* Hơn nửa cuộc đời đã hầu ở văn học mạng trên con đường này, chỉ hi vọng quãng đời còn lại có thể có cơ hội tiếp tục đi tới đích, mà không phải nửa đường bị ép chuyển lên cái khác đường cao tốc.

* Tạ mọi người, không đi, hợp đồng còn rất dài đâu. Hi vọng hết thảy chuyển biến tốt đẹp!

* Sẽ không chuyển trạm, ta hợp đồng dài lắm

Lão bảo đấy.
Đa tạ lão. Xem ra Nãi Kỵ gặp xui rồi. Nghe nói ai có tâm bên Duyệt Văn đều bị 10xu đá đít đi hết, sắp biến chỗ đấy thành tổng đàn Ma giáo ahuhu.
 

An Nam Tú

Phàm Nhân
Ngọc
17
Tu vi
0
Mục đích của Đệ Nhất Thần aka Đệ Nhất Thiên Đạo cũng chưa rõ. Vì sao vừa muốn hủy diệt chư thiên vạn giới lại vừa muốn cứu vớt chúng sinh
 

Trần Quang Đức

Phàm Nhân
Ngọc
88
Tu vi
0
Mục đích của Đệ Nhất Thần aka Đệ Nhất Thiên Đạo cũng chưa rõ. Vì sao vừa muốn hủy diệt chư thiên vạn giới lại vừa muốn cứu vớt chúng sinh
Em thấy cái ông này giống như kiểu quy tắc hóa hình như Mộng Giới Quy Tắc Tập Hợp Thể ý.
Hủy diệt thế giới thì cũng là quy trình sinh lão bệnh tử.
Còn ý muốn cứu vớt chúng sinh thì là ý niệm được sinh ra sau nhiều lần làm như vậy.
 

LTxT7

Phàm Nhân
Ngọc
196
Tu vi
0
Giờ mới phát hiện ra là sau khi Bá Tống lên thiên đạo, nhóm Cửu châu đã cai được bệnh vọng thiên a:((:((:(( không như quy tiền bối
 

Top