Luận Truyện Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần - Lầu 3: Nam tử mất đi quyền lợi chết già

Meo111Y

Phàm Nhân
Ngọc
343
Tu vi
0
Má ơi t vừa ms đọc mấy chap truyện tranh nhóm chat địa phủ gì gì đó, copy 100% cốt truyện thay tý tên chức danh công việc thôi, Nãi Kỵ đâm đơn lên tòa đc rồi đấy:tjuwxyg::gmywkam::gmywkam:
 

tronglovan

Phàm Nhân
Ngọc
2
Tu vi
1
Hụt lì xì rồi :((
Mà tội nghiệp 8 phẩm Thiên Kiếp, đang làm việc cũng bị con Hàng lôi ra thịt :cuoichet:
Chưa kể nhìn TK mới nhớ con Hàng chưa trả nợ cho Âm Ảnh Lãnh Chúa :cuoichet:
 

Top