Luận Truyện Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần - Lầu 3: Nam tử mất đi quyền lợi chết già

CT4M

Phàm Nhân
Chuyển Ngữ Đỉnh Phong
Ngọc
32.853,32
Tu vi
0,31
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần
修真聊天群
Tác giả: Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết
Thể loại: Tiên Hiệp, Đô Thị

Link: 《修真聊天群》_圣骑士的传说著_都市_起点中文网
http://www.piaotian.com/bookinfo/7/7580.html
Link convert:
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần [C] - Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết

Wiki
Wiki Tu Chân Liêu Thiên Quần
Mọi người cùng vào đóng góp, hoàn thiện nội dung wiki nhé:01:​
Các lầu thảo luận trước:
[Thảo Luận] - Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần - Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết
[Thảo Luận] - Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần - Lầu 2: Đại Tiền Bối Đáng Tin Cậy
Biên Soạn - Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần
Ngày nào đó, Tống Thư Hàng ngoài ý muốn gia nhập một cái trong tiên hiệp tự kỉ thâm niên người bệnh giao lưu quần, bên trong quần bạn bè đám đều lấy 'Đạo hữu' tương xứng, quần danh thiếp đều là các loại Phủ chủ, Động Chủ, Chân Nhân, Thiên Sư. Liền quần chủ lạc đường sủng vật khuyển đều gọi là Đại Yêu Khuyển rời nhà trốn đi. Cả ngày nói chuyện là luyện đan, xông Bí Cảnh, luyện công kinh nghiệm cái gì đấy.

Đột nhiên có một ngày, lặn xuống nước thật lâu hắn đột nhiên phát hiện. . . Quần trong từng cái quần thành viên, vậy mà toàn bộ là Tu Chân giả, có thể di sơn đảo hải, Trường Sinh nghìn năm cái chủng loại kia!

A a a a, thế giới quan tại trong một đêm triệt để nứt vỡ á!
 
Last edited:
Top