Luận Truyện Họ Đã Tu Tiên Như Thế Đó

cglcb

Kim Đan Hậu Kỳ
Moderator
Ta theo trường phái trừu tượng nên nhìn thì có vẻ cùi nhưng lại rất xịn xò nhá. :002:
vậy ca làm cái nền đi, rồi yên tỷ hết bệnh quất audio và review cho lão cún hậu kỳ :shukf72:
mà đang nghe nhi đọc audio bên discord đó
 

Tiểu Hắc

Phàm Nhân
Chuyển Ngữ Quán Thông
Ngọc
4.055,36
Tu vi
0,00
Đăng chương cách dòng là sao? Mình không hiểu.

Một chương của BNS phải dài bao nhiêu vậy bạn?
Tức là xuống dòng thì cách một dòng để cho dễ nhìn ấy, tương tự mấy chương @cglcb đã đăng đó. Nãy mình sửa dùm bạn rồi.
Còn ở BNS hơm quy định số chữ một chương, nhưng nên để nhiều nhiều tý đọc cho đã :54:
 

Everstill

Phàm Nhân
Ngọc
46.016,95
Tu vi
0,00
Tức là xuống dòng thì cách một dòng để cho dễ nhìn ấy, tương tự mấy chương @cglcb đã đăng đó. Nãy mình sửa dùm bạn rồi.
Còn ở BNS hơm quy định số chữ một chương, nhưng nên để nhiều nhiều tý đọc cho đã :54:
Cảm ơn bạn nhiều! Mình sẽ viết chương dài hơn.
 
Top