Thông Báo Báo lương truyện dịch tháng 12.2019

BsChien

Đạo Tổ Thiên Cảnh
Ngọc
101
Tu vi
18,482
+ Truyện:
  • Đệ nhất: 3 vật phẩm, mỗi vật phẩm trị giá không quá 15.000 ngọc. - team Lệ quỷ sẽ báo sau nhé
  • Đệ nhị: 3 vật phẩm, mỗi vật phẩm trị giá không quá 10.000 ngọc: @phuongkta1 và bạn @mafia777 báo trong topic này muốn chọn vật phẩm nào nhé
  • Đệ tam: 3 vật phẩm, mỗi vật phẩm trị giá không quá 5.000 ngọc. huynh @Độc Hành báo vật phẩm hc tự xử luôn nhé :p
+ Dịch giả:
  • Đệ nhất: 1 vật phẩm trị giá không quá 30.000 ngọc. @phuongkta1 của huynh luôn nè
  • Đệ nhị: 1 vật phẩm trị giá không quá 20.000 ngọc. lão @mafia777 của lão luôn nè
  • Đệ tam: 1 vật phẩm trị giá không quá 10.000 ngọc. @BsChien nhổ răng xong thì đi shopping nha huynh :p
Cho ta đky viên Kim hoàn đan nha, thiếu ngọc thì ta bù vào
 

Top