Thông Báo Báo lương Sưu tầm tháng 12/2019

Status
Not open for further replies.

Lười biếng giả

Hóa Thần Trung Kỳ
Ngọc
1,135
Tu vi
466
STTTruyệnChi TiếtSố Chương
1Siêu Thần Đạo Thuật [C] - Đương Niên Yên HoảChương khuyến khích: 545-62076
2Tòng Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn [C] - Quốc Vương Bệ HạChương khuyến khích: 1-845845
3Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc - Mai Can Thái Thiêu BínhChương khuyến khích: 470-725
Chương đả tự: 726-765
256
40
4Đỉnh Cấp Lưu Manh - Lý Thiếu TàChương khuyến khích: 1192-11954
- Tổng số chương khuyến khích: 1.181 x 70=82.670 (ngọc)
- Tổng số chương đả tự: 40 x 400=16.000 (ngọc)
Lương: 98.670 (ngọc)
@cglcb vực chủ xem xét
 
Status
Not open for further replies.

Top