Thông Báo Báo lương Sưu tầm tháng 12/2019

Status
Not open for further replies.

cglcb

Kim Đan Trung Kỳ
Moderator
Vực Chủ Vạn Vực
Ngọc
130,573
Tu vi
157
Mức lương sưu tầm tháng 12/2019:

1/ Đả tự: 400 ngọc/chương.

2/ Chương đuổi: 300 ngọc/chương.
Chương đuổi là chương được sưu tầm trong thời hạn không quá 12 giờ kể từ khi nguồn sưu tầm đăng trong danh sách truyện được BQT khuyến khích sưu tầm.
Ví dụ: Chương 1135 truyện Siêu Cấp Gen đăng vào lúc 10 giờ ngày 27/11/2019, sưu tầm chương 1135 này trong khoảng thời gian từ 10 giờ đến 22 giờ ngày 27/11/2019 thì được xem là chương đuổi.

3/ Chương truyện được khuyến khích: 70 ngọc/chương.
Chương truyện khuyến khích là chương của các truyện được BQT khuyến khích sưu tầm, đảm bảo khi hết tháng, chương sưu tầm cuối cùng của truyện cách chương mới nhất của trang nguồn không quá 2 chương.
Ví dụ: Đến 24 giờ ngày 30/11/2019, truyện Siêu Cấp Gen có chương mới nhất là 1135, nếu đến cùng thời gian này, chương sưu tầm cuối cùng ít nhất tới chương 1133 thì toàn bộ chương sưu tầm của truyện này trong tháng sẽ được tính là chương truyện được khuyến khích.

4/ Chương thường: 5 ngọc/chương.
Các trường hợp sau được xem là chương thường: những chương của truyện không nằm trong danh sách khuyến khích sưu tầm; không đạt yêu cầu của chương đuổi và chương truyện khuyến khích.
Ví dụ: Sưu tầm 50 chương từ chương 1 - 50 truyện Siêu Cấp Gen, tuy nằm trong truyện khuyến khích sưu tầm nhưng không thỏa mãn điều kiện "chương sưu tầm cuối cùng của truyện cách chương mới nhất của trang nguồn không quá 2 chương" nên chỉ được trả 5 ngọc/chương.

Lưu ý:
- Không báo chi tiết theo mẫu yêu cầu thì sẽ chi trả lương theo mức chương thường.
- Quá ngày 07/01/2020 nhưng chưa fix xong các lỗi sưu tầm sẽ không trả lương cho tháng 12/2019.

Mẫu báo lương:

Tổng lương = đả tự + chương đuổi + chương khuyến khích + chương thường.

A - Đả tự:

TTTruyệnĐã đả tựSố chương
1Phương Trượng - Đất Đen Tỏa Khói Xanh301 - 340, 346 - 35045

Tổng lương đả tự = số chương đả tự x 400

B - Chương đuổi:

TTTruyệnChi tiết chương đuổiSố chương
1Siêu Cấp Gen - Trừ chín Mươi802, 804, 8063

Tổng lương sưu tầm chương đuổi = số chương sưu đuổi x 300

C - Chương truyện khuyến khích:

TTTruyệnChi tiếtSố chương
1Siêu Cấp Gen - Trừ chín Mươi751 - 801, 803, 80553

Tổng lương sưu tầm chương đuổi = số chương sưu đuổi x 70

D - Chương thường:

TTTruyệnChi tiếtSố chương
1Hỗn Độn Lôi Tu - Tả Tự Bản1 - 300300
2Canh Mạnh Bà - Ai Lam1 - 3737

Tổng lương sưu tầm chương thường = số chương x 5
 

cglcb

Kim Đan Trung Kỳ
Moderator
Vực Chủ Vạn Vực
Ngọc
130,573
Tu vi
157
rồi làm sao ạ??? cái này đệ không biết làm sao cả. đệ không rõ ràng về cách phân biết được chương đuổi và khuyến khich ạ
chương đuổi là truyện nằm trong danh sách khuyến khích, và được sưu trong vòng 12 tiếng sau khi những nơi khác có chương, còn chương khuyến khích thì những truyện nằm trong danh sách khuyến khích và không cần sưu trong vòng 12 tiếng
 

sói già đơn độc

Hóa Thần Sơ Kỳ
Thanh Ngọc Ký Giả
Ngọc
403
Tu vi
412
chương đuổi là truyện nằm trong danh sách khuyến khích, và được sưu trong vòng 12 tiếng sau khi những nơi khác có chương, còn chương khuyến khích thì những truyện nằm trong danh sách khuyến khích và không cần sưu trong vòng 12 tiếng
đệ hỏi thêm 1 vấn đề ạ. đệ nhận sưu bộ mao sơn tróc quỷ. và đều đặn ngày nào cũng theo chương mới thì tính không ạ? lần đầu nên đệ không rõ ràng lắm @Cua Đá cái này tỷ có thể chỉ đệ 1lần báo thế nào không ạ
 

Vì anh vô tình

Luyện Hư Trung Kỳ
Ngọc
9,898
Tu vi
747
Mức lương sưu tầm tháng 12/2019:

1/ Đả tự: 400 ngọc/chương.

