Luận Truyện Họ Đã Tu Tiên Như Thế Đó

Cún

Hóa Thần Trung Kỳ
Chuyển Ngữ Tiểu Thành
Ngọc
1,363
Tu vi
449
:5cool_big_smile: Đọc thử chương 1 hay á.
Nhưng ta ko thích mấy thể loại main cứ đi theo cảnh giới có sẵn. Phải đập phá hoặc chơi chết chính mình mới vui.

Mà ko biết main có sở thích đi đào thiên hạ ko :).

Chưa kể bên Vực nếu muốn PR thì làm 1 audio Review luôn nhé.
 

Everstill

Trúc Cơ Sơ Kỳ
Ngọc
30,998
Tu vi
58
:5cool_big_smile: Đọc thử chương 1 hay á.
Nhưng ta ko thích mấy thể loại main cứ đi theo cảnh giới có sẵn. Phải đập phá hoặc chơi chết chính mình mới vui.

Mà ko biết main có sở thích đi đào thiên hạ ko :).

Chưa kể bên Vực nếu muốn PR thì làm 1 audio Review luôn nhé.
Main không tính là đi theo lối tu luyện có sẵn, nhiều lúc cũng đập phá chính mình.

Main có nhiều lần phải đào đất lắm. Giờ mình mới để ý. :7obgkek:

Cảm ơn bạn xem xét cho PR truyện.
 

cglcb

Kim Đan Trung Kỳ
Moderator
Vực Chủ Vạn Vực
Ngọc
130,573
Tu vi
157
:5cool_big_smile: Đọc thử chương 1 hay á.
Nhưng ta ko thích mấy thể loại main cứ đi theo cảnh giới có sẵn. Phải đập phá hoặc chơi chết chính mình mới vui.

Mà ko biết main có sở thích đi đào thiên hạ ko :).

Chưa kể bên Vực nếu muốn PR thì làm 1 audio Review luôn nhé.
audio và review thì có gì @Trang Lạc Yên sẽ cân team á :54: :54:
 

Top