Luận Truyện Họ Đã Tu Tiên Như Thế Đó

Everstill

Phàm Nhân
Ngọc
46.016,95
Tu vi
0,00
:5cool_big_smile: Đọc thử chương 1 hay á.
Nhưng ta ko thích mấy thể loại main cứ đi theo cảnh giới có sẵn. Phải đập phá hoặc chơi chết chính mình mới vui.

Mà ko biết main có sở thích đi đào thiên hạ ko :).

Chưa kể bên Vực nếu muốn PR thì làm 1 audio Review luôn nhé.
Main không tính là đi theo lối tu luyện có sẵn, nhiều lúc cũng đập phá chính mình.

Main có nhiều lần phải đào đất lắm. Giờ mình mới để ý. :7obgkek:

Cảm ơn bạn xem xét cho PR truyện.
 

cglcb

Kim Đan Hậu Kỳ
Moderator
:5cool_big_smile: Đọc thử chương 1 hay á.
Nhưng ta ko thích mấy thể loại main cứ đi theo cảnh giới có sẵn. Phải đập phá hoặc chơi chết chính mình mới vui.

Mà ko biết main có sở thích đi đào thiên hạ ko :).

Chưa kể bên Vực nếu muốn PR thì làm 1 audio Review luôn nhé.
audio và review thì có gì @Trang Lạc Yên sẽ cân team á :54: :54:
 
Top