Luận Truyện Họ Đã Tu Tiên Như Thế Đó

Everstill

Trúc Cơ Sơ Kỳ
Ngọc
46.026,95
Tu vi
58,00
Đoạn cuối chương này khó hiểu quá ad,ad giải thích hộ đoạn cuối
Đoạn cuối, nếu theo quá khứ cũ thì A Nhất sẽ phải gặp 3 người kia, cùng họ đi đến Lam Sương thành, bảo vệ họ nên dính vào một đoạn nhân quả bự chà bá lửa với Nho Giáo. Nhưng lão chủ quán đã cản việc đó xảy ra.

Lão đó là duyên của A Nhất và Vân Thiên trưởng lão, người đã cho hắn ăn một bữa ở Thanh Hư Môn, cũng là người chủ quán đã từng làm cho hắn món Ngoạ Long Vệ Châu ở thành Mộc Dương.

Lão có thể sạch sẽ như vậy cắt đứt nhân duyên với A Nhất là nhờ Diêm Vương A Ngưu nhúng tay.
 

Phạm Dũng

Kim Đan Sơ Kỳ
Ngọc
1.534,23
Tu vi
115,00
Đoạn cuối, nếu theo quá khứ cũ thì A Nhất sẽ phải gặp 3 người kia, cùng họ đi đến Lam Sương thành, bảo vệ họ nên dính vào một đoạn nhân quả bự chà bá lửa với Nho Giáo. Nhưng lão chủ quán đã cản việc đó xảy ra.

Lão đó là duyên của A Nhất và Vân Thiên trưởng lão, người đã cho hắn ăn một bữa ở Thanh Hư Môn, cũng là người chủ quán đã từng làm cho hắn món Ngoạ Long Vệ Châu ở thành Mộc Dương.

Lão có thể sạch sẽ như vậy cắt đứt nhân duyên với A Nhất là nhờ Diêm Vương A Ngưu nhúng tay.
lại phải ngồi đọc từ đầu vậy, đúng kiểu đọc lướt qua thì ko bao giờ hiểu được cái gì
 

Top