2/ Chương đuổi: 300 ngọc/chương.
Chương đuổi là chương được sưu tầm trong thời hạn không quá 12 giờ kể từ khi nguồn sưu tầm đăng trong danh sách truyện được BQT khuyến khích sưu tầm.
Ví dụ: Chương 1135 truyện Siêu Cấp Gen đăng vào lúc 10 giờ ngày 27/11/2019, sưu tầm chương 1135 này trong khoảng thời gian từ 10 giờ đến 22 giờ ngày 27/11/2019 thì được xem là chương đuổi.

3/ Chương truyện được khuyến khích: 70 ngọc/chương.
Chương truyện khuyến khích là chương của các truyện được BQT khuyến khích sưu tầm, đảm bảo khi hết tháng, chương sưu tầm cuối cùng của truyện cách chương mới nhất của trang nguồn không quá 2 chương.
Ví dụ: Đến 24 giờ ngày 30/11/2019, truyện Siêu Cấp Gen có chương mới nhất là 1135, nếu đến cùng thời gian này, chương sưu tầm cuối cùng ít nhất tới chương 1133 thì toàn bộ chương sưu tầm của truyện này trong tháng sẽ được tính là chương truyện được khuyến khích.

4/ Chương thường: 5 ngọc/chương.
Các trường hợp sau được xem là chương thường: những chương của truyện không nằm trong danh sách khuyến khích sưu tầm; không đạt yêu cầu của chương đuổi và chương truyện khuyến khích.
Ví dụ: Sưu tầm 50 chương từ chương 1 - 50 truyện Siêu Cấp Gen, tuy nằm trong truyện khuyến khích sưu tầm nhưng không thỏa mãn điều kiện "chương sưu tầm cuối cùng của truyện cách chương mới nhất của trang nguồn không quá 2 chương" nên chỉ được trả 5 ngọc/chương.

Lưu ý:
- Không báo chi tiết theo mẫu yêu cầu thì sẽ chi trả lương theo mức chương thường.
- Quá ngày 07/01/2020 nhưng chưa fix xong các lỗi sưu tầm sẽ không trả lương cho tháng 12/2019.

Mẫu báo lương:

Tổng lương = đả tự + chương đuổi + chương khuyến khích + chương thường.

A - Đả tự:

TTTruyệnĐã đả tựSố chương
1Phương Trượng - Đất Đen Tỏa Khói Xanh301 - 340, 346 - 35045

Tổng lương đả tự = số chương đả tự x 400

B - Chương đuổi:

TTTruyệnChi tiết chương đuổiSố chương
1Siêu Cấp Gen - Trừ chín Mươi802, 804, 8063

Tổng lương sưu tầm chương đuổi = số chương sưu đuổi x 300

C - Chương truyện khuyến khích:

TTTruyệnChi tiếtSố chương
1Siêu Cấp Gen - Trừ chín Mươi751 - 801, 803, 80553

Tổng lương sưu tầm chương đuổi = số chương sưu đuổi x 70

D - Chương thường:

TTTruyệnChi tiếtSố chương
1Hỗn Độn Lôi Tu - Tả Tự Bản1 - 300300
2Canh Mạnh Bà - Ai Lam1 - 3737

Tổng lương sưu tầm chương thường = số chương x 5
Ta nhớ sưu chương đuổi 700 ngọc mà, bộ cập nhật lại rồi à :bucminh:
 

Cua Đá

Hợp Thể Sơ Kỳ
Moderator
Thanh Ngọc Ký Giả
Ngọc
23,161
Tu vi
897
đệ hỏi thêm 1 vấn đề ạ. đệ nhận sưu bộ mao sơn tróc quỷ. và đều đặn ngày nào cũng theo chương mới thì tính không ạ? lần đầu nên đệ không rõ ràng lắm @Cua Đá cái này tỷ có thể chỉ đệ 1lần báo thế nào không ạ
Mèng ơi, tag mod @cglcb hông tag lại đi tag tỷ.
Đệ nhận sưu Mao sơn tróc quỷ [C] là sưu tiếp, không nằm trong danh sách truyện sưu khuyến khích. Như vậy số chương đệ sưu được tính là sưu thường.
Đệ đếm số chương đệ sưu * 5 ngọc/ chương sẽ ra tổng thu nhập của đệ nhé.
 

sói già đơn độc

Hóa Thần Sơ Kỳ
Thanh Ngọc Ký Giả
Ngọc
403
Tu vi
412
Mèng ơi, tag mod @cglcb hông tag lại đi tag tỷ.
Đệ nhận sưu Mao sơn tróc quỷ [C] là sưu tiếp, không nằm trong danh sách truyện sưu khuyến khích. Như vậy số chương đệ sưu được tính là sưu thường.
Đệ đếm số chương đệ sưu * 5 ngọc/ chương sẽ ra tổng thu nhập của đệ nhé.
dạ. vậy thì dễ hiểu ngay hjhjhj
 
Status
Not open for further replies.

Top